Skip Navigation Links

Vrijwilligers in het zonnetje!

Maart 2021

Update: De regeling was actief in het jaar 2021. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag hiervoor in te dienen.

Het K.F. Hein Fonds lanceert de Waarderingsregeling Vrijwilligers. Met deze regeling kunnen vrijwilligersinitiatieven in de provincie Utrecht een financiële bijdrage aanvragen om hun vrijwilligers in 2021 te bedanken met een passend cadeautje. Deze regeling is opgezet in het kader van het ‘Jaar van de Vrijwillige Inzet’ van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligersnetwerk (NOV), waar het K.F. Hein Fonds partner van is. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor vele initiatieven, niet voor niets heeft NOV 2021 uitgeroepen tot het Jaar van de Vrijwillige Inzet. Het K.F. Hein Fonds ziet hoe vrijwilligers op allerlei werkterreinen de regio Utrecht mooier en sterker maken, ook nu we minder makkelijk samen kunnen komen en veel evenementen en bijeenkomsten online plaats vinden. 

Met de Waarderingsregeling Vrijwilligers van het K.F. Hein Fonds kunt u een bijdrage aanvragen om uw vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Dit kan op allerlei manieren, van een barbecue of uitstapje tot een presentje of een passende cursus, mits de maatregelen het toelaten. Stichtingen en verenigingen kunnen maximaal € 1.000 aanvragen. Ook als u geen stichting of vereniging bent, kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige financiële bijdrage tot € 500. 

vrijwilligers in oranje hesjes geven stoeptegels door om het park groen te maken
Vrijwilligers van Stichting Speelruimte Noordse Park aan het werk in 2018