Voorbeelden individuele noden

vr 17 sep 2010
Schuldsanering
Een cliënt heeft in het verleden flinke schulden gemaakt. Inmiddels is de financiële situatie stabiel en wordt het traject voor schuldhulpverlening gestart. Ineens duikt er toch nog een nieuwe boete op waar geen rekening mee gehouden was. Deze boete moet in één keer afgelost worden en brengt het traject in gevaar. U kunt een beroep doen op ons fonds om te helpen met het aflossen van deze boete.

Woninginrichting
Na een dakloze periode en een tijd bij de opvang gewoond te hebben, kan een cliënt verhuizen naar een zelfstandige woning. Hij heeft echter niet kunnen sparen tijdens de periode op straat en in de opvang waardoor hij een kale woning moet betrekken. Bijzondere bijstand is afgewezen. U kunt een beroep doen op ons fonds voor zaken als verf, laminaat, gordijnen, een bank, bed, koelkast etc. om de woning leefbaar te maken.

Aangepaste auto
Een gezin met drie kinderen, waarvan de jongste een lichamelijke en geestelijke beperking heeft, wil zelf zo lang mogelijk voor de zieke zoon zorgen. De zoon wordt echter steeds groter en zwaarder waardoor ze hem niet meer in een gewone auto kunnen tillen en vervoeren. Hierdoor kan het gezin niet meer samen op pad en leuke dingen doen. Ze willen graag een aangepaste bus zodat de zoon ook kan deelnemen aan het gezinsleven. WMO vergoedt de aanpassingen in de bus. Ons fonds kan een bijdrage leveren aan de kosten voor een aangepaste auto, maar ook bijv. aan een driewielfiets, elektrische fiets, woningaanpassing etc.

Medische kosten
Na een periode van verslaving en psychische problematiek, is de cliënt weer op de goede weg. Hij heeft weer zin in het leven, wil een baan zoeken en investeren in sociale contacten. Zijn slechte gebit staat echter in de weg. Hij schaamt zich maar er is geen geld voor de tandarts. U kunt een aanvraag doen voor medische behandeling zoals tandarts en fysiotherapie.

Schoolgeld en -boeken
Na een moeilijke periode thuis is de cliënt uit huis geplaatst en in een pleeggezin gekomen. Het contact met haar ouders verloopt moeizaam. Ze wil graag starten met een opleiding maar haar pleegouders hebben hier geen geld voor. Ze is te jong voor studiefinanciering en steun van haar eigen familie krijgt ze ook niet. Ons fonds kan dan het schoolgeld voor bijv. het eerste jaar en de boeken betalen.

Verhuiskosten
Door ziekte kan de cliënt niet meer in haar huidige woning blijven wonen. Voor de cliënt is urgentie aangevraagd en ze heeft een nieuwe woning gekregen die gelijkvloers is en beter aansluit bij haar situatie. De cliënt leeft van een bijstandsuitkering en kan geen beroep meer doen op Bijzondere bijstand. Het beetje spaargeld dat er is, wordt ingezet voor de aankleding van de woning. Voor een verhuisbus en een paar sterke mannen is echter geen budget. U kunt hiervoor een fondsaanvraag indienen.
Ga terug naar nieuws overzicht