Skip Navigation Links

Indieningsdata

De indieningsdata voor fondsaanvragen voor projectondersteuning, individuele noden en studiebeurzen vind je hier. Aanvragen kun je enkel indienen via ons digitale aanvragensysteem.

Projectondersteuning

Aanvragen met een gevraagd bedrag tot en met € 6.000 worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Houd rekening met een behandeltermijn van 2 maanden.

Projectaanvragen met een gevraagd bedrag hoger dan € 6.000 worden in de commissievergadering besproken. Hieronder vind je de indieningsdata en de daarbij horende commissievergadering

Indieningsdata 2024:

Indieningsdata Projectondersteuning Vergaderdata Commissie K.F. Hein Fonds
Zondag 28 januari Vrijdag 15 maart
Vrijdag 3 mei Vrijdag 14 juni
Vrijdag 26 juli Vrijdag 6 september
Vrijdag 1 november Vrijdag 13 december

In de week na de vergadering kun je een reactie op je aanvraag verwachten.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.

Individuele noden, Beurs tegemoetkoming Studiekosten en Beurs Buitenland

Fondsaanvragen voor individuele noden die aan de commissie voorgelegd moeten worden, worden besproken in de vergadering. Niet alle aanvragen worden vooraf aan de commissie voorgelegd. Indien dit wel het geval is, stellen wij je hiervan op de hoogte.  

De indieningsdatum voor de eerstvolgende vergadering is geweest (de commissievergadering is op 6 maart). De eerstvolgende data zijn:

Indieningsdata Studie en Individuele Noden Vergaderdata Commissie Studie en Individuele Noden
Woensdag 24 januari Woensdag 6 maart
Woensdag 17 april Woensdag 29 mei
Woensdag 17 juli Woensdag 28 augustus
Woensdag 16 oktober Woensdag 27 november


Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.

Beurs tegemoetkoming studiekosten

Fondsaanvragen voor Beurs tegemoetkoming studiekosten die aan de commissie voorgelegd moeten worden, worden besproken in de vergadering. De indieningsdatum voor de volgende vergadering is 6 maart (de commissievergadering is 24 januari). Niet alle aanvragen worden vooraf aan de commissie voorgelegd. Indien dit wel het geval is, stellen wij je hiervan op de hoogte.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.

Beurs Buitenland

Fondsaanvragen voor een Beurs Buitenland moeten uiterlijk drie maanden vóór vertrek compleet ingediend zijn.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.