K.F. Hein Stimuleringsprijs

wo 13 sep 2017K.F. Hein Stimuleringsprijs

Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de jaarlijkse Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse organisaties voor maatschappelijk werk. Met de prijs zet het fonds organisaties, die zich op bijzondere wijze onderscheiden in de zorg voor hun cliënten, in het zonnetje. Om kans te maken op deze prijs roept het fonds elk jaar organisaties op zich aan te melden met een bijzonder project.

Er zijn drie prijzen te verdelen. De eerste prijs bedraagt € 10.000.

Oproep 2017
Voor de K.F. Hein Stimuleringsprijs 2017 zijn wij op zoek naar organisaties met een geschikt project. Werkt u bij een Utrechtse organisatie voor maatschappelijk werk en zijn er ideeën voor een bijzonder project? Dien het projectvoorstel dan uiterlijk 9 oktober a.s. bij ons in.

Meer informatie over criteria en indienen vindt u hier.

Ga terug naar nieuws overzicht