Domplein 11 en 12

vr 1 jan 1999Domplein 11 en 12

Eind jaren '90 van de twintigste eeuw lag het zogenaamde Maartenshofje aan het Domplein er verwaarloosd bij. Om het erfgoed te behouden hebben het K.F. Hein Fonds Monumenten samen met de Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel een reddingsplan opgesteld. Twee panden kwamen zo in handen van het Fonds (nummers 11 en 12) en drie panden werden verworven door Stadsherstel.

Geschiedenis
De panden Domplein 11 en 12 zijn nog van claustrale oorsprong. De oudste onderdelen van Domplein 12 stammen uit de vijftiende eeuw. Rond 1700 is het pand echter zodanig verbouwd, dat het nu een zeventiende-eeuws karakter heeft. Domplein 11 hoorde ooit tot het hoofdgebouw Domplein 12. De huidige bebouwing dateert echter uit de achttiende eeuw. Na de Reformatie verlaten de kanunniken het Domplein en krijgen ook Domplein 11 en 12 een nieuwe bestemming, vooral als koffiehuis. Zo werd Domplein 12 lange tijd als koffiehuis 'Het Keysershoff' uitgebaat. Ook worden de panden gebruikt als zadelmakerij, drukkerij, opslagplaats voor speelgoed en als verenigingsgebouw voor de Noorse Studentenvereniging. In 1970 wordt Domplein 11 gekraakt.

Herbestemming
in 1999 moesten alle panden aan de Maartenshof nodig worden gerestaureerd. Dit project werd samen met Stadsherstel opgepakt. De restauratie werd uitgevoerd dor Lugten Malschaert Architecten. Tegenwoordig worden de panden aan particulieren verhuurd.

In opdracht van de K.F. Hein Stichting maakte kunstenares Erica van Seeters in 2002 het beeldhouwerk 'Een plek om te delen'.

Ga terug naar nieuws overzicht