Nissenproject 2013 - Hans van Lunteren

ma 1 jul 2013Nissenproject 2013 - Hans van Lunteren

In 2013 kreeg Hans van Lunteren om een kunstwerk te maken voor de twee nissen in de hal en de directiekamer van het K.F. Hein Fonds

In bijna alle beelden die Hans van Lunteren maakt is er sprake van een dialoog tussen natuur en cultuur steeds die hij steeds vanuit een andere optiek en met andere materialen benadert. In de beelden die hij voor het project De Kast van de K.F.Hein Stichting maakte is het een samenspel tussen de natuurlijke wetmatigheid van droog zand en een mathematisch gevormde context.

In de kast van de hal zijn de kastplanken vervangen door glasplaten waartussen precies in het midden en recht boven elkaar zich in een (oneindig) repeterende stapeling kleine ronde piramidevormige bergjes droog zand bevinden. Het beeld in de kast van de directiekamer is gesloten van karakter. Donkerbruin gepatineerde cortenstalen platen sluiten de kast af op één gedeelte na, net onder het midden. Daar in die smalle binnenruimte van de kast stroomt uit een van boven komende, rechthoekig gevormde cortenstalen trechter droog zand dat een kleine ronde piramide vormt als een tot rust gekomen punt in de ruimte. Balans en verstilling zijn sleutelwoorden in de beleving van beide beelden.

Foto: Arthur Martin

www.hansvanlunteren.nl

Ga terug naar nieuws overzicht