Skip Navigation Links

Indieningsdata

De indieningsdata voor fondsaanvragen voor projectondersteuning, individuele noden en studiebeurzen voor 2018 en 2019 vindt u hier. Aanvragen kunt u enkel indienen via ons digitale aanvragensysteem.

Projectondersteuning

Projectaanvragen met een gevraagd bedrag hoger dan € 5.000 worden in de commissievergadering besproken. De indieningsdata zijn als volgt:
1 februari 2020 (commissievergadering op 13 maart 2020)
1 mei 2020 (commissievergadering op 12 juni 2020)
20 juli 2020 (commissievergadering op 2 september 2020)
1 november 2020 (commissievergadering op 11 december 2020)

In de week na de vergadering kunt u een reactie op uw aanvraag verwachten.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.

Aanvragen met een gevraagd bedrag tot en met € 5.000 worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Houdt u rekening met een behandeltermijn van 2 maanden.

Individuele noden

Fondsaanvragen voor individuele noden die aan de commissie voorgelegd moeten worden, worden besproken in de vergadering. De indieningsdatum voor de volgende vergadering is 27 oktober 2020 (de commissievergadering is op 1 december 2020). Niet alle aanvragen worden vooraf aan de commissie voorgelegd. Indien dit wel het geval is, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.

Beurs tegemoetkoming studiekosten

Fondsaanvragen voor Beurs tegemoetkoming studiekosten die aan de commissie voorgelegd moeten worden, worden besproken in de vergadering. De indieningsdatum voor de volgende vergadering is 27 oktober 2020 (de commissievergadering is op 1 december 2020). Niet alle aanvragen worden vooraf aan de commissie voorgelegd. Indien dit wel het geval is, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.

Beurs Buitenland

Fondsaanvragen voor een Beurs Buitenland moeten uiterlijk drie maanden vóór vertrek compleet ingediend zijn.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over procedures en criteria.