Skip Navigation Links

Drie manieren om jouw groeninitiatief te financieren

Maart 2022

Een groene provincie, daar houden wij van! Daarom steunen wij buurtinitiatieven en vrijwilligersinitiatieven die daar een steentje aan bijdragen. Dit doen we op verschillende manieren. Lees verder om te ontdekken wat wij kunnen doen voor jouw groenidee voor jouw buurt, stichting of vereniging.

Buurtinitiatief: voor iedereen in de provincie Utrecht
Iedereen in de provincie Utrecht kan bij ons maximaal € 500 aanvragen voor een buurtinitiatief, zonder daar een stichting of vereniging voor te zijn. Buurtinitiatieven zijn activiteiten die een buurt gezelliger maken, waardoor mensen in de buurt elkaar ontmoeten. Maar het kan ook een activiteit zijn die de buurt een stukje groener maakt. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van insectenhotels of het vergroenen van een stukje grond door er een gezamenlijke pluk-, moes- of buurttuin van te maken. Zo heeft Hofje De Dubbele Sleutel in Amersfoort in overleg met de gemeente hun buurttuin aangelegd, waarbij wij het initiatief hebben gesteund met de aanschaf van tuingereedschap. Op die manier kunnen zij zelf hun buurttuin onderhouden.
Lees hier hoe je een aanvraag voor een buurtinitiatief kunt doen 

KIEM is het loket voor natuurinitiatieven met rechtsvorm
Vrijwilligersinitiatieven die zich als stichting of vereniging inzetten voor projecten die de natuur en duurzaamheid vergroten in de openbare ruimte, steunen wij via KIEM. Met KIEM kan voor natuurprojecten bij één loket van drie fondsen tegelijk een bijdrage gevraagd worden. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals het plaatsen en onderhouden van roofvogelnestkasten in de regio, het vergroenen van schoolpleinen of het aanleggen van paddenpoelen. Ook natuureducatieprojecten steunen we graag via KIEM, denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van informatiebordjes en paaltjes in natuurgebieden, of aan de aanschaf van materiaal om populaties zoals bijvoorbeeld die van de grutto te kunnen monitoren.
Lees verder of jouw initiatief in aanmerking komt bij KIEM 

Crowdfunding voor natuur met matchfunding 
Heb je een goed groen idee voor de natuur en diversiteit in jouw buurt en heb je daar naast geld ook hulp en/of materiaal voor nodig? Denk dan eens aan Crowdfunding Voor Natuur. Crowdfunding is een goede manier om je begroting rond te krijgen, maar ook om draagvlak en ondersteuning voor jouw idee te krijgen. Je hoeft geen stichting of vereniging te zijn om een campagne te starten, bewonersinitiatieven worden ook ondersteund. KIEM is partner van dit platform en kan zo aan jouw campagne bijdragen. Wij noemen dit matchfunding. KIEM zal maximaal 25% van het doelbedrag van een campagne bijdragen, tot een maximum van € 1.000 per initiatief. Belangrijk om te weten is dat het niet mogelijk is om voor hetzelfde project ook een reguliere bijdrage bij KIEM aan te vragen in hetzelfde kalenderjaar. 
Lees hier meer over crowdfunding voor natuur