Skip Navigation Links

Vacature Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten

Het bestuur van de Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten zoekt per eind 2021 twee nieuwe bestuursleden.

K.F. Hein Fonds Monumenten

De Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten is 25 jaar geleden opgericht om monumenten en beeldbepalende panden in de regio Utrecht aan te kopen, te restaureren en bij voorkeur te verhuren aan instellingen die werkzaam zijn binnen de aandachtsgebieden van het K.F. Hein Fonds. Momenteel gaat het om 8 uiteenlopende panden (16 huisnummers) in Utrecht, van de eeuwenoude Sonnenborgh tot een pand van Rietveld aan de Erasmuslaan. De panden worden bij voorkeur verhuurd aan culturele of sociaal-maatschappelijke bedrijven of organisaties. Zo wordt de Paardenkathedraal verhuurd aan Theater Utrecht en Domplein 9/10 aan Utrecht Marketing. Het bestuur hecht belang aan duurzaamheid en onderzoekt de mogelijkheden om de panden te verduurzamen. De stichting wordt bijgestaan door een bouwkundig adviseur van de Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel. De stichting is verbonden aan de K.F. Hein Stichting.

Profiel

Het bestuur zoekt twee nieuwe bestuursleden, waarvan een van beiden met het vooruitzicht op termijn voorzitter van het bestuur te worden. Het bestuur streeft naar een diverse samenstelling met verschillende expertises en achtergronden. Daarom heeft een van beide bestuursleden bij voorkeur juridische expertise en het andere bestuurslid cultuur/architectuurhistorische expertise. Bestuursleden hebben bij voorkeur een goed netwerk in de (Utrechtse) erfgoedsector.

Functieomschrijving

Het bestuur bestaat uit vijf leden (op dit moment vier) en vergadert vier keer per jaar over het beheer, onderhoud en de verhuur van de panden. Grote projecten in de afgelopen jaren waren de restauratie van de bastionmuur van de Sonnenborgh en herstel na bouwkundige problemen van de achtergevel van het pand Domplein 12. 

De functie van bestuurslid neemt circa 8 uur per kwartaal in beslag. De functie is onbezoldigd; er is wel een vaste bestuursvergoeding.

Van kandidaten voor het bestuurslidmaatschap wordt verwacht dat zij: 

- Affiniteit hebben met de (Utrechtse) erfgoedsector;
- Kennis hebben van actuele ontwikkelingen in de erfgoedsector, in het bijzonder in de provincie Utrecht;
- Een actueel en relevant netwerk hebben in de provincie Utrecht;
- Een sterk beoordelingsvermogen hebben en communicatief zijn ingesteld;
- Betrokken, maar onafhankelijk zijn;
- Actief deelnemen aan de bestuursvergaderingen (4x per jaar).

Voorwaarden

Bestuursleden wordt gevraagd zich te committeren aan de Code Cultural Governance en interne afspraken over integriteit. Bestuursleden of hun bedrijven komen gedurende hun lidmaatschap niet in aanmerking voor opdrachten van het K.F. Hein Fonds Monumenten. De zittingsduur van bestuursleden is vier jaar, met de mogelijkheid om erna voor eenzelfde termijn te worden herbenoemd. 

Deze vacature staat open tot 13 oktober en daarnaast zoekt het fonds ook actief naar kandidaten in het eigen netwerk. U kunt uw c.v. en motivatie tot 13 oktober 2021 sturen naar hein@kfhein.nl o.v.v. sollicitatie K.F. Hein Fonds Monumenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlyne Stolker (secretaris): hein@kfhein.nl / 030 232 21 14. Meer informatie over de organisatie vindt u op https://kfhein.nl/wat-doen-wij/monumenten.