Skip Navigation Links

Open huis tijdens de Open Monumentendag 2018

Utrecht in Europa en Europa in Utrecht! Dat is het uitgangspunt voor Open Monumentendag 2018. De dag sluit daarmee aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Hierbij wordt in heel Europa stilgestaan bij de gemeenschappelijke geschiedenis en het culturele erfgoed van het continent. De Open Monumentendag Utrecht vindt dit jaar plaats op zaterdag 8 september.
Tussen 10.00 en 17.00 uur worden meer dan zeventig monumenten opengesteld, verdeeld over vier thema's: sporen van Europese geschiedenis, Utrecht: stad van de wetenschap, beladen erfgoed en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  

Maliesingel 28

Ook het K.F. Hein Fonds stelt dit jaar het pand aan de Maliesingel 28 open voor het publiek. Bezoekers kunnen de vernieuwde bibliotheek bezichtigen en genieten van een exclusief concert door César Secundino, winnaar van de World Harp Competition van het Dutch Harp Festival 2018. Het concert wordt driemaal uitgevoerd, om 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Er worden maximaal 40 bezoekers per concert toegelaten.

Europese geschiedenis

Wie door Utrecht loopt en goed kijkt, kan op tal van plekken zien dat de Europese geschiedenis haar sporen in de stad heeft achtergelaten. Tegelijk hebben Utrechters op hun beurt ook een steentje bijgedragen aan het Europa van vroeger en nu. Die connectie met Europa zien we in tal van Utrechtse monumenten terug.

De wandelroute in de binnenstad legt de nadruk op monumenten die sporen van de Europese geschiedenis dragen. Denk aan de restanten van Romeinse forten onder het Domplein, panden die verwijzen naar de aanwezigheid van Karel V in Utrecht (zoals Grand Hotel Karel V en de bastions waaronder Sterrenburg en Manenburg), of Paushuize dat in opdracht van de enige Nederlandse paus werd gebouwd.

Onder deze route vallen ook themapanden met een ‘beladen verleden’, een subthema binnen het Jaar van het Cultureel Erfgoed. Panden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter werden gebruikt zijn te bezoeken, zoals de voormalige gevangenis Wolvenplein en enkele monumenten aan de Maliebaan. De Utrechtse journalist Ad van Liempt zal in één van de panden enkele lezingen geven.

Stad en Universiteit

Op de gecombineerde wandel- en fietsroute ligt de nadruk op de betekenis van de Universiteit voor de ontwikkeling van de stad Utrecht. Dit begon in 1636 op en rond het Domplein en breidde zich daarna uit over tal van monumentale gebouwen in de binnenstad en daarbuiten, zoals het voormalige Hygiënisch Laboratorium aan de Catharijnesingel (nu onderdeel van het Gerechtsgebouw), het Physiologisch Laboratorium aan de Vondellaan (nu bedrijvencentrum Rudolf Magnus) en diverse gebouwen van de Rijks Veeartsenijschool aan de oostzijde van de stad. Ook het University College in de voormalige Kromhoutkazerne is tijdens de Monumentendag te bezoeken.

gebouw van University College Utrecht
University College Utrecht. Foto: Stichting Open Monumentendag

Forten 

Rondom onze stad ligt de Stelling van Utrecht, een stelsel van kanalen, sluizen en forten en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op Open Monumentendag zijn acht van deze forten opengesteld die door bezoekers aan de hand van een fietsroute kunnen worden bezocht.

In Leidsche Rijn heeft Castellum Hoge Woerd een interessant programma klaar liggen en kunnen belangstellenden zelf over een onlangs opgegraven Romeinse weg lopen!

Nevenprogramma

De Open Monumentendag wordt als vanouds opgeluisterd door muziek, een monumentenmarkt in de Pandhof en een uitgebreid nevenprogramma. Zo zijn er lezingen, themawandelingen over de Maliebaan en speciale rondleidingen op het Domplein. Ook de Juniorgidsen worden weer ingeschakeld, dit keer in het Academiegebouw.

Het complete programma is te vinden op de website: www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die vanaf 1 september in de stad wordt verspreid.

aula van de Universiteit Utrecht in het Academiegebouw
Academiegebouw Universiteit Utrecht. Foto: Stichting Open Monumentendag