K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden

Buurtteams

Met de decentralisatie veranderde het maatschappelijk veld in 2015 flink. Burgers moeten zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Om hen daarbij te helpen zijn in veel gemeenten buurtteams in het leven geroepen. In 2015 deden zij namens hun cliënten een beroep op het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden. Met succes. In 2015 hielp het fonds 272 cliënten van instellingen voor maatschappelijk werk.

Kleine bijdragen, grote impact

Het afschaffen van de tegemoetkoming studiekosten bracht sommige studenten in de problemen. Zoals een 17-jarige mbo-leerling uit Overvecht. Zonder studieboeken kon hij niet starten met het nieuwe schooljaar. Zijn ouders ontbrak het aan voldoende geld, omdat de vergoeding die zij het jaar ervoor kregen niet meer bestaat. Samen met de gezinswerker van het buurtteam zocht het gezin naar een oplossing.

Dat bleek ingewikkeld: de boekhandel kon door aangescherpte regels geen betalingsregeling treffen; de ouders mochten geen lening afsluiten, omdat ze in schuldsanering zaten. ‘Bij gebrek aan alternatieven waren we genoodzaakt een fonds aan te vragen. Omdat de Stichting Leergeld vanwege zomervakantie gesloten was, klopten we aan bij het noodfonds van K.F. Hein.’ Aan het woord is Ad Baars, gezinswerker bij het Jeugdteam MBO, onderdeel van Lokalis. ‘Dankzij de toekenning kon de jongen op tijd en goed voorbereid naar school. De familie heeft geen nieuwe schulden gemaakt en kon financieel met een schone lei beginnen.’

Schrijnende gevallen

De Utrechtse buurtteams gaan spaarzaam om met fondsaanvragen. Het is een laatste redmiddel, vertelt Daniëlle de Vries van Buurtteam Kanaleneiland Noord. ‘Ik maak er zelden gebruik van, hooguit twee keer per jaar. De mogelijkheden binnen het eigen netwerk van mensen zijn vaak toereikend. Ook zijn er veel subsidies en regelingen beschikbaar.’

Maar juist in de schrijnende gevallen spelen fondsen een belangrijke rol, benadrukt De Vries. Zoals haar cliënt die als slachtoffer van mensenhandel in de prostitutie belandde. ‘Toen de gemeente een einde maakte aan de raamprostitutie, verloor zij in één klap haar baan en huisvesting. Twee jaar lang bood een vriendin opvang. Toen dat niet langer ging, klopte ze bij ons aan.’

“De vrouw had geen geld,op haar vriendenkring kon ze niet nog eens terugvallen.”

Paspoort

De Vries hielp bij de aanvraag van een uitkering. Daarbij liep ze tegen allerlei problemen aan. ‘Op de naam van mijn cliënt bleken meerdere huizen te zijn gekocht. En toen verliep haar paspoort ook nog eens, terwijl dat hard nodig was om orde op zaken te stellen. De vrouw had geen geld, op haar vriendenkring kon ze niet nog eens terugvallen. Reden voor mij om het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden geld te vragen voor een paspoort en pasfoto’s.’ Tot grote opluchting van haar cliënt was het geld – nog geen honderd euro – al na een week binnen. ‘Dankzij dat kleine bedrag voorkwamen we dat ze nog verder in de problemen zou raken.’

Van rijk naar gemeenten

De maatschappelijke zorg ging in 2015 over van rijksoverheid naar gemeenten. De gemeente Utrecht koos voor twee organisaties die samen de buurtteams vormgeven, Lokalis en Incluzio. Dit zijn twee soorten teams: het Buurtteam Sociaal voor volwassenen en het Buurtteam Jeugd & Gezin. Naast de aanvragen van de reguliere maatschappelijke organisaties ontving het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden vorig jaar voor het eerst aanvragen van de buurtteams.

‘Het mooie aan het werk voor Fonds Studie en Individuele Noden is dat we mensen een steuntje in de rug kunnen geven met een relatief kleine bijdrage. Dit kan variëren van een gift voor een bril van € 80 tot een bijdrage aan een aangepaste bus voor een gezin met een gehandicapt kind. Regelmatig krijgen we hartverwarmende bedankjes in de vorm van tekeningen, handgeschreven brieven, zelfgemaakte kaarten of foto’s waarop iemand trots zijn nieuwe fiets of Canta laat zien. Dat maakt het werk heel bijzonder.’

Daniëlle Sauren

Adviseur K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden

canta

Niet alleen cliënten van maatschappelijk werk konden in 2015 op steun van het K.F. Hein Fonds rekenen. Ook werden 51 studiebeurzen toegekend. Daarnaast heeft het fonds ook eigen initiatieven uitgevoerd en bijzondere bijdragen gedaan. Een kleine greep: