Skip Navigation Links

Hoe gaat het K.F. Hein Fonds om met het coronavirus?

Als gevolg van de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus (COVID-19) worden veel activiteiten die steun van het K.F. Hein Fonds toegezegd hebben gekregen afgelast. Ook onze eigen activiteiten worden uitgesteld. We stellen vrijwel alle vergaderingen uit of zetten deze om naar telefonische afspraken of online vergaderingen. Heeft u deze of volgende maand een afspraak met ons, dan nemen wij binnenkort contact met u op.

Het K.F. Hein Fonds is de komende periode per e-mail bereikbaar en telefonisch op verzoek. Telefonisch overleg is mogelijk, maar omdat onze medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken kan dit alleen op verzoek per e-mail.

Spreekuur op afspraak telefonisch

Om geen onnodige risico’s te nemen vinden spreekuurgesprekken niet meer op ons kantoor, maar telefonisch plaats. Dit geldt in ieder geval tot en met 6 april.

Bereikbaarheid

Het K.F. Hein Fonds is per e-mail bereikbaar via hein@kfhein.nl. Onze medewerkers werken de komende tijd voornamelijk vanuit huis. Wanneer u telefonisch contact wil, zet dan uw telefoonnummer in een e-mail, dan bellen wij u terug.
U kunt ook direct contact opnemen met uw adviseur. Wanneer u op de website onze medewerkers bekijkt staan daarbij de e-mailadressen van de adviseurs.

Gesteunde projecten

Als u door de maatregelen tegen het coronavirus gedwongen bent uw activiteit(en) uit te stellen zal het K.F. Hein Fonds hier vanzelfsprekend begripvol mee omgaan. Net als bij andere wijzigingen in het project verwachten we wel dat u ons informeert over uitstel zodra dat bekend is.
Mocht uw activiteit of project in zijn geheel worden geannuleerd, dan zullen we in overleg met u bekijken welke financiële consequenties dat heeft voor uw organisatie en voor onze toezegging of garantstelling. Neem ook hierover contact met ons op. We denken graag met u mee en zullen maatwerk leveren om per geval de beste oplossing te vinden.
Uitgangspunt voor ons is begrip voor alle organisaties en initiatiefnemers die met deze situatie te maken hebben. We wensen u hiermee veel sterkte toe.

Op de website van Cultuur+Ondernemen vindt u tips voor besturen van cultuurorganisaties tijdens de coronacrisis.

Behandeltermijn aanvragen

We verwachten dat het thuiswerken weinig invloed zal hebben op de behandeltermijn van aanvragen en betaalverzoeken. Wel kan het zijn dat het iets langer duurt voordat u een besluitbrief in huis hebt.
Vergaderingen van commissies gaan in principe door, maar zullen niet fysiek gehouden worden.

Deze werkwijze geldt tot en met 6 april. Zodra nieuwe informatie vanuit de overheid beschikbaar komt, zullen we daar ook onze werkwijze waar nodig op aanpassen.