Bastion Sonnenborgh

di 1 jan 2002Bastion Sonnenborgh

Het 16de eeuwse bastion Sonnenborgh kwam in 2000 in handen van het K.F. Hein Fonds Monumenten. Na een ingrijpende restauratie werd het bijzondere monument in gebruik genomen door Museum en Sterrenwacht Sonnenborgh. Het bastion is aangelegd in 1552 en vormde een onderdeel van de verdedigingswerken van Utrecht. Van de Utrechtse bastions is Sonnenborgh het meest intact gebleven.

Al in 1639 werd bovenop het bastion de Hortus Botanicus et Medicus aangelegd ten behoeve van de net opgerichte Universiteit. In 1853 werd het bastion in gebruik genomen als sterrenwacht en enkele maanden later door de beroemde hoogleraar Buys Ballot als Koninlijk Meteorologisch Instituut. Nadat het instituut in 1987 definitief vertrok naar De Bilt en de Uithof, kwam het gebouw leeg te staan. De eigenaar van het pand, de gemeente Utrecht, had geen middelen om het gebouw te restaureren en te herbestemmen. Uiteindelijk is het K.F. Hein Fonds Monumenten bereid gevonden het unieke monument onder zijn hoede te nemen.

Afbeelding: Het Utrechts Archief
www.sonnenborgh.nl

Ga terug naar nieuws overzicht