Skip Navigation Links

Dien je sociaal-maatschappelijke idee in voor de Stimuleringsprijs 2023-2024

September 2023

 

K.F. Hein Stimuleringsprijs: van klein gebaar naar groots effect

De Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden reikt in 2024 voor de twaalfde keer de Stimuleringsprijs uit. Hiervoor zijn we op zoek naar vernieuwende, sociaal-maatschappelijke ideeën. 

Je idee mag vernieuwend zijn: een pilot, experiment of volledig nieuw. Maar doorontwikkeling van bestaande effectieve methodes en plannen zijn ook welkom, met als doel deze beter te maken en aan te scherpen. We zetten graag iets ‘in beweging’: het thema van het K.F. Hein Fonds om haar 85-jarig jubileum in 2023 te vieren. Bij voorkeur zijn we op zoek naar projecten waarmee de positie van kwetsbare groepen in de regio Utrecht verbeterd kan worden.

De koopkracht is het afgelopen jaar flink achteruitgegaan, we leven van crises naar crises, polarisatie neemt toe en de mentale veerkracht neemt af. Deze maatschappelijke vraagstukken vragen om aandacht. Met de Stimuleringsprijs hopen wij, klein of groot, ideeën te ontvangen die aanhaken op deze thema's en iets teweeg kunnen brengen. 

Je kunt je idee tot en met 12 november 2023 indienen.

Er is een totaal aan prijzengeld te verdelen tot een hoogte van € 35.000, bestemd voor de uitvoering van het plan. Het is dus mogelijk dat er meerdere prijswinnaars zijn. Naast een geldbedrag is professionele begeleiding, bij de uitwerking van het idee tot plan en bij de uitvoering van het plan, onderdeel van de prijzen.

Wat zijn de criteria/eisen om mee te kunnen doen?

 • De Stimuleringsprijs is beschikbaar voor organisaties met een ANBI-status, stichting of vereniging. Organisaties kunnen maximaal twee keer meedoen. 
 • Informele partijen die geen rechtsvorm zijn, komen in aanmerking als ze een stichting of vereniging als penvoerder hebben. Er moet wel sprake zijn van een samenwerking met de penvoerder voor het ingediende idee.
 • Alleen sociale of maatschappelijke organisaties, gevestigd én werkzaam in de provincie Utrecht, kunnen een idee indienen.
 • Uitvoering van het plan kost tussen de €5.000 en € 15.000. 
 • Wij zijn op zoek naar vernieuwende ideeën die normaliter niet in aanmerking komen voor projectondersteuning vanuit het K.F. Hein Fonds. Hier hebben wij een bestaande regeling voor. De Stimuleringsprijs is er voor projecten die zich nog moeten bewijzen en een kans verdienen.
 • Het project is nieuw en is nog niet gestart en/of eerder uitgevoerd.
 • De ideeën sluiten aan bij de maatschappelijke relevantie, urgentie en actualiteit. We vragen dit jaar aandacht voor de groeiende armoede en nog grotere kwetsbaarheid van mensen met een kleine portemonnee. Bij voorkeur sluit je idee hierop aan. Maar met name Klein gebaar, Groots effect is wenselijk: hoe concreter het idee, hoe zichtbaarder de maatschappelijke impact. Het betrekken van de doelgroep en daarmee de zelfredzaamheid vergroten, zien wij als een pré.
 • De jury toetst in de eerste ronde op een heldere projectomschrijving. De uitwerking heeft minder relevantie in deze fase, daar ga je als genomineerde later mee aan de slag.
 • Het project moet realiseerbaar zijn binnen 10 maanden. Als prijswinnaar(-s) geef je een eindpresentatie van het project. Dat het project binnen provincie Utrecht plaatsvindt is een harde eis, uiteraard mag het daarbij wel gaan om bijvoorbeeld een methodiek die landelijk uit te rollen is. Het is de start van iets groters.
 • Het K.F. Hein Fonds voelt zich betrokken bij thema’s als duurzaamheid, diversiteit en inclusie. Denk aan duurzame inzetbaarheid, stimuleren van duurzaam gedrag en duurzame keuzes. We zien graag dat voor deze thema’s aandacht is, dit zien wij als een pré. Denk ook aan marktconforme vergoedingen en toegankelijkheid van activiteiten.
 • Houd er rekening mee dat het idee ook toepasbaar kan zijn voor andere organisaties. Hiermee kan het project echt een vernieuwing in gang zetten en breed impact genereren. We staan daarbij open voor een pilot, onderzoek of experiment.

Hoe kun je een idee indienen?

 • Je dient een beknopt idee in, met daarbij een globale begroting. Je idee hoeft niet volledig uitgewerkt te zijn. 

Daarnaast ontvangen we graag onderstaande informatie (maximaal één A4):

 • Contactgegevens van de penvoerder: naam organisatie en contactpersoon, postadres, telefoonnummer, emailadres, website, rechtsvorm organisatie en KvK-nummer
 • Achtergrondinformatie over de organisatie: doelstelling organisatie en aantal medewerkers/vrijwilligers
 • Organisatienamen van de samenwerkingspartners (indien van toepassing)

Mail je plan uiterlijk 12 november naar: hein@kfhein.nl met als onderwerp Stimuleringsprijs 2023-2024.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Veronique Leenders (adviseur K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden): vleenders@kfhein.nl / 030-2322114

Bekendmaking genomineerden 

Alle ingezonden plannen worden gelezen en beoordeeld door een jury van experts uit het sociaal domein, commissieleden en de professioneel begeleider van de indieners. De commissievoorzitter neemt ook plaats in de jury, maar is een niet-stemmend lid. De jury maakt begin december de selectie van genomineerden bekend. De toekenning van de jury is bindend, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Hoe ziet het vervolg eruit?

Van idee naar plan
Genomineerden krijgen de kans om hun concept aan te scherpen en te vertalen naar een definitief projectplan en bijbehorende begroting. Het K.F. Hein Fonds stelt hiervoor een workshop beschikbaar in groepsvorm, zodat genomineerden van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Deze vindt plaats onder professionele begeleiding in januari 2024. Vervolgens heb je een aantal weken de tijd om je aangescherpte projectplan en -begroting in te dienen. De indieningsdeadline (alleen voor de genomineerden!) is begin februari 2024. De precieze data worden later bekendgemaakt. 

Prijsuitreiking
Eind februari 2024 wordt de Stimuleringsprijs 2023-2024 uitgereikt. Tijdens dit moment presenteren de indieners hun projectplan. De jury zal de definitieve prijswinnaar of winnaars aanwijzen. De prijs wordt uitgereikt en publiciteit wordt verzorgd vanuit het K.F. Hein Fonds.

Van plan naar uitvoering
De prijswinnaar kan in de periode maart – december 2024 met diens project aan de slag. Het K.F. Hein Fonds helpt en denkt graag mee en bied je begeleiding aan. Uiteraard is de jury benieuwd naar de maatschappelijke impact die het project opgebracht heeft. De resultaten worden gepresenteerd op 15 januari 2025.

Privacy

Wanneer iemand namens een organisatie een aanvraag indient, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds.

K.F. Hein Stimuleringsprijs

De commissie Studie en Individuele Noden van het K.F. Hein Fonds reikt de Stimuleringsprijs in 2024 voor de twaalfde keer uit. Met deze prijs wil het K.F. Hein Fonds sociaal-maatschappelijke ideeën stimuleren, waarmee we een ontwikkeling in beweging kunnen zetten. Benieuwd wie er eerder de Stimuleringsprijs wonnen? Bekijk hier de winnaars