Skip Navigation Links

Indieningsdata

De indieningsdata voor fondsaanvragen voor projectondersteuning, individuele noden en studiebeurzen vind je hier. Aanvragen kun je enkel indienen via ons digitale aanvragensysteem.

Projectondersteuning

Aanvragen met een gevraagd bedrag tot en met € 5.000 worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Houd rekening met een behandeltermijn van 2 maanden.

Projectaanvragen met een gevraagd bedrag hoger dan € 5.000 worden in de commissievergadering besproken. De laatste indieningsdatum voor 2023 is:
31 oktober (commissievergadering op 15 december)

De indieningsdata voor 2024 zijn (de rest volgt):
Tot en met 28 januari (commissievergadering op 15 maart)

In de week na de vergadering kun je een reactie op je aanvraag verwachten.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.

Individuele noden

Fondsaanvragen voor individuele noden die aan de commissie voorgelegd moeten worden, worden besproken in de vergadering. De indieningsdatum voor de volgende vergadering is 25 oktober (de commissievergadering is op 5 december 2023). Niet alle aanvragen worden vooraf aan de commissie voorgelegd. Indien dit wel het geval is, stellen wij je hiervan op de hoogte.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.

Beurs tegemoetkoming studiekosten

Fondsaanvragen voor Beurs tegemoetkoming studiekosten die aan de commissie voorgelegd moeten worden, worden besproken in de vergadering. De indieningsdatum voor de volgende vergadering is 25 oktober (de commissievergadering is 5 december). Niet alle aanvragen worden vooraf aan de commissie voorgelegd. Indien dit wel het geval is, stellen wij je hiervan op de hoogte.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.

Beurs Buitenland

Fondsaanvragen voor een Beurs Buitenland moeten uiterlijk drie maanden vóór vertrek compleet ingediend zijn.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.