Achter de Dom 14

za 1 jan 2000Achter de Dom 14
In 2000 verwierf het K.F. Hein Fonds Monumenten Achter de Dom 14. De geschiedenis van het statige pand gaat terug tot de middeleeuwen.

Tot de Reformatie was het pand Domplein 14 in gebruik als claustraal huis en werd het bewoond door kanunniken van het Domkapittel. Hierna kwam het pand in handen van particulieren. In de achttiene eeuw kreeg het een hardstenen gevel uitgevoerd in Lodewijk de XVe stijl.

In 1867 werd in het pand het hoofdpostkantoor gevestigd. Nadat het postkantoor verhuisde naar de Neude kwam het pand in handen van de Apothekersvereniging 'De onderlinge Pharmaceutische Groothandel'.

In 1971 kreeg het echter een culturele bestemming toen het Nationaal Museum Speelklok tot Pierement, het Nederlands Goud-, zilver- en Klokkenmuseum en het Museum voor Hedendaagse Kunst hun intrek namen. Nadat de eerste twee musea waren verhuisd en het Museum voor Hedendaagse Kunst werd opgeheven, kwam het gebouw in 1989 leeg te staan.

Er vond een ingrijpende restauratie en verbouwing plaats. Op de bovenverdiepingen van het pand werden 14 appartementen ingebouwd, terwijl op de begane grond Architectuurcentrum Aorta zijn intrek nam.

Op dit moment zijn DutchSec (internetbeveiliging) en Kummer & Herrman (grafisch ontwerp) gevestigd op de begane grond van het pand.
Ga terug naar nieuws overzicht