Buurtinitiatieven

Aanvraag indienen
Het K.F. Hein Fonds wil de sociale cohesie in buurten bevorderen. Vaak is de drempel voor buurtinitiatieven te hoog om meteen een stichting of vereniging op te richten. Eenmalig komen buurtinitiatieven daarom in aanmerking voor ondersteuning tot € 500.

Waar moet mijn buurtinitiatief aan voldoen?

 • Kleinschalige éénmalige initiatieven van buurtbewoners kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van maximaal € 500.
 • Alleen initiatieven in de provincie Utrecht komen in aanmerking.
 • De initiatieven moeten gericht zijn op het bevorderen van sociale cohesie in buurten.
 • De aanvrager/initiatiefnemer hoeft geen rechtspersoon te zijn.
 • Loonkosten worden niet vergoed.
 • Kosten voor het oprichten van een stichting worden niet vergoed.
 • Het toegezegde bedrag wordt pas uitbetaald na overhandiging van facturen/bonnen.
 • De toezegging is altijd een garantie. Wordt er minder uitgegeven dan begroot, dan wordt er minder uitgekeerd.
 • We krijgen graag een foto van het resultaat.
 • De behandeling van uw aanvraag neemt maximaal een maand in beslag.

Een aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag indienen middels ons digitale aanvragensysteem. U moet eerst een account aanmaken, waarna u het formulier kunt openen, invullen en indienen.

Een aanvraag bevat in elk geval de volgende bijlagen:
 • Een korte projectomschrijving
 • Een overzicht van kosten en inkomsten
 • Een recent bankafschrift van de aanvrager

Een toezegging opvragen

Wanneer wij een bedrag hebben toegezegd, dan kunt u dit na afloop van het project middels ons digitale systeem opvragen.

Voegt u bij het verzoek om uitbetaling in elk geval de volgende documenten:

 • Een kort projectverslag
 • Een overzicht van de gemaakte kosten en inkomsten
 • Scans van alle facturen en bonnen
 • Enkele foto's van het uitgevoerde project

Voorbeelden

Buurtinitiatieven - Ideeën voor de buurt

Aanvraag indienen