Skip Navigation Links

Anna Kesler nieuwe directeur van het K.F. Hein Fonds

December 2023

Anna Kesler, nieuwe directeur K.F. Hein Fonds

Het bestuur van het K.F. Hein Fonds heeft Anna Kesler benoemd tot nieuwe directeur. Zij volgt Quinten Peelen op die tot 1 februari 2024 directeur van het fonds is. Anna Kesler was de afgelopen vijf jaar als MT-lid verbonden aan het Centraal Museum Utrecht, waar ze als hoofd development en filantropie verantwoordelijk was voor de fondsenwerving van het museum. Zij begint op 1 maart 2024.

Annemijn Eschauzier, voorzitter van het bestuur: “Anna Kesler past met haar ervaring, enthousiasme en creativiteit helemaal bij het K.F. Hein Fonds. Wij kijken uit naar de samenwerking met Anna. Haar leiderschap zal bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van het fonds en zorgen dat we in beweging blijven om onze doelstellingen maximaal te realiseren.”

Anna Kesler: “De disciplines die het K.F. Hein Fonds ondersteunt zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goede educatie in een gezonde omgeving, met eerbied voor erfgoed en de kracht van kunst en cultuur zijn de sleutels tot het bevorderen van welzijn in de omgeving. Ik kijk ernaar uit om samen met het kundige team, bestuur en de commissies verder te bouwen aan een mooiere en sterkere provincie Utrecht”.

Over Anna Kesler

Tien jaar geleden maakte Anna Kesler vanuit het bedrijfsleven de overstap naar de cultuursector als relatiemanager bedrijven en sponsoring bij Museum Boijmans Van Beuningen. Na veel ervaring opgedaan op gebied van sponsoring, fondsenwerving en mecenaat startte Anna Kesler haar eigen adviesbureau. Hiermee adviseerde ze grote en kleine kunst- en cultuurinstellingen door heel Nederland. De afgelopen vijf jaar was Anna Kesler als MT-lid verbonden aan het Centraal Museum Utrecht, waar ze als hoofd development en filantropie verantwoordelijk was voor de fondsenwerving van het museum.

Het K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds zet zich al 85 jaar in voor de ontwikkeling van de provincie Utrecht door bijzondere initiatieven en projecten op het gebied van kunst & cultuur, mens & maatschappij en natuur & duurzaamheid te ondersteunen. Van festivals tot groene schoolpleinen, van buurtinitiatieven tot wandelpaden door de natuur. Het K.F. Hein Fonds biedt giften, adviezen, prijzen en beurzen, brengt waardevolle projecten onder de aandacht van een breed publiek en denkt mee hoe samenwerking een initiatief kan versterken. Ook geeft het K.F. Hein Fonds financiële steun aan studenten en mensen in financiële nood.