Skip Navigation Links

In Memoriam Harm Noordhof (1946-2024)

Juni 2024

Helaas ontvingen wij het trieste bericht dat oud-commissielid Harm Noordhof op 26 mei jl. is overleden. We zijn zeer geschokt door dit plotselinge overlijden. 

Harm zette zich ruim negentien jaar in voor het K.F. Hein Fonds. Hij startte in 1999 als lid van de commissie Studie en Individuele Noden. Eerst in de rol van adviseur en vanaf 2016 als penningmeester. Na zijn vertrek in 2018 is hij nog enkele jaren actief geweest bij Stichting Noodhulp Utrecht. 

Wij herinneren Harm als een buitengewoon vrolijke, enthousiaste en betrokken man. Hij zette zich actief in voor de maatschappelijke sector. 

Wij wensen zijn vrouw Atti en zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe.