Skip Navigation Links

Wij zoeken een nieuw commissielid/beoogd voorzitter

Ben je maatschappelijk betrokken, geef je mensen graag net dat extra steuntje in de rug en wil je je inzetten voor een organisatie die actief is in het sociale domein?

Wij zoeken een nieuw commissielid/beoogd voorzitter voor het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden.

K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden

De K.F. Hein Stichting richtte in 1995 het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden op om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar financiële steun bij bijzondere noden en bij studie. Het fonds steunt cliënten van maatschappelijk werk in de provincie Utrecht die geen of onvoldoende aanspraak kunnen maken op voorliggende voorzieningen. Daarnaast steunt het fonds studenten met een tweetal studiebeurzen: Beurs buitenland en Beurs tegemoetkoming studiekosten. Jaarlijks behandelt het fonds rond de 350 aanvragen. De steun kan bijvoorbeeld bestaan uit een bijdrage voor een nieuwe wasmachine, woninginrichting, studieboeken of een fiets. 
Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden is tevens founding father van de in 2004 opgerichte Stichting Noodhulp Utrecht. 

Het persoonlijke verhaal van betrokkenen laat telkens het hart en het hoofd spreken in het maken van de afweging voor wel of geen tegemoetkoming.’ (Allal Sallou, commissielid Fonds Studie en Individuele Noden)

De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de K.F. Hein Stichting. Sinds 1938 heeft het fonds zich ontwikkeld tot een belangrijke steunpilaar in de provincie Utrecht, voor bijzondere initiatieven alsook voor individuen. Wij geven ideeën en ook mensen graag een kans. Wij zijn een kleinschalig, toegankelijk en betrokken fonds dat graag het verschil maakt. Het fonds is continu in beweging en speelt graag in op de actualiteit in de samenleving. Er is nauw contact met de Utrechtse organisaties die fondsaanvragen indienen en we geven desgewenst advies omtrent indiening en mogelijke co-financiering.

Foto links: groepen studenten zitten en staan buiten bij Utrecht Science Park, Foto 2: Persoon staat met de rug naar je toe met op de achtergrond bomen en een ondergaande of opkomende zon

Commissielid met de ambitie om voorzitter te worden

Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden bestaat momenteel uit vijf leden. De functie van voorzitter komt vrij vanwege het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter in het rooster van aftreden. Eén van de commissieleden zal deze functie tijdelijk op zich nemen. We zoeken een nieuw commissielid dat op termijn, na een inwerkperiode, het stokje overneemt en de rol van voorzitter op zich kan nemen. In onderling overleg bepalen we wanneer hier het moment voor is.

De commissie hecht veel waarde aan het bekijken, inschatten en beoordelen van haar taak vanuit verschillende perspectieven. De commissie is betrokken, divers en inclusief.

Functieomschrijving

De kerntaak van de commissie is besluitvorming over fondsaanvragen, waarbij vertrouwelijke gegevens met discretie worden behandeld. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met beleidsvorming op basis van actuele ontwikkelingen in het werkveld. Maatschappelijke thema’s als schuldenproblematiek, arbeidsperspectief voor mensen met een beperking, huisvesting voor dak- en thuislozen en zelfredzaamheid van jongeren liggen de commissie na aan het hart. De commissie is betrokken, maar heeft een professionele organisatie die alles voorbereidt. 
We zoeken een commissielid met de ambitie en kwaliteiten om voorzitter te worden. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de organisatie en vertegenwoordigt de commissie bij (openbare) gelegenheden. De voorzitter leidt de vergadering en is klankbord voor de uitvoerend adviseur bij complexe aanvragen. Ook vertegenwoordigt de voorzitter de commissie in overleggen met collegastichtingen en directies van andere organisaties.
De commissie vergadert vier keer per jaar. De functie van commissielid, maar ook van voorzitter, neemt inclusief voorbereiding van de vergaderingen gemiddeld circa 3 uur per maand in beslag, met het zwaartepunt rond de vergaderdata. De functie is onbezoldigd, maar er is wel een onkostenvergoeding beschikbaar. 
Een bijzonder onderdeel van de activiteiten van de commissie is het uitreiken van de tweejaarlijkse Stimuleringsprijs aan een sociaal-maatschappelijke organisatie, dit jaar in een nieuwe vorm en opzet. Ook brengt de commissie jaarlijks een werkbezoek aan diverse Utrechtse maatschappelijke instellingen om verhalen uit de praktijk te horen en de mensen achter de aanvragen te zien en spreken.

Profiel

  • Concrete ervaring met de werkvelden maatschappelijk werk en onderwijs
  • Kennis van actuele ontwikkelingen en beleid binnen het maatschappelijk werkveld en onderwijs
  • Minimaal 1-2 jaar bestuurlijke ervaring en leiderschapskwaliteiten, bij voorkeur in de rol van voorzitter, zijn een vereiste
  • Een onafhankelijke positie en integriteit zijn een vereiste
  • Een actueel en relevant netwerk in de provincie Utrecht
  • Sterk beoordelingsvermogen en communicatief ingesteld
  • Sensitief voor groepsdynamiek
  • Prioriteiten stellen en besluitvaardig
  • Ervaring met fondsen is een pré

Medewerkers van organisaties die aanvragen doen bij het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden kunnen geen lid van de commissie zijn.

Wil je een bijdrage leveren aan ons mooie werk?
Je kunt je CV en motivatie, vóór 1 augustus 2021, sturen naar hein@kfhein.nl o.v.v. Sollicitatie Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden. Gesprekken vinden plaats op woensdag 18 augustus (eerste ronde) en op woensdag 25 augustus (tweede ronde).

Voor vragen kun je contact opnemen met Daniëlle Sauren (projectadviseur): 030-2322114 / hein@kfhein.nl