Over K.F. Hein

De K.F. Hein Stichting is een vermogensfonds en beheert het nagelaten vermogen van oprichter Karl Friedrich Hein. De K.F. Hein Stichting kent drie commissies en een dochterstichting. De drie commissies geven steun aan organisaties en instellingen binnen de werkvelden monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, maatschappelijk werk en volksgezondheid. De dochterstichting, de Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten, richt zich op de monumentenzorg. Daarnaast onderhoudt de K.F. Hein Stichting contacten met de familie van Karl Friedrich Hein in Duitsland.

Hieronder is een korte animatiefilm over K.F. Hein te zien.

Hoe ziet de organisatie eruit

De K.F. Hein Stichting beheert het vermogen dat Karl Friedrich Hein in 1945 naliet. De K.F. Hein Stichting kent drie commissies en een dochterstichting:

K.F. Hein Fonds
Vanuit de K.F. Hein Stichting is in 1989 het K.F. Hein Fonds ontstaan, specifiek voor giften aan statutair omschreven goede doelen. Tot en met 2016 was dit een separate stichting, maar per 2017 zet het fonds de werkzaamheden voort als commissie binnen de K.F. Hein Stichting. Het Fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, volksgezondheid en maatschappelijk werk. Het Fonds verstrekt giften en garanties, en steunt initiatieven in de provincie Utrecht. Zeer incidenteel wordt daarvan afgeweken als er sprake is van bijzondere projecten van nationale betekenis.

K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden
Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden is in 1995 als stichting opgericht, vanwege de toenemende vraag van individuele personen om financiële steun bij studie en bij individuele noden. Per 2017 is deze stichting een commissie binnen de K.F. Hein Stichting. In de praktijk gaat het vooral om het eenmalig ondersteunen van mensen die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor hulp van openbare sociale instellingen en het verstrekken van studiebeurzen ten behoeve van de opleiding van studenten. De overheid trekt zich steeds meer terug van het terrein van de zorg en laat die taken in toenemende mate aan het particulier initiatief over. Daardoor wordt het maatschappelijke belang van fondsen als het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden steeds groter.

Kunstcommissie
De kunstcommissie adviseert het bestuur bij kunstaankopen en kunstopdrachten. Doel van het kunstbeleid is kunstenaars uit de provincie Utrecht te ondersteunen. De commissie doet atelierbezoeken, verstrekt opdrachten en koopt werk. Jaarlijks terugkerende initiatieven zijn het K.F. Hein Kunststipendium, het Kunstparticipatieproject en het Nissenproject. Daarnaast zet de kunstcommissie zich met bijzondere projecten in voor kunst en kunstenaars in de provincie Utrecht.

Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten
In 1996 werd ter uitbreiding van de activiteiten van het K.F. Hein Fonds het K.F. Hein Fonds Monumenten opgericht. Dit fonds stelt zich ten doel monumenten en beeldbepalende panden in de regio Utrecht aan te kopen, te restaureren en te verhuren aan instellingen die werkzaam zijn op de aandachtsgebieden van het K.F. Hein Fonds.

Medewerkers

Quinten Peelen
directeur

 


 
Ronald Rommes
Ronald beoordeelt als adviseur de projectaanvragen voor het K.F. Hein Fonds. Tevens is hij adviseur van de Utrechtse Cultuurlening en administrator van het digitale aanvragensysteem AIMS. Ronald draagt ook zorg voor het papieren archief en is auteur van het jubileumboek over de stichting en haar oprichter.
 
Daniëlle Sauren
Daniëlle beoordeelt als adviseur de aanvragen voor het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden en de sociaal-maatschappelijke projectaanvragen voor het K.F. Hein Fonds.
Marlyne Stolker
Marlyne beoordeelt als adviseur de projectaanvragen voor het K.F. Hein Fonds en houdt zich bezig met communicatie en PR. Zij is tevens secretaris van de Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten en van de kunstcommissie.
Fotografie: Allard Willemse  


Bestuur


Bestuur K.F. Hein Stichting
Voorzitter: mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier
Penningmeester: mevrouw mr. A. (Aleid) Kruize
de heer mr. H. (Hein) van Beuningen
mevrouw drs. P.G. (Pamela) Boumeester
de heer drs. C. (Cees) van Eijk

Bestuur Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten
Voorzitter: mevrouw dr. A.M. (Ariane) de Ranitz
Penningmeester: de heer ir. G.W. (Gijsbert) van Hoogevest
de heer mr. J.G.I. (Ingmar) Baas
de heer mr. H. (Hein) van Beuningen
de heer ir. H.J. (Harriën) van Dijk


Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden
Voorzitter: de heer prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer
de heer J.F.P.M. (Jacques) Happe
mevrouw G.B. (Ninke) van Keulen-Saenger
mevrouw mr. A. (Aleid) Kruize
mevrouw mr. A.K. (Astrid) van Steenhoven-Andela

Adviseur: de heer drs. H. (Harm) Noordhof

Commissie K.F. Hein Fonds
Voorzitter: mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier
de heer mr. H. (Hein) van Beuningen
mevrouw drs. P.G. (Pamela) Boumeester
de heer drs. C. (Cees) van Eijk
mevrouw mr. A. (Aleid) Kruize

Kunstcommissie
Voorzitter: de heer drs. C. (Cees) van Eijk
Mevrouw A. (Annelou) Evelein
De heer J. (Jasper) Hagenaar
Mevrouw L. (Lotte) van Laatum

Documenten & publicaties

2017
Publicatie kerngegevens t.b.v. ANBI (over het jaar 2016):
K.F. Hein Stichting (incl. K.F. Hein Fonds, K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden)
K.F. Hein Fonds Monumenten

2016
Publicatie kerngegevens t.b.v. ANBI (over het jaar 2015):
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds
K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden
K.F. Hein Fonds Monumenten

2015
Publicatie kerngegevens t.b.v. ANBI (over het jaar 2014):
K.F. Hein Stichting

K.F. Hein Fonds
K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden
K.F. Hein Fonds Monumenten
Jaarbericht 2015

2014
Jaarbericht 2014

2013
Jaarbericht 2013

2012
Jaarbericht 2012
 Kunstbeleid

Kunstbeleid
De kunstcommissie adviseert het bestuur bij kunstaankopen en kunstopdrachten. Doel van het kunstbeleid is kunstenaars uit de provincie Utrecht te ondersteunen. De commissie doet atelierbezoeken, verstrekt opdrachten en koopt werk. Jaarlijks terugkerende initiatieven zijn het K.F. Hein Stipendium, het Kunstparticipatieproject en het Nissenproject. Daarnaast zet de kunstcommissie zich met bijzondere projecten in voor kunst en kunstenaars in de provincie Utrecht. De collectie van de K.F. Hein Stichting omvat schilderijen, werken op papier, beelden, keramisch werk, tijdelijke installaties, toegepaste kunst en design. In 2008 is de publicatie 'K.F. Hein Stichting, Collectie Beeldende Kunst' verschenen, waarin onder andere een catalogus van de collectie tot dan toe is opgenomen.

Kunst in ...
Jaarlijks wordt een kunstenaar gevraagd om een tijdelijk kunstwerk te maken op een (semi) openbare plek in de provincie Utrecht. Door kunstenaars een opdracht te geven voor een tijdelijk kunstwerk, ontstaat de mogelijkheid om een statement te maken. Dit project geeft kunstenaars ruimte voor een stap in de artistieke ontwikkeling én zichtbaarheid voor een groot publiek. In 2017 werd het eerste kunstwerk gepresenteerd door Janine van Oene in de K.F. Hein Foyer in TivoliVredenburg.

Stipendium
In 2011 heeft het K.F. Hein Fonds het tweejaarlijks uit te reiken stipendium in het leven geroepen. Afwisselend zal het stipendium toekomen aan beeldend kunstenaars en ontwerpers uit de provincie Utrecht. Voor het K.F. Hein Stipendium werkt de K.F. Hein Stichting samen met het Centraal Museum Utrecht, waar het in het kader van het stipendium gemaakte werk in de Nieuw Utrecht Kamers wordt gepresenteerd. De K.F. Hein Stichting en het Centraal Museum willen hiermee het kunstklimaat in de provincie bevorderen en kunstenaars en ontwerpers de kans geven zich te ontwikkelen en te profileren.

Kunstparticipatieproject
Sinds 2011 initieert de kunstcommissie jaarlijks een kunstparticipatieproject. Hiervoor wordt een eindexamenstudent van de HKU geselecteerd om een project uit te voeren met een maatschappelijke instelling in de provincie Utrecht. Doel is om een jonge kunstenaar een eerste professionele opdracht te geven en om de bewoners of gebruikers van de maatschappelijke instelling te betrekken bij een kunstproject. Dit project leidt tot werk dat een plaats kan krijgen in de instelling.Voorbeelden

Bijeenkomst cultuurfinanciering

K.F. Hein Kunstparticipatieproject - Aafke Bouman - blog #1

Frank Irving in het tuinatelier

Oproep K.F. Hein Stipendium 2018

Terugblik Melahat Manzouri Fard

Melahat Manzouri Fard in het tuinatelier

Monumenten

In 1996 werd ter uitbreiding van de activiteiten van de K.F. Hein Stichting het K.F. Hein Fonds Monumenten opgericht. Dit fonds stelt zich ten doel monumenten en beeldbepalende panden in de regio Utrecht aan te kopen, te restaureren en zo mogelijk te verhuren aan instellingen die werkzaam zijn binnen de aandachtsgebieden van de K.F. Hein Stichting.

Voor alle panden zijn meerjaren-onderhoudsplannen opgesteld. De uitvoering van de plannen gebeurt door verschillende bedrijven, doorgaans uit het Utrechtse. Waar mogelijk maken wij gebruik van restauratiesubsidies. Monumentenwacht Utrecht controleert de panden regelmatig. De stichting wordt bijgestaan door een adviseur van de Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel.

Voorbeelden

Paardenkathedraal

Bastion Sonnenborgh

Erasmuslaan 5

Achter de Dom 14

Domplein 11 en 12

Domplein 9 en 10

Download logo


Het K.F. Hein Fonds stelt het op prijs als initiatiefnemers die een financiële bijdrage ontvangen de naam van het K.F. Hein Fonds vermelden en zo mogelijk ook het logo plaatsen bij het project dat het fonds ondersteunt. U kunt het logo hieronder downloaden en plaatsen op uw poster, flyer, website, programmaboekje en andere promotiematerialen. Het heeft onze voorkeur dat u de liggende variant in kleur gebruikt. Als de opmaak van de poster anders vereist hebben wij het logo ook in zwart-wit en in een staande variant beschikbaar.

Liggend in kleur

- Logo JPG
- Logo PNG
- Logo EPS

Liggend zwart-wit

- Logo JPG
- Logo PNG
- Logo EPS

Staand in kleur

- Logo JPG
- Logo PNG
- Logo EPS

Staand zwart-wit

- Logo JPG
- Logo PNG
- Logo EPS