Individuele noden

Aanvraag indienen
Inwoners van de provincie Utrecht kunnen in aanmerking komen voor individuele ondersteuning voor een bijzondere nood. Er kan alleen een beroep worden gedaan op het fonds als er geen voorliggende voorzieningen zijn (bijv. WMO, bijzondere bijstand etc.) of als deze ontoereikend zijn. Onze giften zijn eenmalig per cliënt.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Het behandelen van aanvragen voor individuele noden is maatwerk. Wij stellen geen harde eisen aan het soort individuele nood dat in aanmerking komt voor ondersteuning. Onderaan de pagina staan enkele voorbeelden. Neem bij twijfel contact op met het bureau. Bij grote bedragen adviseren wij ook andere fondsen te benaderen.
Welke informatie vinden wij belangrijk?
Het is van belang dat aanvragen overzichtelijk en compleet zijn. Zorg er voor dat u de volgende informatie paraat hebt:
 • gezinssamenstelling
 • achtergrond en huidige situatie van de cliënt
 • een financieel overzicht met inkomen, vaste lasten en leefsaldo van de cliënt
 • een overzicht van eventuele schulden, het ontstaan hiervan en aflossing
 • omschrijving van de nood waar u financiële steun voor zoekt
 • welke voorliggende voorzieningen zijn aangesproken
 • welke andere fondsen benaderd zijn en hun eventuele toezegging
 • overige (bewijs)stukken ter ondersteuning van de aanvraag bijv. facturen, begroting, boetes, sociale rapportage, verwijsbrief arts etc.

Wat doen wij niet?
 • een cliënt meer dan één keer steunen
 • een gift als spullen al zijn aangeschaft/ kosten al zijn gemaakt
 • privéleningen aflossen
 • vakanties
 • familiebezoek of begrafenis in het buitenland


Een aanvraag indienen

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een organisatie voor maatschappelijk werk die gevestigd is in de provincie Utrecht en waar de cliënt bij in behandeling is of door begeleid wordt.
Aanvragen kunnen worden ingediend via ons digitale aanvragensysteem. Als u nooit eerder een aanvraag heeft ingediend, moet u eerst een persoonlijk account maken en hierna uw organisatie registreren. Als wij uw organisatie hebben geregistreerd, ontvangt u een e-mail, waarna u uw aanvraag kunt indienen. Als u al eerder een aanvraag heeft ingediend, kunt u uw oude account gebruiken. Als de organisatie al wel bij ons geregistreerd staat, maar u heeft zelf nog geen account, dan kunt u een eigen account maken en moet u opnieuw uw organisatie registreren.

Kijk voor andere fondsen en subsidiemogelijkheden hier.

Behandelingsprocedure

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst, in principe door het bureau, behandeld. Houd rekening met een behandeltermijn van vier tot zes weken. Wanneer aanvragen onvolledig of onduidelijk zijn, kan de behandeltijd oplopen. In enkele gevallen kan het zo zijn dat het bureau de commissie wil raadplegen over een aanvraag. De commissie vergadert vier keer per jaar. Wordt de aanvraag in de vergadering besproken, dan kan het dus langer duren voordat wij een beslissing nemen. Wij stellen de maatschappelijk werker hiervan op de hoogte.

Indieningsdata vindt u hier.
Spoed
Bij spoed (denk aan dreigende huisuitzetting of afsluiting van water of elektra) kunnen wij in overleg eventueel sneller handelen. Neem dan vooraf telefonisch contact op om te overleggen.
Voor spoedeisende aanvragen voor cliënten woonachtig in de gemeente Utrecht kunt u Stichting Noodhulp Utrecht benaderen:

Stichting NU
Postbus 123
3500 AC Utrecht

telefoon: 030-2866152 (tijdens kantooruren)
email: info.stichtingnu@utrecht.nl
website: www.stichtingnoodhulputrecht.nl

Toezegging
Bij een positief besluit maken wij het bedrag over naar de maatschappelijke organisatie die de aanvraag indient. Wij maken nooit geld over naar de rekening van de cliënt. Let hier op bij het invullen van het rekeningnummer! Na een positief besluit wordt het bedrag doorgaans binnen een week overgemaakt. Een besluit (positief of negatief) wordt u altijd schriftelijk medegedeeld. Mochten wij negatief over uw aanvraag hebben besloten, dan kunt u contact met ons opnemen over de reden van afwijzing.

Privacy

Wanneer een maatschappelijk werker een aanvraag indient voor een cliënt dan geldt het privacyreglement van de K.F. Hein Stichting.
Open reglement in pdf

Wanneer een maatschappelijk werker een aanvraag indient t.b.v. een cliënt, dan moet de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming geven. Hiervoor kan de toestemmingsverklaring worden gebruikt.

Open het toestemmingsformulier in pdf

De instelling van maatschappelijk werk is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming en moet het formulier in de eigen administratie bewaren. Het hoeft dus niet te worden meegestuurd met de aanvraag.

Voorbeelden

Film 20 jaar K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden

Symposium 'Participatiesamenleving: voor iedereen?'

Voorbeelden individuele noden

Aanvraag indienen