Indieningsdata fondsaanvragen

ma 1 janIndieningsdata fondsaanvragen

Indieningsdata fondsaanvragen

De indieningsdata voor fondsaanvragen voor projectondersteuning, individuele noden en studiebeurzen voor 2018 vindt u hier. Aanvragen kunt u enkel indienen middels ons digitale aanvragensysteem.

Projectondersteuning
Projectaanvragen met een gevraagd bedrag hoger dan € 5.000 worden in de commissievergadering besproken. De indieningsdata zijn als volgt:
1 februari 2018 (commissievergadering op 16 maart 2018)
1 mei 2018 (commissievergadering op 18 juni 2018)
1 augustus 2018 (commissievergadering op 21 september 2018)
1 november 2018 (commissievergadering op 14 december 2018)

In de week na de vergadering kunt u een reactie op uw aanvraag verwachten.

Kijk hier voor meer informatie over procedures en criteria.

Aanvragen met een gevraagd bedrag tot en met € 5.000 worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Houdt u rekening met een behandeltermijn van twee maanden.

Individuele noden
Fondsaanvragen voor individuele noden die aan de commissie voorgelegd moeten worden, worden besproken in de vergadering. De indieningsdatum voor de volgende vergadering is 1 februari 2018 (commissievergadering op 14 maart 2018). Niet alle aanvragen worden vooraf aan de commissie voorgelegd. Indien dit wel het geval is, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Kijk hier voor meer informatie over procedures en criteria.

Beurs tegemoetkoming studiekosten
Fondsaanvragen voor Beurs tegemoetkoming studiekosten die aan de commissie voorgelegd moeten worden, worden besproken in de vergadering. De indieningsdatum voor de volgende vergadering is 1 februari 2018 (commissievergadering op 14 maart 2018). Niet alle aanvragen worden vooraf aan de commissie voorgelegd. Indien dit wel het geval is, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Kijk hier voor meer informatie over procedures en criteria.

Beurs Buitenland
Fondsaanvragen voor een Beurs Buitenland moeten uiterlijk drie maanden vóór vertrek compleet ingediend zijn.

Kijk hier voor meer informatie over procedures en criteria.
Ga terug naar nieuws overzicht