Skip Navigation Links

Drie organisaties winnen K.F. Hein Stimuleringsprijs 2021/22

Februari 2022

Op donderdag 17 februari 2022 reikte het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de K.F. Hein Stimuleringsprijs van € 35.000 uit in Bibliotheek Neude te Utrecht. Altrecht, Steunpunt GGZ Utrecht en Don Bosco Spirit/U-2B Heard! vielen in de prijzen. 

Afgelopen september riep het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden sociale en maatschappelijke organisaties op creatieve en innovatieve ideeën, die bijdragen aan de zelfredzaamheid van jongeren, in te zenden. Een belangrijk criterium was het betrekken van jongeren bij de plannen. Acht inzendingen zijn aan de jury voorgelegd en beoordeeld op innovatie, bereik en betrokkenheid van jongeren, relevantie, impact en zelfredzaamheid. De jury, bestaande uit externe experts waaronder jongeren én commissieleden van het fonds, nomineerde Altrecht, Steunpunt GGZ Utrecht en Don Bosco Spirit/U-2B Heard!. Deze organisaties kregen de kans hun idee verder uit te werken tot een haalbaar en uitvoerbaar plan.

Gezien de kwaliteit van de plannen koos de jury ervoor om van alle drie de organisaties gelijkwaardige prijswinnaars te maken. Altrecht won € 15.000 voor het plan ‘Van zichtbaar naar zelfredzaam’, Steunpunt GGZ Utrecht won € 12.500 met ‘Prestatiedruk en Samenredzaamheid’ en € 7.500 ging naar Don Bosco Spirit/U-2B Heard! voor ‘De Verbetertafel’.
De verdeling van het prijzengeld is gebaseerd op de ingediende projectbegrotingen en een inschatting van de jury van wat er nodig is om het project het komende jaar te kunnen starten en realiseren. Naast een geldbedrag is professionele begeleiding door ValueFactory, bij de uitvoering van het plan, onderdeel van de prijs.

de prijswinnaars op het podium met cheques en een plantjeFoto: Anna van Kooij

Altrecht (i.s.m. Live your Story, HKU, Art. 1 Midden Nederland) - Van zichtbaar naar zelfredzaam
De jongvolwassen in de zorg bij Altrecht hebben de wens om te leren hoe ze op creatieve wijze uiting kunnen geven aan hun persoonlijke verhaal. Je verhaal kunnen delen, betekent zichtbaar durven zijn. Dat is de eerste stap naar zelfredzaamheid en in het doorbreken van sociale en maatschappelijke isolatie. Zo ontstond het samenwerkingsproject ‘Van zichtbaar naar zelfredzaam’ van jongvolwassenen in behandeling bij Altrecht, theaterstudenten van de Hoge School voor de Kunsten Utrecht, theatergezelschap Live Your Story en Art.1 Midden Nederland. De kracht van het plan zit in het verbinden van twee werelden, die van zorg en welzijn én de culturele sector. De jury vindt dat Altrecht hiervoor een mooie en speelse methodiek toepast waarbij de jongeren zelf aan zet zijn. Theater zorgt voor bewustwording en voor anders kijken naar jongeren met psychische problematiek, maar ook naar kunst. Het spreekt de jury zeer aan dat het project uitgaat van het positieve en dat het jongeren in hun kracht zet. Een mooie kruisbestuiving waar zowel de jonge deelnemers als de studenten van de HKU veel van leren, ook voor hun verdere toekomst.

Steunpunt GGZ Utrecht (i.s.m. Zin in Utrecht) - Prestatiedruk en Samenredzaamheid
Veel jongeren die studeren ervaren prestatiedruk. Dit kan leiden tot psychische klachten, zoals stress, slapeloosheid, depressieve gevoelens en burn-out. Met het project ‘Prestatiedruk en Samenredzaamheid’ wil Steunpunt GGZ Utrecht jongeren ondersteunen om meer weerbaar te worden tegen de negatieve gevolgen van prestatiedruk die versterkt wordt door het gevoel ‘de enige’ te zijn. Eerstejaars studenten vormen een supportgroep en werken met een coach en ervaringsdeskundige aan een samenredzaamheidsplan. Met het project wordt een relevant en actueel thema aangekaart. De jury is zeer gecharmeerd van de term ‘samenredzaamheid’. Jezelf laten helpen op het ene moment en de ander helpen op het andere moment. Het plan gaat uit van de kracht van jongeren. Voor jongeren is het zo waardevol om te voelen dat er meer leeftijdsgenoten zijn die tegen dezelfde obstakels aan lopen. Je bent niet alleen. Een mooie methode die zich richt op herstel, maar preventief wordt toegepast, aldus de jury.

Don Bosco Spirit/U-2B Heard! - De Verbetertafel
Jongerenparticipatie in de hulpverlening, voor onder andere dak- en thuislozen, is al langer onderwerp van gesprek. Jongeren geven in verschillende onderzoeken aan zich niet serieus genomen te voelen. Ook in de hulpverlening is veel behoefte aan verbetering, waarbij jongeren worden gehoord en hun invloed mogen hebben. ‘De Verbetertafel’ is een werkwijze waarbij inspraak anders wordt vormgeven en die beter aansluit bij de behoefte van de jongeren. Hierdoor ervaren zowel jongeren als hulpverleners dat inspraak niet alleen belangrijk is, maar ook leuk. Jongeren worden goed voorbereid en getraind hoe ze het gesprek kunnen voeren. Hier hebben ze voor de rest van hun leven profijt van. Het gaat erom dat de bestuurders in de leefwereld van de jongeren komen en de jongeren vooral zichzelf blijven. Een mooi voorbeeld van jongerenparticipatie, aldus de jury. De methode zou op veel meer plekken toegepast kunnen worden. De jury is dan ook benieuwd hoe dit plan zich verder ontwikkelt en verbreedt en wil U-2B Heard! nog graag meegeven: ‘blijf uniek in jullie werkwijze en manier van communiceren want dat is jullie kracht!’.

K.F. Hein Stimuleringsprijs
Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de K.F. Hein Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse sociale en maatschappelijke organisaties. Met de prijs zet het fonds organisaties in het zonnetje die zich op bijzondere wijze onderscheiden met innovatieve ideeën en projecten binnen de sector zorg en welzijn.

De jury bestond in 2021/22 uit Jacques Happe (niet-stemmend voorzitter), Jolijn Amorison, Salim Benali, Bouchra Dibi, Madelein van der Ploeg, Evelien Ribbens en Patricia Wijntuin.