Skip Navigation Links

K.F. Hein Fonds

Wij maken de regio Utrecht graag mooier en sterker. We geven inwoners graag de kans om verder te komen. Daarom steunen we bijzondere initiatieven en individuen. Met giften, adviezen, prijzen, beurzen en opdrachten. We brengen waardevolle projecten onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen. En denken we mee hoe samenwerking een initiatief kan versterken. 

Karl Friedrich Hein (1867-1945), een Utrechts weldoener

Karl Friedrich Hein werd in 1867 in het Duitse Herne geboren. Na zijn schooltijd kwam hij in het mijnbedrijf terecht. In 1893 ging hij in Arnhem werken voor het Duitse steenkolenhandelsbedrijf Jean Balthasar. Dit bedrijf was 3 jaar later een van de oprichters van de Steenkolen Handels Vereeniging (SHV) in Utrecht. Karl vertrok naar Utrecht en maakte carrière bij de SHV. Van directielid tot in de Raad van Commissarissen. 

Ingetogen helper
Karl Friedrich Hein is nooit getrouwd. Hij leefde vooral eenvoudig en hielp mensen en organisaties met giften en leningen. Eerst woonde hij in Utrecht, later liet hij een villa bouwen in Bilthoven. Hij had daar ook een paard en een eigen ‘sportparkje’ met een tuinhuisje waar hij gasten ontving. 

Klooster voor de familie Hein
Hij hield goede contacten met zijn familie in Duitsland. In 1916 kocht hij daar een vervallen kloostercomplex dat hij samen met zijn broer liet restaureren. Hiervoor kreeg hij het ereburgerschap van het stadje Obermarsberg. Hij gebruikte het klooster als vakantieverblijf voor de familie Hein. Later kwam het complex in bezit van de K.F. Hein Stichting. Nog steeds gebruiken nazaten van de familie Hein voor korte vakanties en bijeenkomsten.

Vermogen voor goede doelen
In 1945 overleed Karl Friedrich Hein na een aanrijding door een Duitse legertruck. Hij was inmiddels tot Nederlander genaturaliseerd. Zijn vermogen kwam ten goede aan de stichting die hij in 1938 had opgericht. Dit moest gebruikt worden voor zowel zijn familie als algemene goede doelen. Zijn vrienden zetten zijn stichting voort.

Over de structuur van de K.F. Hein Stichting

De K.F. Hein Stichting beheert het vermogen dat Karl Friedrich Hein in 1945 naliet. De K.F. Hein Stichting kent 3 commissies en een dochterstichting: 

  • Commissie K.F. Hein Fonds
  • Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden
  • Kunstcommissie
  • Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten

Commissie K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds steunt goede doelen in de provincie Utrecht. Op het gebied van monumentenzorg, natuur en duurzaamheid, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, volksgezondheid en sociaal-maatschappelijke projecten. Dit doen we door geld te geven of door garant te staan voor een tekort. Heel af en toe steunen we ook projecten buiten de provincie. Dat doen we als die heel bijzonder zijn en van nationale betekenis.

Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden

Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden geeft financiële steun aan studenten en mensen in financiële nood. Het gaat meestal om mensen die niet terechtkunnen bij openbare sociale instellingen. Ook kunnen studenten een studiebeurs krijgen. De overheid biedt steeds minder steun. Mensen moeten steeds meer zelf zorgen. Daardoor blijven fondsen zoals het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden belangrijk. Alleen organisaties voor maatschappelijk werk kunnen een aanvraag doen voor individuele noden.

Kunstcommissie

De kunstcommissie stimuleert kunstenaars uit de provincie Utrecht. Ook adviseert zij het bestuur over kunstopdrachten. We reiken één keer in de twee jaar het K.F. Hein Stipendium uit en we voeren ieder jaar het Kunstparticipatieproject uit. Daarnaast begeleiden we kunstopdrachten op bijzondere plekken in de provincie. We bezoeken ateliers en we beheren het Tuinatelier.

Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten

In 1996 werd de Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten opgericht. Deze stichting beheert een aantal monumenten in de regio Utrecht. We restaureren de panden en verhuren deze vervolgens het liefst aan culturele of sociaal-maatschappelijke organisaties of bedrijven.

 

Over onze visie en ons beleid

We zijn breed betrokken bij Utrecht

Wij steunen maatschappelijke doelen en mensen in nood. Maar ook kunst en cultuur, natuur, volksgezondheid en erfgoed in de provincie Utrecht. We geven goede ideeën en mensen graag een kans. We steunen zowel professionals als amateurs en zowel vaste spelers als nieuwkomers.

We bewegen mee met de tijd

We letten op wat er speelt in de samenleving en wat belangrijk en nodig is. Daarom geven we soms bepaalde onderwerpen extra aandacht en springen we bij waar nodig. We zijn altijd toegankelijk. We denken graag mee met onze aanvragers en staan open voor overleg. Bijvoorbeeld tijdens ons spreekuur. We proberen mensen en ideeën samen te brengen. 

We nemen ook zelf initiatieven

Zo is er de K.F. Hein Stimuleringsprijs voor maatschappelijk werk en het K.F. Hein Stipendium voor beeldend kunstenaars en ontwerpers. Ook werken we samen met verschillende partners. Zo organiseren we workshops crowdfunding met het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en onze kennispartner Voordekunst. Met het Elise Mathilde Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht geven we via KIEM geld aan natuurprojecten.

We steunen kunstenaars in de provincie Utrecht

Zo hebben we een tuinatelier voor makers en geven wij regelmatig kunstopdrachten. Dit is onderdeel van ons kunstbeleid. Ook kiest onze kunstcommissie elk jaar een eindexamenstudent van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Deze kunstenaar of vormgever krijgt de opdracht een kunstwerk te maken voor én samen met een maatschappelijke instelling: het Kunstparticipatieproject.

We bieden méér dan geld alleen

We denken mee en we bieden kennis op maat. We geven (media-)aandacht aan initiatieven. En we delen onze ruimtes. Lees hier op de pagina  meer dan geld wat we allemaal voor jou kunnen doen. 

Over onze manier van werken

De directeur, 3 projectadviseurs, de projectmedewerker en de officemanager voeren de dagelijkse activiteiten uit. Zij behandelen de fondsaanvragen, adviseren, brengen partijen met elkaar in contact en staan mensen te woord. Dit kan aan de telefoon, tijdens het spreekuur, of op afspraak. Ook voeren de medewerkers actief eigen projecten uit binnen onze drie commissies en in de K.F. Hein Academie.

De medewerkers van het fonds werken voor het bestuur

Het bestuur krijgt advies van drie commissies: de commissie K.F. Hein Fonds, de commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden en de kunstcommissie. Daarnaast is er een apart bestuur voor het K.F. Hein Fonds Monumenten. Besturen en commissies vergaderen elk vier keer per jaar.

Hoe doe je een aanvraag?

Financiële ondersteuning vraag je altijd aan via ons digitale aanvragensysteem. Doe je voor het eerst een aanvraag? Maak dan eerst een account aan. Voor projectondersteuning en steun bij individuele noden registreer je ook de organisatie in ons systeem. Voor buurtinitiatieven en studiebeurzen is alleen een persoonlijk account voldoende. 

Heb je je geregistreerd? Dan krijg je van ons een e-mail. Daarna kun je je aanvraag indienen. Wil je graag dat iemand anders de contactpersoon voor de aanvraag is? Dan moet deze persoon zich ook inschrijven via een registratieverzoek.

Wie kan een aanvraag doen?

  • Stichtingen, verenigingen en uitgevers: voor projecten. 
  • Kerkorganisaties: voor restauraties van kerken. 
  • Particulieren: voor studiebeurzen en buurtinitiatieven.
  • Organisaties voor maatschappelijk werk: voor steun bij individuele noden voor hun cliënten. 

Aanvragen behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Kijk voor meer informatie over het indienen van fondsaanvragen voor projecten, buurtinitiatieven, studiebeurzen en individuele noden op de pagina's 'Wat doen wij'.

Hoe hoor je of je steun krijgt?

Je krijgt altijd een e-mail waarin je ons besluit leest. Besluiten zijn altijd definitief. Je kunt hier geen bezwaar tegen maken. Je kunt ons wel altijd bellen of mailen als je vragen hebt over een besluit of als iets niet duidelijk is.

Wanneer krijg je de gift uitbetaald?

Voor projectondersteuning of buurtinitiatieven
Je krijgt de gift uitbetaald nadat je het project volgens plan en met succes hebt uitgevoerd. Je vraagt je gift dan aan via het digitale aanvragensysteem. Verandert er tussendoor iets in je project? Geef dit dan direct door. Daarmee voorkom je dat je geen of minder geld krijgt. 

Soms kun je een voorschot vragen
Bij projectondersteuning kun je een voorschot vragen van maximaal 50% van het toegezegde bedrag. Dit vraag je aan via het digitale aanvraagsysteem. Je levert dan onder andere facturen in.

Voor een studiebeurs of individuele noden
Je krijgt de gift meestal binnen twee weken na het besluit uitbetaald.

Wij houden rekening met jouw privacy

Wij verwerken persoonsgegevens om de regelingen projectondersteuning, individuele noden, studiebeurzen en buurtinitiatieven uit te voeren. En om eigen initiatieven uit te voeren. Vraag je namens een organisatie of zelf (voor een studiebeurs of buurtinitiatief) steun aan? Dan geldt het Privacyreglement van de K.F. Hein Stichting. Dit geldt ook voor kunstenaars die zich aanmelden voor een opdracht of stipendium. 

Aanvragen die niet aan onze eisen voldoen, behandelen wij niet

Dit betekent dat wij deze ‘niet ontvankelijk’ verklaren. Deze beslissing is definitief. Je kunt hiertegen geen bezwaar maken. De redenen waarom wij besluiten om je aanvraag niet te behandelen, lees je op de pagina’s ‘wat doen wij’.

Bestuur en commissie

Bestuur K.F. Hein Stichting

Voorzitter: Annemijn Eschauzier
Is sinds jaar en dag bij het K.F. Hein Fonds actief en sinds 2009 is zij voorzitter van de Stichting. Daarnaast is zij na een lange internationale carrière bij GlaxoSmithKline en GE Healthcare werkzaam als coach, commissaris en consultant in de gezondheidszorg.

Penningmeester: Aleid Kruize
Is sinds 2017 lid van de Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden en sinds 2011 lid van het bestuur van de K.F. Hein Stichting (sinds 2014 penningmeester) en lid van de Commissie K.F. Hein Fonds.

Pamela Boumeester
Is beroepscommissaris en is o.a. voorzitter van de raad van commissarissen van Vebego en WPG uitgevers. Ook heeft zij een praktijk als executive coach en evaluator.

Cees van Eijk
Was tot juli 2022 wethouder in de Gemeente Amersfoort. Sinds 2012 is hij lid van de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds. Hiernaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Veiligheid NL en lid van de commissie Participatie, schuldhulpverlening en integratie van de VNG.

Hein van Beuningen
Is directeur bij Teslin Capital Management BV en sinds 2015 lid van het bestuur van de K.F. Hein Stichting en sinds 2017 is hij lid van het bestuur van stichting K.F. Hein Fonds Monumenten. Hiernaast is hij onder meer penningmeester van Stichting Elise Mathilde Fonds.

Bastiaan Vaandrager
Is partner bij Rothschild & Co en sinds 2024 lid van het bestuur van de K.F. Hein Stichting. Tevens zit hij in bestuur van de Oorlogsgravenstichting en de Stichting Boijmans van Beuningen. Getogen op de in de provincie Utrecht is hij een natuur, kunst en cultuur enthousiasteling en betrekt hij zich actief met een veelheid aan projecten in de regio.

Commissie K.F. Hein Fonds

Voorzitter: Annemijn Eschauzier
Hein van Beuningen
Pamela Boumeester
Cees van Eijk
Aleid Kruize
Patricia Wijntuin

Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden

Voorzitter: Evelien Ribbens 
Is na een lange carrière als manager en directeur binnen de werkvelden welzijn en arbeidsintegratie per 2021 lid van de Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden geworden. Daarnaast is ze actief als coördinator/taalcoach bij Taal Doet Meer en gastenbegeleider bij filmhuis de Slachtstraat. Ze is penningmeester en lid van de concertcommissie van de Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht en bestuurslid van Steunpunt GGZ.

Aleid Kruize
Is sinds 2017 lid van de Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden en sinds 2011 lid van het bestuur van de K.F. Hein Stichting (sinds 2014 penningmeester) en lid van de Commissie K.F. Hein Fonds.

Allal Sallou 
Is regiomanager Zoetermeer Pijnacker-Nootdorp JGZ Zuid-Holland West. Sinds 2019 lid van de Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden. Hiernaast is hij lid van de Raad van Toezicht van Wijk&co en dagvoorzitterschap/spreker bij diverse conferenties en symposia.

Patricia Wijntuin
Is docent op de Hogeschool Utrecht bij het instituut Social Work en docent aan de USBO Universiteit Utrecht. Hiernaast is zij lid van de Functioneringscommissie van Groen Links Utrecht fractie en wethouders en lid van de Raad van Toezicht van De Vrijstaat.

Anne Brommersma
Is Programmamanager Vluchtelingen bij de gemeente Amersfoort. Tot 2022 was zij gedurende 8 jaar wethouder zorg en duurzaamheid in De Bilt. Tegenwoordig is zij lid van de begeleidingscommissie van fractie en wethouder GroenLinks De Bilt. 

Kunstcommissie

Voorzitter: Cees van Eijk
Was tot juli 2022 wethouder in de Gemeente Amersfoort. Sinds 2012 is hij lid van de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds. Hiernaast is hij voorzitter van de Vereniging Openbare bibliotheken en toezichthouder bij verschillende maatschappelijke en culturele organisaties en fondsen. 

Véronique Baar
Is eigenaar van QKunst, bureau voor collectiemanagement en kunst in opdracht. Sinds 2018 is zij lid van de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds. Véronique: “Ik vind het heel waardevol dat de kunstcommissie behoeftes in het veld kan signaleren en ook nieuwe initiatieven voor ondersteuning kan aandragen.” 

Said Belhadj
Is mede-eigenaar van Puha Shop, een platform voor jong designtalent. Sinds 2020 is hij lid van de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds. Hiernaast is hij maker en eigenaar van Raphia, een ambachtelijk gemaakte schoen in Marokko en Nederland. "Ook in de kunstwereld is inclusiviteit en diversiteit belangrijk. Het maakt ons allemaal rijker. Als commissielid bij het K.F. Hein Fonds vind ik het fijn de mogelijkheid te krijgen om me hiervoor in te zetten."

Britt Dorenbosch
Is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Ateliers de Kersenboomgaard in Utrecht Leidsche Rijn. Sinds 2021 is zij lid van de kunstcommissie van het K.F.Hein Fonds. Het werk van Britt Dorenbosch omvat kleurrijke schilderijen, tekeningen en collages. Daarnaast geeft ze les aan kinderen, studenten en volwassenen. “Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het voor je ontwikkeling als kunstenaar is om een steuntje in de rug te krijgen. Het winnen van het K.F. Hein Stipendium in 2016 heeft me enorm geholpen om verder te komen in mijn kunstpraktijk. Dat kwam niet alleen door de financiële ondersteuning, maar juist ook door de reflectiemomenten met de kunstcommissie. Het is geweldig om vanuit deze ervaring nu aan de andere kant te staan en als onderdeel van de kunstcommissie mijn kennis en ervaring terug te kunnen geven.”

Marisa Rappard
Is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Utrecht. Sinds 2019 is zij lid van de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds. Zij maakt tekeningen, installaties en muurschilderingen. Daarnaast is zij docent op kunstacademie ArtEZ en begeleider van het mastertraject tekenen Drawing Inventions Academy. "Omdat anderen mij op weg hebben geholpen toen ik het goed kon gebruiken, help ik op mijn beurt anderen graag verder door mijn kennis, ervaring en netwerk te delen. Als kunstenaar wil ik een direct verband aangaan met de wereld om mij heen en het werk als commissielid past daarbij."

Bestuur Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten

Voorzitter: Else Loes Pasma
Is advocaat arbeidsrecht en managing partner bij Wijn & Stael Advocaten. Zij woont en werkt in Utrecht. Sinds eind 2021 is zij lid van het bestuur van K.F. Hein Fonds Monumenten. Zij heeft diverse nevenfuncties vervuld in de zorg- en cultuursector. Hiernaast is zij o.a. advocaatlid van het Hof van Discipline voor de advocatuur.  

Penningmeester: Marieke van Schijndel
Is sinds 2023 directeur-bestuurder van Vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Democratie. Na een studie theaterwetenschap aan de UU en een Master of Business Administration (MBA) in Canada werkte zij bij de HKU, als cultuurambtenaar bij OCW, was zij adjunct-directeur van de voorloper van het Mondriaan Fonds en directeur van Museum Catharijneconvent. Zij heeft de afgelopen jaren verschillende nevenfuncties vervuld. Zo was zij lid van de Raad van Toezicht van de HKU en het Nationaal Restauratiefonds, als ook lid van de ledenraad van monumentenverzekeraar Donatus. Op dit moment is zij commissielid van de Commissie Beschermde Cultuurgoederen ingesteld door de Staatssecretaris van OCW. 

Hein van Beuningen
Is directeur bij Teslin Capital Management BV en sinds 2015 lid van het bestuur van de K.F. Hein Stichting en sinds 2017 lid van het bestuur van stichting K.F. Hein Fonds Monumenten. Hiernaast is hij onder meer penningmeester van Stichting Elise Mathilde Fonds.

Mark van den Bos
Is directeur- bestuurder bij stichting Monumentenbezit - een landelijk opererende organisatie met een omvangrijke en veelzijdige erfgoedportefeuille. Daarnaast is hij lid/voorzitter van verschillende besturen op het gebied van monumentenexploitatie. Mark heeft een achtergrond in bouwkunde en architectuurhistorie en richt zich in zijn werk specifiek op de verduurzaming van monumenten en de openstelling van bijzondere objecten voor publiek. 

Harriën van Dijk 
Harriën van Dijk heeft zich na zijn interieursopleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten gespecialiseerd in restauratie en herbestemming van historische gebouwen. Hij heeft gewerkt aan verschillende herbestemmingsopgaven van industrieel erfgoed. Na zijn studie aan de TU Delft is hij partner geworden bij VB erfgoed & architectuur en als restauratiearchitect werkzaam aan verschillende projecten zoals de herontwikkeling en uitbreiding van Museum KAM in Nijmegen en de realisatie van het Huis van (Jheronimus) Bosch in ’s-Hertogenbosch.

Team

Anna Kesler

Anna Kesler is directeur van de K.F. Hein Stichting en daarmee ook van alle aan de stichting verbonden commissies en de Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten. Anna geeft leiding aan de organisatie en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en onderhoudt contacten met voor het K.F. Hein Fonds relevante organisaties, instellingen en personen.

Marlyne Stolker

Marlyne beoordeelt als adviseur de projectaanvragen voor het K.F. Hein Fonds. Zij is ook secretaris van de Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten, van de kunstcommissie en van de jury van het K.F. Hein Stipendium.

Yaron Cohen

Yaron beoordeelt als projectadviseur de projectaanvragen voor het K.F. Hein Fonds. Hij neemt daarnaast de rol van Ronald over als administrator van ons digitale aanvragensysteem.

Veronique Leenders

Veronique beoordeelt als adviseur de aanvragen voor het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden en de projectaanvragen sociaal-maatschappelijk voor het K.F. Hein Fonds. Zij is ook secretaris van de commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden.

Sandra Donath

Sandra is officemanager bij het K.F. Hein Fonds en is het eerste aanspreekpunt voor mensen die het fonds bellen, mailen of bezoeken. Daarnaast organiseert ze evenementen en bijeenkomsten in en om ons pand en coördineert ze het onderhoud aan het pand en is onderdeel van het communicatieteam.

Dominique Lemcke

Dominique is projectadviseur en beoordeelt aanvragen voor het K.F. Hein Fonds en voor de KIEM-regeling. Daarnaast is zij coördinator marketing en communicatie. 

Documenten en publicaties

Jaarverslagen 2023

Publicatie bestuursverslagen t.b.v. ANBI:
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten 

Standaardformulier publicatieplicht ANBI:
K.F. Hein Stichting 
K.F. Hein Fonds Monumenten

Jaarverslagen 2022

Publicatie bestuursverslagen t.b.v. ANBI:
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten

Standaardformulier publicatieplicht ANBI:
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten

Het bestuur van het K.F. Hein Fonds verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2022.

Jaarverslagen 2021

Publicatie bestuursverslagen t.b.v. ANBI:
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten

Standaardformulier publicatieplicht ANBI:
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten

Jaarverslagen 2020

Publicatie bestuursverslagen t.b.v. ANBI:
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten

Standaardformulier publicatieplicht ANBI:
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten

Jaarverslagen 2019

Publicatie bestuursverslagen t.b.v. ANBI:
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten

Jaarverslagen 2018

Publicatie bestuursverslagen t.b.v. ANBI:
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten

Jaarverslagen 2017

Publicatie bestuursverslagen t.b.v. ANBI:
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten

150 jaar Karl Friedrich Hein (speciale bijlage in 2017 bij DUIC)
De panden van het K.F. Hein Fonds Monumenten (speciale bijlage in 2017 bij DUIC)
Tegen armoede en eenzaamheid (verscheen in 2017 in Magazine Leven!)

Jaarverslagen 2016

Publicatie kerngegevens t.b.v. ANBI:
K.F. Hein Stichting (incl. K.F. Hein Fonds, K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden)
K.F. Hein Fonds Monumenten

K.F. Hein is er voor iedere Utrechter (verscheen in 2016 in Magazine Leven!)

Jaarverslagen 2015

Publicatie kerngegevens t.b.v. ANBI:
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds
K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden
K.F. Hein Fonds Monumenten

Jaarbericht 2015: K.F. Hein verbindt

Jaarverslagen 2014

Publicatie kerngegevens t.b.v. ANBI:
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds
K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden
K.F. Hein Fonds Monumenten

Google Maps