Skip Navigation Links

Voor individuen

Voor individuen

Voor initiatieven

Voor initiatieven

Voor individuen

Voor individuen

Voor kunstenaars

Voor kunstenaars

Voor monumenten

Voor monumenten

Voor individuen

Voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken

Je werkt als hulpverlener met verschillende mensen die om verschillende redenen niet rond kunnen komen of om een bijzondere reden wel wat hulp kunnen gebruiken. Of je bent student en je kunt je studiekosten niet (meer) betalen om een bijzondere reden. Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden kan dan helpen.

Wij steunen mensen die begeleiding krijgen van maatschappelijk werk
Woont je cliënt in de provincie Utrecht en krijgt deze begeleiding van maatschappelijk werk? Maar kan deze persoon geen of onvoldoende voorzieningen aanvragen? Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of bijzondere bijstand? Dan kun je voor deze cliënt een aanvraag bij ons doen.

Wij steunen studenten
Studeer je aan een onderwijsinstelling in de provincie Utrecht? En heb je om een goede reden geld nodig om te kunnen blijven studeren? Of om een stage of studie in het buitenland te kunnen volgen? Dan kun je aanspraak maken op 2 soorten studiebeurzen: Beurs buitenland en Beurs tegemoetkoming studiekosten.

We behandelen ieder jaar ongeveer 350 aanvragen.

Individuele noden Beurs buitenland Beurs tegemoetkoming studiekosten

Individuele noden

Doe een aanvraag voor een individuele nood

We hebben veel contact met Utrechtse organisaties die fondsen aanvragen. Ook geven we maatschappelijk werkers graag advies.

Wij beoordelen iedere aanvraag apart
In principe kun je als maatschappelijk werker maximaal 1 keer steun aanvragen voor een cliënt. We kijken altijd naar de persoonlijke situatie om te bepalen of deze persoon wel of geen recht heeft op een gift. De cliënt kan bijvoorbeeld een bijdrage krijgen voor woninginrichting, studieboeken, een nieuwe wasmachine of een fiets. Ben je maatschappelijk werker en twijfel je of jouw cliënt steun kan krijgen? Dan kun je altijd contact opnemen met ons fonds. 

Hoe vraag je als hulpverlener individuele steun aan voor een cliënt? 
Een professionele organisatie voor maatschappelijk werk in de provincie Utrecht kan steun aanvragen. De cliënt moet hier in behandeling zijn of door begeleid worden. Lees meer bij Werkwijze over hoe je een aanvraag doet. Doe de aanvraag op tijd

Welke informatie hebben wij nodig?

Wij hebben in ieder geval de volgende informatie nodig:

 • De gezinssituatie: uit hoeveel mensen bestaat het gezin?
 • De situatie: wat is de achtergrond en wat is de situatie op dit moment?
 • Een overzicht van de inkomsten en uitgaven.
 • Een overzicht van eventuele schulden die de cliënt heeft en hoe hij of zij deze aflost.
 • Een omschrijving van de nood waar de cliënt financiële steun voor zoekt.
 • Welke andere voorzieningen de cliënt heeft geprobeerd. Bijvoorbeeld ook het eigen netwerk.
 • Welke andere fondsen de cliënt heeft benaderd. En of hij of zij van deze fondsen wel of geen hulp kreeg.  
 • Overige informatie die relevant is voor de aanvraag. Zoals offertes, een begroting, huurovereenkomst, bewijs van inschrijving bij een opleiding, boetes, een afwijzing van bijzondere bijstand, sociale rapportage of een verwijsbrief van een arts. 

Wanneer krijgt de cliënt geen steun? 

 • De cliënt heeft de afgelopen 2 jaar al eens eerder steun gekregen bij dezelfde nood.
 • De cliënt krijgt geen steun voor kosten die al gemaakt zijn. Zoals spullen die al zijn aangeschaft of een behandeling die al is uitgevoerd.
 • De cliënt krijgt geen steun om schulden af te lossen.
 • De cliënt krijgt geen steun om privéleningen af te lossen.
 • De cliënt krijgt geen steun voor vakanties.
 • De cliënt krijgt geen steun als hij of zij naar het buitenland wil. Bijvoorbeeld omdat de cliënt familie wil bezoeken of naar een begrafenis wil.
 • De cliënt krijgt geen steun bij structurele of terugkerende kosten.

De meeste fondsen in de provincie Utrecht vind je via de Utrechtse fondsenzoeker. Zie hieronder een overzicht van andere fondsen die individuele noden steunen:
Stichting Noodhulp Utrecht (zie ook spoed)
Pape-Fonds
Dekkersfonds
Dirk Jan & Kitty Reek-Versteegh Stichting
Jacob van Heusdenfonds
Van Heumen - de Sitter Stichting
Sociaal Fonds Amersfoort

Let op: deze opsomming is niet volledig. Meer fondsen vind je in het Fondsenboek.

Bel ons altijd als de aanvraag spoed heeft: 030-232 21 14
Bijvoorbeeld als de cliënt uit huis gezet kan worden. Of als water of stroom afgesloten kan worden. We overleggen dan graag. Misschien kunnen we sneller helpen. 

Let op: heeft de aanvraag spoed en woont de cliënt in de gemeente Utrecht? Bel dan eerst met Stichting Noodhulp Utrecht: 030-286 61 52. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren. Woont de cliënt buiten de gemeente Utrecht? Een aantal gemeenten binnen de provincie Utrecht werken samen met Stichting Urgente Noden Nederland. Professionele hulp- en dienstverleners kunnen via een lokaal SUN-noodhulpbureau een aanvraag voor een urgente gift indienen.

Dien de aanvraag op tijd in
Het duurt 6 weken om een aanvraag te behandelen. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Soms vragen wij de commissie om advies over een aanvraag. Dan kan het wat langer duren voordat wij een besluit nemen. Dit laten we de hulpverlener weten. De commissie vergadert 4 keer per jaar. 

Let op: soms kan het wat langer duren om de aanvraag te behandelen. Bijvoorbeeld als de aanvraag niet volledig is, als deze niet goed is ingediend of als wij nog vragen hebben.

We maken een bijdrage nooit naar de eigen rekening van de cliënt over
Krijgt de cliënt een bijdrage? Dan maken wij het geld over naar de maatschappelijke organisatie die de aanvraag indient. Dat doen wij meestal binnen 2 weken na het besluit. De hulpverlener krijgt hierover altijd een e-mail. Heeft de hulpverlener over deze e-mail nog vragen? Dan kan deze ons mailen of bellen.

Let op: wij maken een bijdrage nooit over naar het eigen rekeningnummer van de cliënt. Let hierop als je samen met de cliënt het rekeningnummer invult op de aanvraag.

Wij houden altijd rekening met de privacy van de cliënt
Doe je als hulpverlener een aanvraag? Dan houden wij ons altijd aan het Privacyreglement van de K.F. Hein Stichting. Je moet de cliënt altijd schriftelijk toestemming vragen voor de aanvraag. Hiervoor kun je de Toestemmingsverklaring gebruiken. De organisatie van de hulpverlener bewaart het formulier. Je hoeft het niet mee te sturen met de aanvraag.

Zorg dat de aanvraag aan alle eisen voldoet
Aanvragen die niet aan de eisen voldoen, behandelen wij niet. Dit betekent dat wij deze ‘niet ontvankelijk’ verklaren. Deze beslissing is definitief. Je kunt hiertegen geen bezwaar maken. 

Voldoet jouw aanvraag aan de eisen? Deze checklist helpt je:

 • De cliënt woont in de provincie Utrecht. Of studeert in de provincie Utrecht en schoolmaatschappelijk werk van de Utrechtse onderwijsinstelling vraagt steun voor de studiekosten aan.
 • Het gaat niet om een vakantie.
 • Het gaat niet om een bezoek aan het buitenland.
 • De aanvraag is compleet. Of de aanvrager heeft alles waar wij nog om vragen binnen 3 weken daarna alsnog aangeleverd.

Beurs buitenland

Doe een aanvraag voor een beurs in het buitenland

Ga je voor je studie in Nederland voor een periode naar het buitenland? En kun je dit zelf niet betalen? Dan kun je één keer een bijdrage vragen. Dat heet een beurs. Studenten die een aantoonbaar te kort hebben op de begroting kunnen een beurs aanvragen. Je kunt maximaal € 1.200 krijgen. Heb je meer geld nodig? Dan kun je dit aanvragen bij andere fondsen. Dit zien wij graag op de aanvraag. 

Hoe vraag je een beurs aan?
Dit doe je via ons digitale aanvraagsysteem. Hiervoor maak je een account aan. Houd rekening met de indieningsdata. Vraag een beurs in ieder geval 3 maanden voor vertrek aan. 

Wanneer kun je een beurs buitenland krijgen?

 • Je doet de aanvraag uiterlijk 3 maanden vóór vertrek.
 • Je aanvraag is compleet.
 • Je studeert aan een onderwijsinstelling (MBO/HBO/WO) in de provincie Utrecht.
 • De opleiding steunt je aanvraag. Dit blijkt uit een brief van de studentendecaan(bij studenten van de UU) of opleidingscoördinator of studiebegeleider.
  Uit deze brief blijkt dat je begroting en de duur van het verblijf in het buitenland is gecontroleerd en welke fondsen zijn aangeschreven. De beurs is bedoeld voor studenten die aantoonbaar een tekort hebben op de begroting. De beurs is nadrukkelijk niet bedoeld voor het (indirect) financieren van langere verblijven, zoals een vakantie. 
 • Je laat in een heldere motivatie duidelijk zien wat de wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde van het project is.
 • Je stuurt een duidelijke en volledige begroting mee. Hieruit blijkt dat je de studie in het buitenland zelf niet volledig kunt betalen.
 • Je haalt door de studie, stage of onderzoek in het buitenland studiepunten voor je studie in Nederland.
 • Je volgt de studie, stage of onderzoek in het buitenland bij een instelling buiten Europa.
 • Je blijft minimaal 6 weken in het buitenland.
 • Je leent maximaal bij DUO. Dat doe je in ieder geval voor de periode dat je in het buitenland verblijft. Je laat daarnaast zien dat je op een andere manier financiële inzet toont voor zover mogelijk.

Wanneer kun je geen beurs krijgen?
Je kunt geen beurs krijgen voor:

 • Een volledige studie (of master) in het buitenland.
 • Een 2e studie (HBO of WO).
 • Een 2e master (als de 1e is afgerond).
 • Co- schappen.
 • Een promotietraject.
 • Extra-curriculaire activiteiten van studenten of activiteiten in studieverenigingsverband.
 • Als de aanvraag wordt gedaan voor een langer verblijf dan de duur van de uitwisseling. Data op het vliegticket mogen maximaal één week afwijken van de start- en einddatum. Heb je nog geen ticket geboekt? Dan kun je deze later mailen. Maar dit doe je uiterlijk twee weken voor vertrek.
 • Als er geen retourticket is geboekt.

Welke informatie hebben wij nodig?
Wij hebben in ieder geval nodig:

 • Je curriculum vitae.
 • Een brief van je studentendecaan(voor studenten UU) of schoolmaatschappelijk werk. Deze brief is ondertekend en op briefpapier van de instelling. Uit de brief blijkt wat je situatie is, dat je begroting is gecontroleerd, welke fondsen zijn aangeschreven en wat je studievoortgang is.
 • Uit de brief blijkt dat de studie of stage past binnen je studie in Nederland die je op dat moment volgt.
 • Een acceptatiebrief van de buitenlandse instelling op briefpapier van de instelling.
 • Een gespecificeerd overzicht van DUO.
 • Een brief waarin je helder motiveert waarom jij een beurs nodig hebt.
 • Een begroting van de kosten die je hebt.
 • Een retourticket waarop wij zien wanneer je vliegt en wat de kosten zijn. Heb je nog geen ticket geboekt? Dan kun je deze later mailen. Maar dit doe je uiterlijk 2 weken voor vertrek. Geef dit in de aanvraag aan. Wij behouden ons het recht voor een toezegging te allen tijde te herzien: als blijkt dat vliegdata met meer dan een week afwijken van de duur van de uitwisselingsperiode kan de toegezegde gift alsnog worden ingetrokken.
 • Een bewijs van CO2-compensatie van de retourvlucht. We accepteren alleen een bewijs van Fair Climate Fund of Trees for All.
 • Een bewijs van inschrijving bij de Utrechtse onderwijsinstelling.
 • Een overzicht van je studieresultaten.
 • Een scan van een bankafschrift waaruit blijkt dat het opgegeven rekeningnummer van jou is.
   

Vraag ook andere financiering aan
De meeste fondsen in de provincie Utrecht vind je via de Utrechtse fondsenzoeker. Lees hieronder een overzicht van andere fondsen die studiebeurzen geven:
Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude
Hendrik Muller Fonds
Schuurman Schimmel- van Outeren Stichting
Huurportaal Beurs


Let op: deze opsomming is niet volledig. Meer fondsen kun je vinden in het Fondsenboek en op de website van Nuffic en WilWeg.

Dien je aanvraag uiterlijk 3 maanden voor vertrek in
We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Soms vragen wij de commissie om advies over een aanvraag. Dan kan het wat langer duren voordat wij een besluit nemen. Dit laten we je weten. De commissie vergadert 4 keer per jaar. 

Let op: ben je al vertrokken op het moment dat wij een besluit nemen? Dan wijzen we je aanvraag af. Ook kun je geen beurs krijgen als je al in het buitenland bent. 

We maken de beurs meestal binnen 2 weken over
Krijg je een beurs? Dan maken wij deze meestal binnen 2 weken over naar je rekeningnummer. Je krijgt hierover altijd een brief. Heb je over deze brief nog vragen? Dan kun je ons mailen of bellen.

Wij houden altijd rekening met jouw privacy
Vraag je een beurs aan? Dan houden wij ons altijd aan het Privacyreglement van de K.F. Hein Stichting. 

Zorg dat je aanvraag aan alle eisen voldoet
Aanvragen die niet aan de eisen voldoen, behandelen wij niet. Dit betekent dat wij deze ‘niet ontvankelijk’ verklaren. Deze beslissing is definitief. Je kunt hiertegen geen bezwaar maken. 

Voldoet jouw aanvraag aan de eisen? Deze checklist helpt je:

 • Je hebt je aanvraag op tijd ingediend (uiterlijk 3 maanden voor vertrek).
 • Je bent nog niet in het buitenland.
 • Je vertrekt niet al terwijl wij je aanvraag nog behandelen.
 • Je leent maximaal bij DUO.
 • Je studeert aan een onderwijsinstelling in de provincie Utrecht.
 • Je gaat buiten Europa studeren.
 • Je aanvraag is compleet. Of je hebt alles waar wij nog om vragen binnen 3 weken daarna alsnog aangeleverd.
 • Je studie, stage of onderzoek is onderdeel van je studie in Nederland.
 • Je hebt steun vanuit de opleiding voor je aanvraag.
 • Je verblijft langer dan 6 weken in het buitenland.
 • Je doet géén aanvraag voor: 
  o   een volledige studie (of master) in het buitenland
  o   een 2e studie (HBO of WO)
  o   een 2e master (als de 1e is afgerond)
  o   co-schappen
  o   een promotietraject
  o   extra-curriculaire activiteiten van studenten of activiteiten in studieverenigingsverband.

Beurs tegemoetkoming studiekosten

Doe een aanvraag voor een beurs tegemoetkoming studiekosten

Kun je door bijzondere omstandigheden je studiekosten niet (helemaal) betalen? Dan kun je voor studie, onderzoek of stage één keer een financiële ondersteuning krijgen. Dit kun je zelf aanvragen. Maar dat kan alleen als je al met je studie begonnen bent en je tijdens je studie financiële problemen kreeg.

Let op: krijg je begeleiding van een Utrechtse instelling voor maatschappelijk werk? Dan moet de maatschappelijk werker een aanvraag voor jou indienen. Dat kan via onze steun voor individuele noden.

Hoe vraag je een beurs aan?
Dit doe je via ons digitale aanvraagsysteem. Hiervoor maak je een account aan. Houd rekening met de indieningsdata.

Wanneer kun je een beurs tegemoetkoming studiekosten krijgen?

 • Je studeert aan een onderwijsinstelling (MBO/HBO/universiteit) in de provincie Utrecht.
 • Je al bent gestart met de studie.
 • Uit de aanvraag blijkt duidelijk dat er sprake is van bijzondere omstandigheden en dat je financiële steun nodig hebt.
 • De opleiding steunt je aanvraag. Dit blijkt uit een brief van de studentendecaan of schoolmaatschappelijk werk.
 • Je leent maximaal bij DUO, als je hiervoor in aanmerking komt.

Let op! Je krijgt geen steun bij 2e studies (HBO of WO) of een 2e master als de 1e al is afgerond.

Welke informatie hebben wij nodig?

 • Een brief van je studentendecaan of schoolmaatschappelijk werk. Deze brief is ondertekend en op briefpapier van de instelling. Uit de brief blijkt wat je situatie is, welke kosten je hebt en wat je studievoortgang is.
 • Bewijs van jouw bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld een brief van je arts of een overzicht van je schulden.
 • Bewijs van kosten die je gaat maken. Bijvoorbeeld offertes.
 • Je curriculum vitae.
 • Een gespecificeerd overzicht van DUO.
 • Een bewijs van inschrijving bij de instelling.
 • Een overzicht van je studieresultaten.
 • Een scan van een bankafschrift waaruit blijkt dat het opgegeven rekeningnummer van jou is. 

Vraag ook andere financiering aan
De meeste fondsen in de provincie Utrecht vind je via de Utrechtse fondsenzoeker.
Lees hieronder een overzicht van andere fondsen die studiebeurzen geven:
Schuurman Schimmel- van Outeren Stichting
Betsy Perk-Opleidingenfonds (voor vrouwen)
Jo Kolk Studiefonds (voor vrouwen)
Stichting Neeltje Buis
Max Cohen Fonds
Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude


Let op: deze opsomming is niet volledig. Meer fondsen kun je vinden in het Fondsenboek.

Dien je aanvraag op tijd in
Het duurt 6 weken om een aanvraag te behandelen. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Soms vragen wij de commissie om advies over een aanvraag. Dan kan het wat langer duren voordat wij een besluit nemen. Dit hoor je dan van ons. De commissie vergadert 4 keer per jaar. 

Let op: soms kan het wat langer duren om je aanvraag te behandelen. Bijvoorbeeld als je aanvraag niet volledig is, als je deze niet goed hebt ingediend of als wij nog vragen hebben.

We maken de beurs meestal binnen 2 weken over
Krijg je een beurs? Dan maken wij deze meestal binnen 2 weken over naar je rekeningnummer. Je krijgt hierover altijd een brief. Heb je over deze brief nog vragen? Dan kun je ons mailen of bellen.

Wij houden altijd rekening met jouw privacy
Vraag je een beurs aan? Dan houden wij ons altijd aan het Privacyreglement van de K.F. Hein Stichting. 

Zorg dat je aanvraag aan alle eisen voldoet
Aanvragen die niet aan de eisen voldoen, behandelen wij niet. Dit betekent dat wij deze ‘niet ontvankelijk’ verklaren. Deze beslissing is definitief. Je kunt hiertegen geen bezwaar maken. 

Voldoet jouw aanvraag aan de eisen? Deze checklist helpt je: 

 • Je studeert aan een onderwijsinstelling in de provincie Utrecht.
 • Je bent al aan de opleiding begonnen.
 • Je aanvraag is compleet. Of je hebt alles waar wij nog om vragen binnen 3 weken daarna alsnog aangeleverd.
 • Je doet géén aanvraag voor:
  o   een promotie
  o   een 2e studie (HBO of WO)
  o   een 2e master (als de 1e is afgerond)