Vacature kunstcommissie

Kunstcommissie

Het K.F. Hein Fonds zoekt een nieuw kunstcommissielid. Doel van het kunstbeleid is kunstenaars uit de provincie Utrecht te ondersteunen. De kunstcommissie zet zich met bijzondere projecten in voor kunst en kunstenaars in de provincie Utrecht. Jaarlijks terugkerende initiatieven zijn het K.F. Hein Stipendium, het Kunstparticipatieproject en kunstopdrachten. Daarnaast brengt de commissie atelierbezoeken, verstrekt opdrachten en koopt werk. De collectie van het K.F. Hein Fonds omvat schilderijen, werken op papier, beelden, keramisch werk, toegepaste kunst en design.

Profiel 

Per november 2018 zoekt het K.F. Hein Fonds een nieuw kunstcommissielid. Het nieuwe lid is werkzaam in de sector kunst en vormgeving, woont of werkt in de provincie Utrecht en heeft een relevant netwerk in de provincie Utrecht. De kandidaat heeft een goed beeld van de ontwikkelingen in de beeldende kunst en/of vormgeving in Nederland en is goed in staat te reflecteren op het werk van (andere) kunstenaars en vormgevers.

Van kandidaten voor het lidmaatschap van de kunstcommissie wordt verwacht dat zij:
- Concrete ervaring hebben in het werkveld kunst en vormgeving;
- Kennis hebben van actuele ontwikkelingen en beleid binnen het werkveld kunst en vormgeving in het bijzonder in de provincie Utrecht;
- Een actueel en relevant netwerk hebben in de provincie Utrecht;
- Sterk beoordelingsvermogen en communicatief zijn ingesteld;
- Betrokken, maar onafhankelijk zijn;
- Actief deelnemen aan de commissievergaderingen (4x per jaar).

Daarnaast heeft de kandidaat ervaring als ontwerper / kunstenaar / vormgever.

Functieomschrijving

De commissie bestaat momenteel uit vier leden en vergadert vier keer per jaar. De leden van de kunstcommissie zijn tevens juryleden voor het K.F. Hein Stipendium en begeleiden hands-on de kunstprojecten. De functie van commissielid neemt circa 6 uur per maand in beslag (wisselend per periode).
De functie van commissielid is onbezoldigd, maar er is wel een onkostenvergoeding.

Voorwaarden

Commissieleden wordt gevraagd zich te committeren aan de Code Cultural Governance. Commissieleden komen gedurende hun lidmaatschap niet in aanmerking voor opdrachten of stipendia van het K.F. Hein Fonds. De zittingsduur van commissieleden is drie jaar, met de mogelijkheid om éénmaal voor eenzelfde termijn te worden herbenoemd.

U kunt uw c.v. en motivatie tot en met 20 oktober 2018 sturen naar hein@kfhein.nl o.v.v. sollicitatie Kunstcommissie. De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 29 oktober. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlyne Stolker (secretaris): hein@kfhein.nl / 030 232 21 14.