De K.F. Hein Stichting in 2013

De K.F. Hein Stichting werd in 1938 opgericht door Karl Friedrich Hein. Bij zijn overlijden in 1945 bleef zijn hele vermogen in deze stichting achter. Het K.F. Hein Fonds, het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden en het K.F. Hein Fonds Monumenten zijn voortgekomen uit de K.F. Hein Stichting en vormen samen de drie dochterstichtingen. Zij steunen initiatieven op diverse terreinen in de regio Utrecht. De activiteiten van de oorspronkelijke 'moederstichting' beperken zich tot algemene zaken zoals het vermogensbeheer en de contacten met de familie van Hein in Duitsland.

2013 is het eerste jaar waarin met een nieuwe vermogensbeheerder is gewerkt. De ervaringen zijn positief. De samenwerking is plezierig en de rendementen waren naar verwachting.

De budgetten voor het K.F. Hein Fonds en het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden zijn voor 2013 op hetzelfde niveau gehouden als in 2012. Ze zijn helaas niet geheel uitgegeven.

Het jaarlijks bezoek aan het familievakantiehuis in Obermarsberg vond plaats op 20 april 2013. Het bestuur heeft vastgesteld dat in het huis zo'n 1000 overnachtingen per jaar plaatsvinden en dat de verschillende staken van de familie, maar ook de verschillende generaties gebruik maken van het huis. Dit is in lijn met wat Karl Friedrich Hein wilde toen hij het huis voor zijn familie kocht.

Bestuursleden van de K.F. Hein Stichting, de dochterstichtingen en de leden van de kunstcommissie ontvangen, als zij dit willen, een financiële vergoeding. Zij kunnen hun vergoeding ook aan een zelf gekozen goed doel schenken.

De K.F. Hein Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de door de FIN vastgestelde gedragscode.

Bestuur K.F. Hein Stichting

Voorzitter
Mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier

Penningmeester
De heer B.T. (Boudewijn) Molenaar

Leden
Mr. J.G.I. (Ingmar) Baas
Mevrouw drs. P.G. (Pamela) Boumeester
Mevrouw A.C. (Aleid) Kruize-Schuitemaker

Lees verder: Het K.F. Hein Fonds in 2013