De cijfers over 2013

Het K.F. Hein Fonds

Cultuur & Volksontwikkeling€ 664.250186 toezeggingen
Podiumkunsten€ 458.254236 toezeggingen
Maatschappelijk Werk€ 191.44631 toezeggingen
Monumentenzorg€ 53.00010 toezeggingen
Volksgezondheid€ 15.5003 toezeggingen
Natuurbehoud € 7.0002 toezeggingen
Total€ 1.439.450468 giften (153 afwijzingen)

K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden

Positieve besluiten en toegekend bedrag
Studie€ 42.22241
Individuele noden € 225.692248
Totaal aantal giften€ 267.914289
Bijdrage Stichting Noodhulp Utrecht€ 50.000
Stimuleringsprijs€ 10.000
Totaal€ 327.914


totaal aantal ingediende aanvragen 358 (studie 71 en individuele noden 287)
positieve besluiten 289 (studie 41 en individuele noden 248)
afwijzingen 69 (studie 30 en individuele noden 39)

Lees verder: Het K.F. Hein Fonds Monumenten in 2013