K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds is een van de drie 'dochters' van de K.F. Hein Stichting. Hier geven wij u een impressie van wat het K.F. Hein Fonds in 2013 zoal deed.

Minder uitgaven

In 2013 werd 13 % minder geschonken dan in 2012. De verdeling over de aandachtsgebieden laat zien dat er vooral minder is uitgegeven aan Monumentenzorg en aan Cultuur & Volksontwikkeling. Dit laatste is een verzamelbegrip waaronder bijvoorbeeld tentoonstellingen, boekuitgaven en educatieprojecten vallen. Verder valt op dat in 2013 twee keer zoveel is toegekend aan Maatschappelijk Werk dan in 2012. De bedragen voor de andere aandachtsgebieden bleven vrijwel gelijk. Kanttekening: in het nieuwe, digitale aanvraagsysteem kiezen de aanvragers zelf een aandachtsgebied, voorheen deed het bureau dat. Dit kan tot enige vertekening leiden.

Toegekende bedragen in euro's

De weinig specifieke of kansloze aanvragen die ons vroeger veel per post bereikten blijven nu grotendeels uit

Minder aanvragen

In 2013 werden ook minder nieuwe aanvragen in behandeling genomen dan in 2012. Wel werd een hoger percentage positief beoordeeld, zowel t.o.v. 2012 als in vergelijking met eerdere jaren. De afname van het aantal aanvragen lijkt dus vooral de kansloze aanvragen te betreffen. De overgang naar het gedigitaliseerde aanvraagsysteem speelt hierbij een rol. Organisaties moeten zich hiervoor eerst registreren. Het bureau kan hen al op dat moment wijzen op het weinig kansrijke karakter van hun plannen, waardoor ze (soms) afzien van het indienen van een aanvraag. Organisaties die vorig jaar nog een papieren aanvraag inleverden zijn gewezen op de verplichting de aanvraag digitaal te doen, waarbij ook soms al aangegeven is dat de aanvraag niet kansrijk was. De weinig specifieke of kansloze aanvragen die ons vroeger veel per post bereikten blijven nu grotendeels uit. Niet onvermeld mag blijven dat enkele 'vaste' aanvragers geen aanvraag meer deden, omdat ze hun activiteiten staakten.

Aantal aanvragen

Meer toekenningen

Uiteindelijk werden in 2013 dertien giften meer toegezegd dan in 2012. Maar meer toezeggingen bij een lager totaalbedrag betekent dat het gemiddelde bedrag per gift minder werd. De voornaamste reden is dat er in 2013 minder grote aanvragen zijn gedaan en gehonoreerd, dat laatste mede omdat de kwaliteit van veel grote aanvragen te wensen overliet (onduidelijk, weinig realistisch en/of niet passend). Wel zijn in 2013 diverse projecten uitgevoerd met grote bedragen van het K.F. Hein Fonds, maar de aanvragen werden al in 2012 gedaan. Zo was er in december 2012 nog een grote gezamenlijke aanvraag van de Utrechtse musea voor hun tentoonstellingen in het kader van de Vrede van Utrecht-herdenking. Ook de aanvraag voor het lichtkunstproject 'In Lumine Tuo', waarbij de Utrechtse Domkerk, Domtoren en Domplein op grootse wijze verlicht werden, passeerde in december 2012. Andere grote projecten in 2013 waaraan al in 2012 grote bedragen ter beschikking werden gesteld: het bezoekerscentrum op het Domplein, het Midzomerweekend (in juni 2013) van de Stichting Vrede van Utrecht en het kunstproject 'Call of the Mall' op Hoog Catharijne van de Stichting Kunst in het Stationsgebied.

Gemiddelde bedrag per aanvraag in euro's

Vooral culturele projecten; muziek

Waar werd in 2013 aan bijgedragen? Net als in voorgaande jaren ging het in bijna 90% van de gevallen om activiteiten in de categorieën Podiumkunsten en Cultuur & Volksontwikkeling. Bij meer dan 200 van deze aanvragen ging het om muziek, muziektheater en muziekfestivals. Vaak waren het kleine bijdragen voor uitvoeringen door koren, musicalgroepen of (amateur)orkesten. Soms werd een hele reeks concerten mogelijk gemaakt, zoals in Utrecht de zaterdagmiddagconcerten in de Domkerk, concerten in de Nicolaas- en de Pieterskerk en jazzconcerten in Villa Jongerius. De grootste toezeggingen op muziekgebied waren voor festivals: Festival Oude Muziek, Gaudeamus, het Dutch Harp Festival, het Amerfortissimo Festival voor kamermuziek in Amersfoort en de Zeister Muziekdagen. Ook het Festival Connecting Arts, een orgelbiënnale in zes Utrechtse binnenstadskerken, kreeg een mooie bijdrage. Stichting Valleiconcerten werd gesteund bij het organiseren van acht concerten in Leusden om het veertigjarig bestaan te vieren. Een oude traditie in de vorm van een volksconcert werd nieuw leven ingeblazen met muziek van Beethoven gespeeld door de Nieuwe Philharmonie Utrecht in het Julianapark in de Utrechtse wijk Zuilen. Er waren veel combinaties van muziek en theater, al dan niet op festivals.

...er waren ook interessante nieuwe
festivals, zoals In Fashion van
Stichting DesignerCafe

Andere culturele projecten

Tientallen aanvragen betroffen de uitvoering van klassieke toneelstukken (Shakespeare, Strindberg, Yourcenar), jeugdtheater en theaterfestivals als het Cafétheaterfestival in Utrecht en het Spoffin Festival in Amersfoort. Er waren bijdragen voor festivals op het gebied van cultuur en beeldende kunst: het Leidsche Rijn Festival, Festival De Beschaving en Vuurol in de bossen bij Lage Vuursche. Of voor dansevenementen, zoals het tiende en laatste Nederlands Kampioenschap Turks Volksdansen dat de Stichting Altays organiseerde in de Stadsschouwburg Utrecht.
Veel festivals komen al jaren terug, maar er waren ook interessante nieuwe festivals, zoals In Fashion van Stichting DesignerCafé. Een andere mooie nieuwkomer leek het Woodstone Festival voor Beeldende Kunst in Amersfoort te gaan worden, maar vanwege tegenvallende financiering ging dit niet door. In de fraaie werfkelders aan de Utrechtse Oudegracht werden Utrecht Down Under en het tweede Cult Festival gehouden.
 Tentoonstellingen werden zowel binnen de regio Utrecht als daarbuiten gesteund. Zo kregen naast bijvoorbeeld het Mondriaanhuis en Museum Catharijneconvent onder andere ook Museum Boijmans Van Beuningen en Museum De Fundatie in Zwolle bijdrage. Op het gebied van films en documentaires steunden wij o.a. Scenecs in Amersfoort, het Holland Animation Film Festival in Utrecht, het Utrechtse onderdeel van het Arab Film festival en de documentaires over de hoogbejaarde actievoerder Tom de Booij uit Baarn en over industrieel erfgoed in de provincie Utrecht.

Overige projecten

Binnen het aandachtsgebied Maatschappelijk Werk droegen wij bij aan de tijdelijke opvang van dak- en thuislozen, al dan niet hier legaal verblijvend, o.a. in het Fanga Musow Huis. We gaven een bijdrage voor de medische kosten die Stichting Lauw-Recht maakt en deden een voorwaardelijke toezegging aan de nieuw opgerichte Stichting Villa Vrede. Verder werden enkele voedselbanken geholpen en steunden wij enkele leerwerktrajecten en vrijwilligersprojecten op sociaal gebied.
 Op de grens van de aandachtsgebieden Maatschappelijk Werk en Volksgezondheid steunden wij projecten van de Cliniclowns en van de Stichting Sassa (voor gezinnen met een autistisch kind) en werd bijgedragen aan de opleiding van hulphonden.
 Op het gebied van Natuurbehoud en Milieuzorg waren er bijdragen voor projecten op het gebied van de stadslandbouw en een initiatief om kinderen in Bunnik meer de natuur in te krijgen. Het Utrechtse Poppodium Ekko kreeg een bijdrage voor 'Food for thought', een programmareeks over duurzame voedselproductie en voedselconsumptie.

Onze bijdragen zijn niet altijd gericht
op activiteiten, maar kunnen ook verbouwingen of investeringen betreffen

Investeringen, nieuwbouw en restauraties

Onze bijdragen zijn niet altijd gericht op activiteiten, maar kunnen ook verbouwingen of investeringen betreffen. Zo betaalden wij in Utrecht mee aan de vervanging van de geluidsinstallatie in Het Werftheater, de verbouwing van De Kargadoor en het nieuwe onderkomen van Circusschool Diedom. In Woerden droegen wij bij aan de aanschaf van elektromotoren voor het Romeinse schip. Flinke bijdragen waren er voor een woonwerkvoorziening voor kwetsbare bewoners aan de Paranadreef in Utrecht (Stichting De Tussenvoorziening) en voor Stichting Umah-Hai, voor inrichtingskosten van een woon-/werkgemeenschap in de voormalige ridderhofstad Den Engh in Leidsche Rijn.
 Op het gebied van de monumentenzorg steunden wij restauratiewerkzaamheden aan kerken in Houten en in Vreeswijk, ridderhofstad Gunterstein in Breukelen, de voormalige synagoge (het 'broodhuis') in Utrecht en de tuin bij kasteel Loenersloot. Steun was er ook voor de afrondende restauratie van Botter BU 210 in Bunschoten.

Werkbezoeken

De implementatie van het nieuwe aanvraagsysteem en de telefonische uitleg daarover aan aanvragers heeft in 2013 veel extra tijd gekost. Toch hebben de projectadviseurs van het Fonds nog enige tientallen werkbezoeken kunnen afleggen, zowel bij lopende projecten als bij mogelijk nieuw in te dienen projecten. Zij bezochten o.a. kasteel Loenersloot, ridderhofstad Gunterstein, korenmolen De Hoop in Bunschoten, Museum Catharijneconvent en boerderij Het Gagelgat van Stichting Paardengoed in Soest. Deze laatste boerderij, waar Stichting Paardengoed een 'rusthuis' voor paarden heeft, werd in 2013 gekozen tot 'Boerderij van het Jaar' door de Boerderijen Stichting Utrecht (www.gagelgat.nl). Het wekelijkse spreekuur is in 2013 regelmatig bezocht.

Bestuur K.F. Hein Fonds

Voorzitter
Mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier

Penningmeester
De heer B.T. (Boudewijn) Molenaar

Leden
Mr. J.G.I. (Ingmar) Baas
Mevrouw drs. P.G. (Pamela) Boumeester
Mevrouw drs. A.S. (Suzanna) de Sitter
Drs. C.J.M. (Cees) van Eijk

Lees verder: Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden in 2013