kfHein,stichting Jaarbericht — 2012

Inhoud

K.F. Hein Stichting
in 2012

De K.F. Hein Stichting werd in 1938 opgericht door Karl Friedrich Hein. Bij zijn overlijden in 1945 bleef zijn hele vermogen in deze stichting achter. Het K.F. Hein Fonds, het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden en het K.F. Hein Fonds Monumenten zijn voortgekomen uit de K.F. Hein Stichting en vormen samen de drie dochterstichtingen. Zij steunen initiatieven op diverse terreinen in de regio Utrecht. De activiteiten van de oorspronkelijke 'moederstichting' beperken zich tot algemene zaken zoals het vermogensbeheer en de contacten met de familie van Hein in Duitsland.

In 2012 is door het bestuur uitgebreid onderzoek gedaan naar het vermogensbeheer en is het besluit genomen naar een nieuwe vermogensbeheerder over te stappen.

De budgetten voor het K.F. Hein Fonds en het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden zijn voor 2012 licht naar beneden bijgesteld.

Het jaarlijks bezoek aan het familie-vakantiehuis in Obermarsberg vond plaats op 12 mei. Voor het huis is in het voorjaar een nieuw huismeesterechtpaar aangesteld.

De K.F. Hein Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de door de FIN vastgestelde gedragscode.

Bestuur K.F. Hein Stichting

Voorzitter

Mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier

Penningmeester

De heer B.T. (Boudewijn) Molenaar

Leden

Mr. J.G.I. (Ingmar) Baas
Mevrouw drs. P.G. (Pamela) Boumeester
Mevrouw A. (Aleid) Kruize-Schuitemaker

K.F. Hein Fonds
in 2012

Vanuit de K.F. Hein Stichting is in 1989 de Stichting K.F. Hein Fonds ontstaan, specifiek voor giften aan statutair omschreven goede doelen. Door het toenmalige bestuur is de opdracht van het K.F. Hein Fonds als volgt bondig geformuleerd: 'Het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk'. Het K.F. Hein Fonds verstrekt giften en garanties aan stichtingen en verenigingen. Het Fonds steunt met name initiatieven in de regio Utrecht, maar kan daarvan afwijken als er sprake is van projecten van landelijk belang.

Lees verder
“Soms verzin ik de kleuren zelf, en het is heel vaak dat het op de tekening mooier is dan in het echt.”

Bob van Buuren

K.F. Hein Kunstcommissie
in 2012

In 2012 heeft de K.F.Hein Stichting geen nieuw werk aangekocht. Desondanks heeft de commissie op andere en nieuwe manieren getracht het kunstbeleid van de stichting vorm te geven. De belangrijkste reden waarom er geen werk is aangekocht is een praktische: het pand aan de Maliesingel biedt nauwelijks ruimte meer voor (grote) werken. In de toekomst wil de commissie daarom buiten het pand en in samenwerking met derden kunstprojecten initiëren en stimuleren.

Lees verder

K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden in 2012

Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden, eveneens voortgekomen uit de K.F. Hein Stichting, is in 1995 opgericht vanwege de toenemende vraag van individuele personen om financiële steun bij studie en individuele noden. In de praktijk gaat het vooral om het verstrekken van éénmalige bijdragen ten behoeve van de opleiding van jongeren en het verlenen van hulp aan personen die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor hulp van openbare sociale instellingen.

Lees verder
“Ik let heel erg op de details, en ik probeer alles na te tekenen wat ik zie.”

Ruth van der Neut

Overzicht giften 2012

Lees verder

K.F. Hein Fonds Monumenten in 2012

In 1996 werd ter uitbreiding van de activiteiten van het K.F. Hein Fonds de Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten opgericht. Deze stichting stelt zich ten doel monumenten en beeldbepalende panden in de regio Utrecht aan te kopen, te restaureren en bij voorkeur te verhuren aan instellingen die werkzaam zijn op de aandachtsgebieden van het K.F. Hein Fonds.

Voor alle panden zijn meerjaren-onderhoudsplannen opgesteld. De uitvoering van de plannen gebeurt door verschillende bedrijven, doorgaans uit het Utrechtse. Waar mogelijk maken wij gebruik van restauratiesubsidies. Monumentenwacht Utrecht controleert de panden regelmatig. De stichting wordt bijgestaan door een adviseur van de Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel.

Lees verder
“Ik voeg altijd
heel veel kleur toe.
Als het altijd
maar één kleur is,
dan vind ik het zo saai.”

Lila Ramsoekh

Bureau
K.F. Hein Stichting

Directie

Mevrouw drs. C.A.M. (Lianne) Peters

Projectadviseurs

Mevrouw drs. E.C.R. (Els) Hol
M.A. (Menno) Wiegman MA MSc
Dr. R.N.J. (Ronald) Rommes

Maliesingel 28
3581 BH Utrecht
Tel 030-2322114
Fax 030-2328555
www.kfhein.nl

Colofon

Dit jaarbericht kwam tot stand in samenwerking met Atelier De Wijde Doelen. De kunstenaars van het atelier gingen op bezoek bij de volgende locaties: boerderij het Gagelgat; landgoed Vollenhoven; slot Zuylen; het Vijfde Seizoen; Museum Vreeswijk; villa Jongerius; kasteel De Haar; kasteel Loenersloot; de schatkamer van Domplein 2013; Museum Spakenburg; het Bartholomeusgasthuis; slot Zeist; het Militair Luchtvaartmuseum; kasteel Sypesteyn; Huis Doorn; kasteel Amerongen; de Algemene Volkstuinvereniging Nederland; boerderij Rood/Noot; en Vliegbasis Soesterberg. Onze dank gaat uit naar de kunstenaars van de Wijde Doelen en de beheerders/eigenaars van de locaties.

Teksten

Lianne Peters & Menno Wiegman

Beeld

Atelier de Wijde Doelen
www.wijdedoelen.nl

Fotografie

Rob Stam

Ontwerp

Dietwee - merk, ontwerp & communicatie
www.dietwee.nl

Colofon kunstwerken