Skip Navigation Links

Snelloket corona-initiatieven

Mei 2020

Per 19 oktober 2021 is het snelloket gesloten. Neemt u toch nog een initiatief dat versnelde behandeling behoeft? Bel of mail ons voor overleg: 030-2322114 en hein@kfhein.nl.

Het K.F. Hein Fonds vindt het belangrijk dat mensen de regio Utrecht mooier en sterker maken, en dat inwoners de kans krijgen om verder te komen. Juist nu! Deze tijden, waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en de mogelijkheden en onmogelijkheden in rap tempo veranderen, vragen om veel creativiteit van iedereen. Van makers, van presentatie-instellingen, van maatschappelijke organisaties en daarmee ook van fondsen.

Daarom heeft het K.F. Hein Fonds een snelloket ingericht voor initiatieven die geïnspireerd zijn door deze tijd, en die om praktische of inhoudelijke redenen snel uitgevoerd moeten worden. Stichtingen en verenigingen kunnen voor culturele of maatschappelijke projecten een bijdrage aanvragen van maximaal € 5.000 en krijgen binnen twee weken antwoord op hun aanvraag.

Zo steunen we initiatieven waar die nodig zijn en op het moment dat die nodig zijn.

Uitgangspunten

  • Het snelloket is bedoeld voor sociaal-maatschappelijke of culturele projecten of investeringen die geïnspireerd zijn, of genoodzaakt zijn door de huidige maatschappelijke situatie.
  • Het snelloket staat open voor aanvragen van stichtingen en verenigingen.
  • Er kan maximaal € 5.000 aangevraagd worden. Projecten met een brede financieringsmix hebben onze voorkeur.
  • Om er zeker van te zijn dat we de aanvraag op tijd zien: neem het woord ‘corona’ op in de titel van de aanvraag (veld 3.1: Naam van het project c.q. het doel waarvoor wordt aangevraagd).
  • Vraagt u zich af of uw project voor het snelloket in aanmerking komt? Mail ons op hein@kfhein.nl.
  • Op de aanvragen voor het snelloket zijn dezelfde richtlijnen van toepassing als op reguliere projectaanvragen. Deze richtlijnen vind je hier.

Geen haast, maar wel een mooi plan?

Nieuwe projecten die zich richten op de (middel)lange termijn zijn ook nog steeds van harte welkom. Hiervoor kan een reguliere projectaanvraag worden ingediend. Aanvragen met een gevraagd bedrag tot maximaal € 5.000 worden binnen twee maanden behandeld. Aanvragen met een gevraagd bedrag hoger dan € 5.000 worden in de commissievergadering besproken – zie de vergaderdata en indieningsdeadlines hier.

Co-financiering

Op zoek naar andere financieringsbronnen in aanvulling op een aanvraag bij ons fonds? Denk aan crowdfunding via Voordekunst, CineCrowd, Voorjestadsie of Voor je Buurt. Andere fondsen die versneld aanvragen behandelen, ingegeven door de tijd en maatschappij waarin we nu leven, zijn:

Voorbeelden

Intussen hebben we al een aantal projectaanvragen versneld behandeld. Bijvoorbeeld de online Beauforthuis Sessies, een serie van twaalf live-stream concerten tussen mei en augustus. En het Kunst-doe-boekje van Axion-Continu, samengesteld door Utrechtse kunstenaars, vol creatieve dingen om te doen voor bewoners van woonzorgcentra. Ook steunden we de concertserie The Show must go ON-line van Stichting Ruis, met zeventien concerten van mei t/m augustus in dB’s die worden gestreamd, en ontving Al Amal een bijdrage voor speelgoedbonnen voor kwetsbare gezinnen als onderdeel van hun project ‘Voedselpakketten uit het hart’.

Vragen?

Mail ons op hein@kfhein.nl. Bellen naar 030-2322114 kan ook.