Skip Navigation Links

Voor kunstenaars

Voor kunstenaars

Voor kunstenaars

Voor initiatieven

Voor initiatieven

Voor individuen

Voor individuen

Voor kunstenaars

Voor kunstenaars

Voor monumenten

Voor monumenten

Voor kunstenaars

De kunstcommissie heeft als doel kunstenaars uit de provincie Utrecht te ondersteunen en adviseert het bestuur over kunstopdrachten en -aankopen. De commissie zet zich met bijzondere projecten in voor kunst en kunstenaars in de provincie Utrecht. Jaarlijks terugkerende initiatieven zijn het K.F. Hein Stipendium, het Kunstparticipatieproject en kunstopdrachten op bijzondere plekken in de provincie. Daarnaast brengt de commissie atelierbezoeken, verstrekt opdrachten en koopt werk. De collectie van het K.F. Hein Fonds omvat schilderijen, werken op papier, beelden, keramisch werk, toegepaste kunst en design. In 2008 is de publicatie 'K.F. Hein Stichting, Collectie Beeldende Kunst' verschenen, waarin onder andere een catalogus van de collectie tot dan toe is opgenomen. Voor belangstellenden is op verzoek een exemplaar van de publicatie bij ons af te halen.

Stipendium Kunstparticipatieproject Kunstopdrachten Tuinatelier Reisstipendium Onze kunstenaars

K.F. Hein Stipendium

De inschrijving voor het K.F. Hein Stipendium 2022 is gesloten.

We accept applications for the K.F. Hein Stipend in English. The English information on how to apply can be downloaded at the bottom of this webpage. Deadline for applications: before March 14th 2022.

Het K.F. Hein Stipendium wordt tweejaarlijks uitgereikt en is bedoeld voor beeldend kunstenaars en ontwerpers van diverse disciplines uit de provincie Utrecht. Voor het K.F. Hein Stipendium werkt het K.F. Hein Fonds samen met het Centraal Museum, waar het in het kader van het stipendium gemaakte werk in het Utrecht Lokaal wordt gepresenteerd. Het K.F. Hein Fonds en het Centraal Museum willen hiermee het kunstklimaat in de provincie bevorderen en kunstenaars en ontwerpers de kans geven zich te ontwikkelen en te profileren. In 2020 won Jaya Pelupessy het K.F. Hein Stipendium en in 2021 presenteerde hij zijn tentoonstelling 'Manufactured Manual' in het Centraal Museum. In 2018 won Eva Spierenburg, in 2016 Britt Dorenbosch, in 2014 Jeroen van Loon en in 2012 Hans Laban.

Jury 2022

Cees van Eijk (voorzitter)
Véronique Baar
Britt Dorenbosch
Marisa Rappard
Said Belhadj
Bart Rutten (directeur Centraal Museum)

Jurysecretaris: Marlyne Stolker

Open oproep/open call 2022

Het K.F. Hein Fonds roept beeldend kunstenaars en ontwerpers uit de provincie Utrecht op zich in te schrijven voor het K.F. Hein Stipendium. De winnaar van het K.F. Hein Stipendium ontvangt een geldbedrag van € 20.000 en de mogelijkheid om te exposeren in het Utrecht Lokaal van het Centraal Museum Utrecht. Beeldend kunstenaars en ontwerpers kunnen zich inschrijven met een voorstel voor het ontwikkelen van nieuw werk.

Indienen

De indieningsdeadline is vóór 14 maart 2022. Hierna zullen vijf kunstenaars worden gevraagd hun onderzoeksvoorstel verder uit te werken. Uit de vijf genomineerden wordt half september een winnaar gekozen. De winnaar krijgt het stipendium en de opdracht het uitgewerkte onderzoeksvoorstel uit te voeren en te komen tot een presentatie in het Utrecht Lokaal in het Centraal Museum Utrecht. De overige genomineerden ontvangen € 1.250 voor hun uitgewerkte onderzoeksvoorstel.

Reglement

De voorwaarden en procedure van het K.F. Hein Stipendium treft u in het reglement K.F. Hein Stipendium.

Privacy

Wanneer iemand een inzending doet voor het K.F. Hein Stipendium, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds.

ENGLISH
Click here for the rules and regulations for the K.F. Hein Stipend in English

Kunstparticipatieproject

Sinds 2013 initieert de kunstcommissie jaarlijks een kunstparticipatieproject. Hiervoor wordt een eindexamenkandidaat van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht geselecteerd om een project uit te voeren met een maatschappelijke instelling in de provincie Utrecht. Doel is om een jonge kunstenaar een eerste professionele opdracht te geven en om de bewoners of gebruikers van de maatschappelijke instelling te betrekken bij een kunstproject. Dit project leidt tot werk dat een plaats kan krijgen in de instelling.

Kunstopdrachten

Jaarlijks wordt een kunstenaar gevraagd om een tijdelijk kunstwerk te maken op een openbaar toegankelijke plek in de provincie Utrecht. Dit project volgt op het tot 2016 in het eigen pand van het K.F. Hein Fonds jaarlijks uitgevoerde Nissenproject. Door kunstenaars een opdracht te geven voor een tijdelijk kunstwerk, ontstaat de mogelijkheid om een statement te maken. Dit project geeft kunstenaars ruimte voor een stap in de artistieke ontwikkeling én zichtbaarheid voor een groot publiek. In 2017 werd het eerste kunstwerk gepresenteerd door Janine van Oene in de K.F. Hein Foyer in TivoliVredenburg.

Kunstopdrachten worden ook bij andere gelegenheden en op andere plekken gegeven en begeleid. Soms zijn dat werken in het eigen kantoorpand, zoals From Far Down van Tanja Smeets in 2015 of de bar die Mira Nasruddin in 2018 ontwierp. En soms zijn het weken op andere locaties in de regio.

Tuinatelier

In de tuin van het K.F. Hein Fonds aan de Maliesingel 28 in Utrecht is een tuinatelier beschikbaar voor een kunstenaar uit de provincie Utrecht. Het atelier is bedoeld voor tijdelijke projecten en kan maximaal 3 maanden gebruikt worden, waarna de ruimte weer ter beschikking wordt gesteld aan een volgende kunstenaar.

Voor wie?

Voor beeldend kunstenaars, ontwerpers, schrijvers, theatermakers, fotografen en andere cultuurmakers uit de provincie Utrecht die willen werken aan een tijdelijk project, en die daarvoor een rustige, in het groen gelegen, lichte ruimte zoeken. De ruimte is geschikt voor verschillende disciplines. Lawaaigevende werkzaamheden in overleg.
Er is geen artistieke begeleiding bij een werkperiode in het atelier. Van de kunstenaar wordt verwacht dat hij of zij een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft.

Praktische informatie

Kenmerken: recent volledig opgeknapt, rustig gelegen in groene beeldentuin, veel licht dankzij twee daklichten en twee ramen
Afmetingen: 24 m2 (8 x 3) en 2,30 m hoog
Voorzieningen: mechanische ventilatie, pantry met warm en koud water en koelkast
Toegankelijkheid: vrij toegankelijk met eigen sleutel, enkel tijdens kantooruren
Kosten: de ruimte wordt kosteloos aangeboden. Voor de inrichting zorgt de gebruiker zelf.

Interesse?

Per 1 februari 2023 is het tuinatelier weer beschikbaar voor een nieuwe gebruiker. Zie meer informatie in het document aanbod tuinatelier. Belangstelling? Stuur een e-mail aan mstolker@kfhein.nl met:
-CV
-korte motivatie met wie u bent, wat voor werk u maakt en een korte omschrijving waarvoor u dit atelier zou willen gebruiken.
-voorkeursperiode(s) voor gebruik atelier, opties zijn feb-apr, mei-juli, aug-okt, nov-feb 
Inzendingen graag als één pdf-bestand of e-mail. We beoordelen dan of het plan past bij de ruimte en het fonds. We plannen in overleg in welke periode u van de ruimte gebruik kunt maken.

Privacy

Wanneer iemand een inzending doet voor een werkperiode in het tuinatelier, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds.

Reisstipendium voor ontwikkeling kunstenaars in het buitenland

In het kort

Met dit reisstipendium wil de kunstcommissie kunstenaars in de provincie Utrecht ondersteunen en aanmoedigen in hun artistieke ontwikkeling, waarbij het buitenlandbezoek een belangrijke rol speelt. Het reisstipendium is bedoeld als bijdrage in de financiering van een reis naar of residentie in het buitenland in het kader van de artistieke ontwikkeling van de kunstenaar of vormgever. Centrale vraag is de meerwaarde en impact die het bezoek kan hebben voor de kunstenaar.  Het reisstipendium kan maximaal 50% van de kosten dekken, de overige 50% dient de kunstenaar of vormgever uit andere bronnen te financieren.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor professionele (beeldende) kunstenaars en vormgevers werkzaam en/of woonachtig in de provincie Utrecht. Het reisstipendium staat open voor beeldend kunstenaars en vormgevers in alle disciplines en in alle stadia van hun carrière. Het reisstipendium is niet aan te vragen door bachelorstudenten aan een kunstacademie. De regeling staat alleen open voor individuele kunstenaars of vormgevers (niet voor duo’s of trio’s).

Voor wat?

Aanvragen kunnen uiteenlopende vormen hebben: van residenties tot studiereizen en retraites. Het reisstipendium is daarmee vooral proces- en niet zozeer prestatiegericht: het gaat om ontwikkeling en verdieping, niet per se om een product (nieuw werk) of presentatie (tentoonstelling).

Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld door de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds. De beoordelingscriteria zijn:

·        de aanvrager is een professioneel werkzaam kunstenaar of vormgever (geen bachelorstudent);
·        de aanvrager woont en/of werkt in de provincie Utrecht;
·        duidelijke onderbouwing waarom de reis relevant is voor de artistieke ontwikkeling op dit specifieke moment;
·        sluitende begroting en dekkingsplan voor reis en verblijf (waarin ook duidelijk wordt hoe de andere 50% van de kosten gefinancierd wordt);
·        realistische tijdsplanning;
·        inzenders wordt verzocht de manier waarop duurzaamheid invulling krijgt aandacht te geven in het plan;

Budget & categorieën

Er zijn twee verschillende categorieën:

-        categorie A: max. € 5.000, voor grotere aanvragen met een langere doorlooptijd, zoals buitenlandse residencies van een aantal maanden;

-        categorie B: max. € 1.000, voor kleinere aanvragen zoals studiereizen en werkbezoeken.

De bijdrage van het K.F. Hein Fonds staat gelijk aan maximaal 50% van de totale kosten en – met name in categorie A - begeleiding bij voorbereiding/opzet (door inzet netwerk en meedenken) en meedenken/meelezen bij verdere financiering (aanvragen bij derden). Het fonds stelt zich betrokken op en heeft een gidsfunctie. Het wil op deze manier als vliegwiel fungeren en de kunstenaar ondersteunen in zijn of haar eigen initiatief en ondernemerschap.

Voor aanvragen in categorie A (tot max. € 5.000) wordt rekening gehouden met een langere loop- en ook voorbereidingstijd (o.a. voor het vinden van aanvullende financiering en het regelen van onderhuur atelier) en daarmee ook een latere startdatum. Het is echter de bedoeling dat alle plannen binnen een jaar uitgevoerd zijn. Mocht de reis verhinderd of uitgesteld worden vanwege reisbeperkingen door het Covid-19-virus, dan gaan we daar vanzelfsprekend coulant mee om.

Het K.F. Hein Fonds heeft een richtbudget van € 10.000 per jaar, met één aanvraagmoment per jaar. 

Contact vooraf, tijdens en na de reis

Het K.F. Hein Fonds ziet het reisstipendium als een begeleidingstraject en zal tijdens de voorbereiding van de reis in contact blijven met de kunstenaar. Ook tijdens het bezoek houden we graag contact. De kunstenaar of vormgever wordt gevraagd een blog of vlog bij te houden. Een kort verslag na terugkeer geeft de commissie inzicht in de impact die het bezoek en daarmee de regeling heeft gehad.

Wat vragen we?

Een aanvraag bestaat uit een uitgewerkte projectomschrijving waarin de relevantie van het buitenlandbezoek voor de eigen kunstpraktijk duidelijk wordt gemaakt (max. twee A4), overzicht van recent werk (max. 20 afbeeldingen) en een cv (met een overzicht van recente tentoonstellingen). Naast de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag wordt de relevantie van het project voor de kunstenaar/vormgever op dit specifieke moment in de eigen kunstpraktijk zwaar meegewogen. Daarnaast wordt gekeken naar de haalbaarheid van het plan in combinatie met een realistische tijdsplanning en een sluitende begroting. 
Een externe partner kan een pre zijn bij de beoordeling van de plannen.

Ook wordt gelet op de duurzaamheid van het plan c.q. de wijze van reizen. Vliegreizen dienen klimaatneutraal te zijn (met minimaal CO2-compensatie). 

Om mee te dingen naar het reisstipendium, moet een inzending bestaan uit één pdf met daarin de volgende documenten:

-        een aanbiedingsbrief met de volledige naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum van de inzender;
-        een duidelijke projectomschrijving (max. 2 A4) waarin het plan en de relevantie ervan voor de eigen beroepspraktijk wordt toegelicht;
-        een curriculum vitae;
-        een overzicht van recent werk (laatste 5 jaar) met maximaal 20 afbeeldingen.

Inzendingen dienen uitsluitend per e-mail verzonden te worden aan hein@kfhein.nl. Per inzender is slechts één inzending mogelijk. Indien de moedertaal van de inzender niet het Nederlands is, mag het voorstel ook in het Engels geschreven zijn.

Planning eerste ronde

In 2022 verwachten we een nieuwe oproep voor het reisstipendium te doen.

Ten slotte

-        Inzenders die niet geselecteerd worden kunnen helaas geen persoonlijke feedback krijgen op hun inzending.
-        Wanneer iemand een inzending doet voor dit reisstipendium, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds. 

Onze kunstenaars

Het K.F. Hein Fonds stimuleert en ondersteunt Utrechtse kunstenaars op vele manieren. Hieronder presenteren wij 'onze' kunstenaars. Dit zijn kunstenaars waarvan wij werk in de collectie hebben, aan wie wij opdrachten gegeven hebben, of met wie wij projecten hebben uitgevoerd.