Skip Navigation Links

Voor kunstenaars

Voor kunstenaars

Voor kunstenaars

Voor initiatieven

Voor initiatieven

Voor individuen

Voor individuen

Voor kunstenaars

Voor kunstenaars

Voor monumenten

Voor monumenten

Voor kunstenaars

Blijf je ontwikkelen

Als kunstenaar wil je je graag kunnen ontwikkelen. En zichtbaar zijn wanneer dat nodig is. Onze kunstcommissie steunt kunstenaars en ontwerpers uit de provincie Utrecht hierbij. De commissie doet dat met bijzondere projecten en kunstopdrachten op bijzondere plekken in de provincie. Daarnaast bezoekt de commissie ateliers van kunstenaars. 

Van schilderijen tot keramiek
De kunstcollectie van het K.F. Hein Fonds omvat schilderijen, werken op papier, beelden, keramisch werk, toegepaste kunst en design. In de publicatie 'K.F. Hein Stichting, Collectie Beeldende Kunst' vind je een catalogus met een overzicht van de collectie. Interesse? Vraag gerust een exemplaar bij ons aan, door te mailen naar hein@kfhein.nl.

Keep on developing

As an artist you want to be able to develop. And to be visible when you need to be. Our art committee supports artists and designers from the province of Utrecht in doing just that. The committee does this with special projects and art commissions in special locations in the province. The committee also visits artists’ studios.

From paintings to ceramics
The K.F. Hein Fonds' art collection includes paintings, works on paper, sculptures, ceramic work, applied art and design. In the publication ‘K.F. Hein Stichting, Collectie Beeldende Kunst’ you will find a catalogue with an overview of the collection (in Dutch). If you’re interested, please feel free to request a copy from us by sending an email to hein@kfhein.nl.

Our art committee wants to be accessible for all artists in the province of Utrecht. When we make an open call, we translate them to English too. Therefore we also accept submissions to our open calls in English.

Stipendium Kunstparticipatieproject Kunstopdrachten Tuinatelier Reisstipendium Onze kunstenaars

K.F. Hein Stipendium

Wij reiken het K.F. Hein Stipendium één keer in de twee jaar uit. Dit is bedoeld voor beeldend kunstenaars en ontwerpers van verschillende disciplines uit de provincie Utrecht. Wij werken hiervoor samen met het Centraal Museum. In het Utrecht Lokaal stelt de kunstenaar of ontwerper die het stipendium wint het werk dat wordt gemaakt voor het stipendium tentoon. Hiermee willen het museum en ons fonds het kunstklimaat in de provincie bevorderen en kunstenaars en ontwerpers de kans geven zich te ontwikkelen en te profileren. 

In 2020 won Jaya Pelupessy het K.F. Hein Stipendium met zijn onderzoeksvoorstel 'Manufactured Manual'. Zijn expositie was begin 2022 te zien in het Utrecht Lokaal. In 2018 won Eva Spierenburg, in 2016 Britt Dorenbosch, in 2014 Jeroen van Loon en in 2012 Hans Laban.

Jury 2022

Cees van Eijk (voorzitter)
Véronique Baar
Britt Dorenbosch
Marisa Rappard
Said Belhadj
Bart Rutten (directeur Centraal Museum)
Marlyne Stolker (jurysecretaris)

Inschrijvingen gesloten K.F. Hein Stipendium 2022

De winnaar van het K.F. Hein Stipendium 2022 is bekend en uitgereikt aan Cyanne van den Houten. Zij krijgt € 20.000, de opdracht het onderzoeksvoorstel uit te voeren en de resultaten te presenteren in het Utrecht Lokaal in het Centraal Museum Utrecht. De overige genomineerden ontvangen € 1.250 voor hun uitgewerkte onderzoeksvoorstel.

Lees de voorwaarden en procedure van het K.F. Hein Stipendium in het reglement K.F. Hein Stipendium.

ENGLISH
Click here for the rules and regulations for the K.F. Hein Stipend in English

Privacy
Schrijf je je in voor het K.F. Hein Stipendium? Dan houden wij ons altijd aan het Privacyreglement van de K.F. Hein Fonds.

Kunstparticipatieproject

Onze kunstcommissie organiseert ieder jaar een kunstparticipatieproject. Dit betekent dat een eindexamenkandidaat van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht opdracht krijgt om een project uit te voeren met een maatschappelijke instelling in de provincie Utrecht. Doel is om een jonge kunstenaar een eerste professionele opdracht te geven. En om de bewoners of gebruikers van de maatschappelijke instelling te betrekken bij een kunstproject. Het kunstwerk dat de student maakt, krijgt daarna een plek in de instelling.

Kunstopdrachten

We vragen eens in de twee jaar een kunstenaar of vormgever om een tijdelijk kunstwerk te maken. Het kunstwerk komt op een plek in de provincie Utrecht die voor iedereen toegankelijk is. Hiermee kan de kunstenaar of vormgever een statement maken. Dit project geeft kunstenaars ruimte voor een stap in de artistieke ontwikkeling én zichtbaarheid voor een groot publiek. In 2019 bijvoorbeeld, werd ‘Transcendence’ van Lennard Kok gepresenteerd in de K.F. Hein Foyer in TivoliVredenburg.

Daarnaast geven en begeleiden wij ook kunstopdrachten bij andere gelegenheden en op andere plekken. Soms zijn dat werken in het eigen kantoorpand. Zoals het ‘vloeiend vloerkleed’ van illustrator Samira Charroud dat in 2021 gemaakt is. Of ‘From Far Down’ van Tanja Smeets in 2015. Of de bar die Mira Nasruddin in 2018 ontwierp. En soms zijn het werken op andere locaties in de regio.

Tuinatelier

In onze tuin aan de Maliesingel 28 in Utrecht is een tuinatelier beschikbaar voor een kunstenaar uit de provincie Utrecht. We stellen de ruimte maximaal drie maanden beschikbaar aan een kunstenaar voor een tijdelijk project. Daarna kan een volgende kunstenaar de ruimte gebruiken.

Foto van het tuinatlier op een zonnige dag. Het tuinatelier heeft een plat dak en twee grote ramen. Buiten onder de ramen ligt grind en staan planten.

Foto van het tuinatelier is gemaakt door Juri Hiensch.

Wie kan het tuinatelier gebruiken?
Het tuinatelier is bedoeld voor beeldend kunstenaars, ontwerpers, schrijvers, theatermakers, fotografen en andere cultuurmakers uit de provincie Utrecht. Je werkt graag aan een tijdelijk project waarvoor je een rustige, lichte ruimte zoekt met veel groen om je heen. Belangrijk is ook dat je een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering hebt om gebruik te maken van de ruimte. 

Goed om te weten: je krijgt geen artistieke begeleiding in het atelier. En als jouw werkzaamheden (geluids)overlast geven, overleggen we hierover graag met je. 

Praktische informatie
Kenmerken: lege veegschone ruimte, rustig gelegen in groene beeldentuin, veel licht dankzij 2 daklichten en 2 ramen
Afmetingen: 24 m2 (8 x 3) en 2,30 meter hoog
Voorzieningen: mechanische ventilatie, pantry met warm en koud water en koelkast
Toegankelijkheid: vrij toegankelijk met eigen sleutel, alleen tijdens kantooruren
Kosten: je kunt de ruimte gratis gebruiken. Voor de inrichting zorg je zelf.

Wil je ook werken in het tuinatelier?
Per 1 mei 2024 is het tuinatelier weer beschikbaar voor een nieuwe gebruiker. Interesse? Stuur een e-mail naar mstolker@kfhein.nl. Hierin zet je wie je bent, welk werk je maakt en een korte omschrijving waarvoor je dit atelier wil gebruiken. Stuur maximaal 1 pdf-bestand mee, of zet alle informatie in de e-mail. We beoordelen dan of het plan past bij de ruimte en het fonds. We overleggen daarna met je in welke periode je de ruimte kunt gebruiken. 

Wij houden rekening met jouw privacy
Doe je een inzending voor een werkperiode in het tuinatelier? Dan houden wij ons altijd aan ons Privacyreglement.

Reisstipendium voor ontwikkeling kunstenaars in het buitenland

 
In het kort
Met dit reisstipendium wil de kunstcommissie kunstenaars en vormgevers in de provincie Utrecht ondersteunen en aanmoedigen in hun artistieke ontwikkeling, door een reis mede mogelijk te maken. Het reisstipendium is bedoeld als deel van de financiering van een reis naar of residentie in het buitenland voor de artistieke ontwikkeling van de kunstenaar of vormgever. De impact die de reis kan hebben op het werk van de kunstenaar staat centraal.  Het reisstipendium kan maximaal 50% van de kosten dekken, de andere 50% moet de kunstenaar of vormgever uit andere bronnen financieren.

Voor wie?
De regeling is bedoeld voor professionele beeldend kunstenaars en vormgevers die wonen en/of werken in de provincie Utrecht. Het reisstipendium staat open voor beeldend kunstenaars en vormgevers in alle disciplines en in alle stadia van hun carrière. Het reisstipendium is niet aan te vragen door bachelorstudenten aan een kunstacademie. De regeling staat alleen open voor individuele kunstenaars of vormgevers (niet voor duo’s of trio’s).

Voor wat?
Aanvragen kunnen verschillende vormen hebben: van residenties tot studiereizen en retraites. Het reisstipendium is vooral proces- en niet zozeer prestatiegericht: het gaat om ontwikkeling en verdieping, niet per se om een product (nieuw werk) of presentatie (tentoonstelling).

Beoordeling
De aanvragen worden beoordeeld door de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds. De deadline is 7 november 2022. De beoordelingscriteria zijn:
 • de aanvrager is een professioneel werkend kunstenaar of vormgever (geen bachelorstudent);
 • de aanvrager woont en/of werkt in de provincie Utrecht;
 • duidelijke onderbouwing waarom de reis belangrijk is voor de artistieke ontwikkeling op dit specifieke moment;
 • sluitende begroting en dekkingsplan voor reis en verblijf (waarin ook duidelijk wordt hoe de andere 50% van de kosten gefinancierd wordt);
 • realistische tijdsplanning;
 • aandacht voor duurzaamheid in het plan.

Budget & categorieën
Er zijn twee verschillende categorieën:

 • categorie A: max. € 5.000 voor grotere aanvragen met een langere doorlooptijd, zoals buitenlandse residencies van een aantal maanden;
 • categorie B: max. € 1.000 voor kleinere aanvragen zoals studiereizen en werkbezoeken.

Het K.F. Hein Fonds draagt maximaal 50% van de totale kosten bij en kan ook – met name in categorie A – begeleiden bij de voorbereiding van de reis en meedenken/meelezen bij verdere financiering (aanvragen bij derden). 

Het is de bedoeling dat alle plannen binnen een jaar uitgevoerd zijn. Als de reis verhinderd of uitgesteld wordt door reisbeperkingen door het Covid-19-virus, dan gaan we daar natuurlijk coulant mee om.

Het K.F. Hein Fonds heeft een richtbudget van € 10.000 per jaar, met in 2022 één aanvraagmoment. 

Contact vooraf, tijdens en na de reis
Het K.F. Hein Fonds ziet het reisstipendium als een begeleidingstraject en houdt tijdens de voorbereiding van de reis graag contact met de kunstenaar. Ook tijdens het bezoek hebben we graag contact. De kunstenaar of vormgever wordt gevraagd een blog of vlog bij te houden. In een kort verslag na terugkeer leest de kunstcommissie graag welke impact de reis heeft gehad.

Wat vragen we?
Een aanvraag bestaat uit een uitgewerkte projectomschrijving waarin het belang van het buitenlandbezoek voor de eigen kunstpraktijk duidelijk wordt gemaakt (max. twee A4), een overzicht van recent werk (max. 20 afbeeldingen) en een cv (met een overzicht van recente tentoonstellingen). Naast de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag wordt de relevantie van het project voor de kunstenaar/vormgever op dit specifieke moment in de eigen kunstpraktijk zwaar meegewogen. Daarnaast wordt gekeken naar de haalbaarheid van het plan in combinatie met een realistische tijdsplanning en een sluitende begroting.

De betrokkenheid van een externe partner in het plan kan een pre zijn.

Ook wordt gelet op de duurzaamheid van het plan en de manier van reizen. Vliegreizen moeten klimaatneutraal zijn (met minimaal CO2-compensatie). 

Een inzending moet bestaan uit één pdf met daarin de volgende documenten:

 • een aanbiedingsbrief met naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum van de inzender;
 • een duidelijke projectomschrijving (max. 2 A4) waarin het plan en de relevantie ervan voor de eigen beroepspraktijk wordt toegelicht;
 • een curriculum vitae;
 • een overzicht van recent werk (laatste 5 jaar) met maximaal 20 afbeeldingen.

Inzenden kan alleen per e-mail aan hein@kfhein.nl en uiterlijk op 7 november 2022. Per inzender is slechts één inzending mogelijk. Inzendingen mogen in het Nederlands of in het Engels geschreven zijn.

Planning

Deadline 7 november 2022
Uitslag

week van 21 november 2022

Vertrek uiterlijk begin december 2023

In 2023 verwachten we een nieuwe oproep voor het reisstipendium te doen.

Ten slotte
-    Inzenders die niet geselecteerd worden kunnen helaas geen persoonlijke feedback krijgen op hun inzending.
-    Wanneer iemand een inzending doet voor dit reisstipendium, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds. 

Onze kunstenaars

Wij stimuleren en ondersteunen Utrechtse kunstenaars op vele manieren. Benieuwd wie dit zijn? Klik op een foto hieronder en lees meer over 'onze' kunstenaars. Dit zijn kunstenaars waarvan wij werk in de collectie hebben, aan wie wij opdrachten gegeven hebben of met wie wij projecten hebben uitgevoerd.