Skip Navigation Links

Oproep K.F. Hein Stimuleringsprijs 2019

Heeft uw organisatie een innovatief idee op het gebied van zorg en welzijn?

Voor de K.F. Hein Stimuleringsprijs 2019 zijn wij op zoek naar Utrechtse sociale en maatschappelijke organisaties met een bijzonder, nieuw en vernieuwend initiatief binnen zorg en welzijn. Het initiatief is breder toepasbaar binnen andere organisaties of werkterreinen.
Werkt u bij een sociale of maatschappelijke organisatie in de provincie Utrecht en zijn er ideeën voor een innovatief initiatief? Dien het voorstel dan uiterlijk 17 november a.s. bij ons in.

 • Deadline inzenden: 17 november 2019
 • Reactie: in de eerste week van december worden de genomineerde organisaties bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijsuitreiking: 16 december 2019

De K.F. Hein Stimuleringsprijs

Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse sociale of maatschappelijke organisaties. Met de Stimuleringsprijs wil het fonds een stimulans geven aan een organisatie met een nieuw en innovatief initiatief binnen zorg en welzijn. Met het initiatief ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden voor kwetsbare groepen in de samenleving. Er is € 17.500 aan prijzengeld te verdelen.

Wat zijn de criteria om mee te doen?

 • Alleen een sociale of maatschappelijke organisatie kan een initiatief indienen. Dit betekent dat de organisatie gevestigd en werkzaam is in de provincie Utrecht.
 • De organisatie is een stichting of vereniging, geregistreerd bij de KvK.
 • Het initiatief is concreet en is binnen twaalf maanden uitvoerbaar. Wij vragen de prijswinnaars om over een jaar een presentatie te geven over de uitvoering van het initiatief.
 • Het initiatief is nog niet gestart.
 • Het initiatief bestaat nog niet en is vernieuwend (in opzet of doelgroep).
 • Het initiatief is breder toepasbaar binnen andere organisaties of werkterreinen.
 • Wat wij belangrijk vinden is enthousiasme, originaliteit, eigen inzet, reikwijdte, impact en haalbaarheid.
 • De totale begroting ligt rond € 10.000. Dat wil zeggen dat met de prijs het totale initiatief uitgevoerd kan worden óf een groot deel. Een realistisch dekkingsplan toont dit aan.
 • Alleen complete inzendingen komen in aanmerking voor de prijs.

Hoe kunt u een organisatie voordragen?

Wij ontvangen graag de volgende informatie:

 • Contactgegevens
  Naam organisatie en contactpersoon, postadres, telefoonnummer, emailadres en website
 • Achtergrondinformatie over de organisatie
  Doelstelling, aantal medewerkers/vrijwilligers, recent (financieel) jaarverslag, statuten en uittreksel KvK
 • Informatie over het initiatief
  Naam initiatief en plan met aanleiding, doelstelling, opzet/inhoud, participanten, begroting en dekkingsplan
 • Motivering van de aanvraag
  Waarom draagt u juist dit initiatief voor? Wat is er vernieuwend aan het initiatief? Hoe is het initiatief overdraagbaar en breder toepasbaar?

Inzenden

U kunt uw initiatief tot en met 17 november 2019 indienen. Dit kan per mail aan hein@kfhein.nl o.v.v. ‘Stimuleringsprijs 2019’.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Daniëlle Sauren (projectadviseur K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden): hein@kfhein.nl / 030-2322114

NB. De inzendingstermijn is gesloten!

Uitslag

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Eerdere prijswinnaars

Bekijk de documentaire 'Samen leven Samen delen' waarin de winnende initiatieven van 2017 en 2018 zijn te zien.

winnaars 2018 1e: KAG Zorg, 2e: St. Pieters en Bloklands Gasthuis, 3e: Resto VanHarte
winnaars 2017 1e: Bartiméus Sonneheerdt, 2e: De Rading Jeugd & Opvoedhulp, 3e: Wawollie Kringloop
winnaars 2016 1e: Inayazorg i.s.m. Stut Theater, 2e: Wilhelmina Kinderziekenhuis, 3e: X11 Media en Vormgeving
winnaar 2015 De Rading Jeugd & Opvoedhulp
winnaar 2014 AxionContinu
winnaar 2013 De Hoogstraat Revalidatie
winnaars 2012 Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis en Landelijke Stichting Zelfbeschadiging
winnaar 2010 Present Amersfoort
winnaar 2009 Tussenvoorziening