Skip Navigation Links

Oproep Stimuleringsprijs 21/22: zelfredzaamheid jongeren

Heeft jouw organisatie een innovatief idee dat bijdraagt aan de zelfredzaamheid van jongeren?

'Zelfredzaam ben je nooit in je eentje.'

Voor de K.F. Hein Stimuleringsprijs is het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden op zoek naar creatieve en innovatieve* ideeën die focussen op de vraag hoe jongeren zichzelf én elkaar kunnen versterken en impact kunnen hebben. Het uitgangspunt is dat het gaat om ideeën die bijdragen aan meedoen in de samenleving, jongeren een stem geven, bijdragen aan gelijke kansen, aan gevoel van eigenwaarde, jongeren uitdagen en talentontwikkeling stimuleren. Zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving heeft betrekking op allerlei leefgebieden: onderwijs, werk, geld, zorg, vrije tijd, sociale contacten etc. We staan open voor ideeën voor al deze onderwerpen, als jongeren maar actief betrokken zijn. Er is sprake van co-creatie en de inzendingen mogen een experimenteel karakter hebben.

Je kunt je idee tot en met 16 november indienen.

Er is een totaal aan prijzengeld te verdelen tot een hoogte van € 35.000. Het prijzengeld is bestemd voor de uitvoering van het plan. Naast een geldbedrag is professionele begeleiding door ValueFactory, bij de uitwerking van het idee tot plan en bij de uitvoering van het plan, onderdeel van de prijzen.

Wat zijn de criteria/eisen om mee te kunnen doen?

 • Alleen sociale of maatschappelijke organisaties, gevestigd én werkzaam in de provincie Utrecht, kunnen een idee indienen.
 • De organisatie is een stichting of vereniging, geregistreerd bij de KvK. Informele partijen die geen rechtsvorm zijn, komen in aanmerking als ze een stichting of vereniging als penvoerder hebben. Er moet wel sprake zijn van een samenwerking met de penvoerder voor het ingediende idee.
 • Het idee moet binnen een jaar om te zetten zijn in een realistisch, haalbaar en uitvoerbaar plan in de provincie Utrecht.
 • Het bestaat nog niet binnen de sector zorg en welzijn en is innovatief.
 • Het is nog niet gestart.
 • Uitvoering van het plan kost tussen € 5.000 - € 15.000.

Waar letten wij op bij de beoordeling?

 • We zoeken creatieve en innovatieve ideeën die bijdragen aan meedoen in de samenleving, jongeren een stem geven, bijdragen aan gelijke kansen, aan gevoel van eigenwaarde van jongeren, hen uitdagen en talentontwikkeling stimuleren. Het gaat om ideeën die iets nieuws teweegbrengen. We staan open voor experiment en onderzoek.
 • Het plan richt zich op jongeren van 16-24 jaar.
 • Jongeren bij de plannen betrekken (co-creatie)  is een eis.
 • Het plan is breder toepasbaar/deelbaar binnen andere organisaties werkzaam in de sector zorg en welzijn.
 • We zien graag enthousiasme, originaliteit, eigen inzet, grote reikwijdte (aantal deelnemers en/of te bereiken publiek) en maatschappelijke impact.
 • Samenwerking tussen partijen is een pré.
 • Betrokkenheid van niet betaalde krachten is essentieel en onderdeel van het plan.
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het idee.

Hoe kun je een idee indienen?

We vragen een filmpje/videopitch van maximaal 3 minuten met een korte toelichting op papier (maximaal één A4). Inzendingen kunnen uitsluitend worden verstuurd via WeTransfer naar hein@kfhein.nl.

Let op: het hoeft geen professionele video te zijn, opnemen met je telefoon is prima, maar het is wel belangrijk dat de sprekers goed verstaanbaar zijn.

De videopitch bevat in ieder geval de volgende informatie:

 • Wie jullie zijn en wat jullie doen
 • Wat jullie idee is en de aanleiding (wat is het probleem dat je wilt aanpakken?)
 • Hoe jullie idee bijdraagt binnen het werkterrein van zorg en welzijn en binnen het thema zelfredzaamheid van jongeren. Waar biedt het een oplossing voor en wat maakt het vernieuwend? Wat doe je anders dan wat er nu al is?
 • Op welke doelgroep je je richt en hoeveel jongeren je gaat bereiken
 • Hoe is het idee overdraagbaar en breder toepasbaar/deelbaar binnen andere organisaties?
 • Hoe jullie dat gaan aanpakken en met wie jullie eventueel samenwerken
 • Een inschatting van de kosten om het uit te voeren

De toelichting op papier (maximaal één A4) bevat in ieder geval de volgende informatie:

 • Contactgegevens van de penvoerder: naam organisatie en contactpersoon, postadres, telefoonnummer, emailadres, website, rechtsvorm organisatie en KvK-nummer
 • Achtergrondinformatie over de organisatie: doelstelling organisatie en aantal medewerkers/vrijwilligers
 • Organisatienamen van de samenwerkingspartners (indien van toepassing)

Indieningsdeadline pitch: uiterlijk 16 november 2021
Bekendmaking genomineerden: 8 december 2021

Samenstelling jury

De jury bestaat uit twee jongeren, twee externe professionals die met jongeren werken, twee commissieleden en een niet stemmend voorzitter.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Daniëlle Sauren (adviseur K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden): hein@kfhein.nl / 030-2322114

Uitslag

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

*Met innovatief bedoelen we dat het vernieuwend is voor de sector zorg en welzijn. Dat kan bijvoorbeeld op maatschappelijk, digitaal of technologisch vlak zijn. Het kan ook gaan om een idee dat wel al bestaat, maar nog niet voor de sector zorg en welzijn of nog niet voor de doelgroep. Doordat het idee breder toepasbaar is (deelbaar), hebben ook andere organisaties er baat bij. Het heeft een voorbeeldfunctie binnen de sector. Het vormt een vliegwiel dat iets nieuws teweegbrengt. Het zet aan tot denken of tot een nieuwe blik op de maatschappij of de zorg- en welzijnssector.

Hoe ziet het vervolg eruit?

Van idee naar plan
Uit de inzendingen kiest de jury maximaal 6 genomineerden die in 6 weken hun idee verder uitwerken tot een plan met een begroting en dekkingsplan. Voor de uitwerking van het plan bieden wij professionele begeleiding aan door ValueFactory. De begeleiding bestaat uit een gezamenlijke inspirerende workshop van een dagdeel op 15 december. Tijdens de workshop leer je hoe je je idee omzet in een praktisch, uitvoerbaar en haalbaar plan, hoe je maatschappelijke meerwaarde creëert en tot duurzame resultaten komt.
Van de genomineerden worden, na uitwerking van de plannen, maximaal drie prijswinnaars gekozen.

Indieningsdeadline uitgewerkt plan (alleen voor de genomineerden!): 25 januari 2022
Bekendmaking winnaars/prijsuitreiking: 17 februari 2022

Van plan naar uitvoering
Van maart 2022 tot december 2022 voeren de winnende organisaties hun plan uit. In december wordt het proces en resultaat gepresenteerd aan de jury. Ook tijdens de uitvoering bieden wij professionele begeleiding aan door ValueFactory. De begeleiding bestaat uit een gezamenlijke workshop van een dagdeel en individuele coaching.

Privacy

Wanneer iemand namens een organisatie een aanvraag indient, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds.

K.F. Hein Stimuleringsprijs

Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de K.F. Hein Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse sociale en maatschappelijke organisaties. Met de prijs zet het fonds organisaties in het zonnetje die zich op bijzondere wijze onderscheiden met innovatieve ideeën en projecten binnen de sector zorg en welzijn.