Ondersteuning

Wij geven financiële steun aan sociale en culturele projecten in de provincie Utrecht. Daarnaast helpen we studenten met een studiebeurs en steunen we cliënten van maatschappelijk werk die tussen wal en schip vallen.
Projectondersteuning

Projectondersteuning

Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning van een project. Met name projecten die plaatsvinden in of betrekking hebben op de provincie Utrecht worden ondersteund. In enkele gevallen worden projecten van nationaal belang ondersteund. Het K.F. Hein Fonds verstrekt giften en garanties.Lees meer
Individuele noden

Individuele noden

Inwoners van de provincie Utrecht kunnen in aanmerking komen voor individuele ondersteuning voor een bijzondere nood. Er kan alleen een beroep worden gedaan op het fonds als er geen voorliggende voorzieningen zijn (bijv. WMO, bijzondere bijstand etc.) of als deze ontoereikend zijn. Onze giften zijn eenmalig per cliënt.Lees meer
Studiebeurzen

Studiebeurzen

Studenten die studeren aan een onderwijsinstelling in de provincie Utrecht kunnen in aanmerking komen voor een studiebeurs.Lees meer
Buurtinitiatieven

Buurtinitiatieven

Het K.F. Hein Fonds wil de sociale cohesie in buurten bevorderen. Vaak is de drempel voor buurtinitiatieven te hoog om meteen een stichting of vereniging op te richten. Eenmalig komen buurtinitiatieven daarom in aanmerking voor ondersteuning tot € 500.Lees meer
Utrechtse Cultuurlening

Utrechtse Cultuurlening

Via de Utrechtse Cultuurlening kan door professionele kunstenaars, creatieven, culturele instellingen en ondernemingen in de creatieve industrie tegen een rente van 3% een bedrag geleend worden tot maximaal € 20.000. De Utrechtse Cultuurlening is een initiatief van Provincie en Gemeente Utrecht, K.F. Hein Fonds en Cultuur-Ondernemen.Lees meer
K.F. Hein Stimuleringsprijs

K.F. Hein Stimuleringsprijs

Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de jaarlijkse Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse organisaties voor maatschappelijk werk. Met de prijs zet het fonds organisaties, die zich op bijzondere wijze onderscheiden in de zorg voor hun cliënten, in het zonnetje. Om kans te maken op deze prijs roept het fonds elk jaar organisaties op zich aan te melden met een bijzonder project. Er zijn drie prijzen te verdelen. De eerste prijs bedraagt € 10.000.Lees meer
K.F. Hein Stipendium

K.F. Hein Stipendium

Tweejaarlijks reikt het K.F. Hein Fonds het K.F. Hein Stipendium uit. Het stipendium bestaat uit een bedrag van € 20.000 en een expositie in het Centraal Museum Utrecht.Lees meer