Skip Navigation Links

Indieningsdata

De indieningsdata voor fondsaanvragen voor projectondersteuning, individuele noden en studiebeurzen vindt u hier. Aanvragen kunt u enkel indienen via ons digitale aanvragensysteem.

Projectondersteuning

Projectaanvragen met een gevraagd bedrag hoger dan € 5.000 worden in de commissievergadering besproken. De indieningsdata voor 2022 zijn als volgt:
30 januari (commissievergadering op 11 maart)
30 april (commissievergadering op 10 juni)
30 juli (commissievergadering op 9 september)
30 oktober (commissievergadering op 9 december)

In de week na de vergadering kunt u een reactie op uw aanvraag verwachten.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.

Aanvragen met een gevraagd bedrag tot en met € 5.000 worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Houdt u rekening met een behandeltermijn van 2 maanden.

Individuele noden

Fondsaanvragen voor individuele noden die aan de commissie voorgelegd moeten worden, worden besproken in de vergadering. De indieningsdatum voor de volgende vergadering is 1 november 2021 (de commissievergadering is op 14 december 2021). Niet alle aanvragen worden vooraf aan de commissie voorgelegd. Indien dit wel het geval is, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.

Beurs tegemoetkoming studiekosten

Fondsaanvragen voor Beurs tegemoetkoming studiekosten die aan de commissie voorgelegd moeten worden, worden besproken in de vergadering. De indieningsdatum voor de volgende vergadering is 1 november 2021 (de commissievergadering is op 14 december 2021). Niet alle aanvragen worden vooraf aan de commissie voorgelegd. Indien dit wel het geval is, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.

Beurs Buitenland

Fondsaanvragen voor een Beurs Buitenland moeten uiterlijk drie maanden vóór vertrek compleet ingediend zijn.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.