Skip Navigation Links

Vacature kunstcommissie K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds zoekt per eind 2021 een nieuw kunstcommissielid. Het nieuwe lid is autonoom beeldend kunstenaar, woont of werkt in de provincie Utrecht en heeft een relevant netwerk in de provincie Utrecht.

Kunstcommissie

De kunstcommissie houdt zich bezig met het ondersteunen van kunstenaars en ontwerpers uit de provincie Utrecht in hun ontwikkeling en zichtbaarheid. De commissie neemt zelf initiatief voor bijzondere projecten en behandelt géén projectaanvragen. Jaarlijks terugkerende initiatieven zijn het K.F. Hein Stipendium, het Kunstparticipatieproject en kunstopdrachten. Actuele projecten zijn in 2021 de Residency in de Botanische Tuinen en het Reisstipendium. Ook beoordeelt de commissie plannen van kunstenaars en vormgevers die in het Tuinatelier willen werken. Thema’s waar de kunstcommissie zich op het moment mee bezighoudt zijn kunstenaars met een migratieachtergrond, ecologie en duurzaamheid en activiteiten in de regio. Hierin is ruimte voor eigen initiatief van de commissieleden.
Het K.F. Hein Fonds heeft een kunstcollectie die bestaat uit schilderijen, werken op papier, beelden, keramisch werk, toegepaste kunst en design. De collectie wordt niet actief meer uitgebreid. 

Profiel

Vanwege het einde van de zittingstermijn van Jasper Hagenaar zoekt het K.F. Hein Fonds per eind 2021 een nieuw kunstcommissielid. Het nieuwe lid is autonoom beeldend kunstenaar, woont of werkt in de provincie Utrecht en heeft een relevant netwerk in de provincie Utrecht. De kandidaat heeft een goed beeld van de ontwikkelingen in de beeldende kunst in Nederland en is goed in staat te reflecteren op het werk van (andere) kunstenaars en vormgevers. 

De commissie streeft naar een diverse samenstelling met verschillende expertises en achtergronden. Daarom is de kandidaat bij voorkeur werkzaam in een andere discipline dan nu vertegenwoordigd in de commissie. Zie op de website het overzicht van de huidige leden.

Functieomschrijving

De commissie bestaat uit vijf leden en vergadert vier keer per jaar. De leden van de kunstcommissie zijn tevens juryleden voor het K.F. Hein Stipendium en begeleiden hands-on de kunstprojecten. De functie van commissielid neemt circa 6 uur per maand in beslag (wisselend per periode).
De functie van commissielid is onbezoldigd, maar er is wel een onkostenvergoeding.

Van kandidaten voor het lidmaatschap van de kunstcommissie wordt verwacht dat zij: 

- Concrete ervaring hebben als maker in het werkveld kunst en vormgeving;
- Kennis hebben van actuele ontwikkelingen en beleid binnen het werkveld kunst en vormgeving, in het bijzonder in de provincie Utrecht;
- Een actueel en relevant netwerk hebben in de provincie Utrecht;
- Een sterk beoordelingsvermogen hebben en communicatief zijn ingesteld;
- Betrokken, maar onafhankelijk zijn;
- Actief deelnemen aan de commissievergaderingen (4x per jaar).

Voorwaarden

Commissieleden wordt gevraagd zich te committeren aan de Code Cultural Governance en interne afspraken over integriteit. Commissieleden komen gedurende hun lidmaatschap niet in aanmerking voor opdrachten of stipendia van het K.F. Hein Fonds. De zittingsduur van commissieleden is drie jaar, met de mogelijkheid om éénmaal voor eenzelfde termijn te worden herbenoemd. 

U kunt uw c.v. en motivatie tot 11 oktober 2021 sturen naar hein@kfhein.nl o.v.v. sollicitatie Kunstcommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlyne Stolker (secretaris): mstolker@kfhein.nl / 030 232 21 14. Meer informatie over de activiteiten van de kunstcommissie staat op: www.kfhein.nl/wat-doen-wij/kunstenaars.

afbeelding met tekst: vacature commissielid