Skip Navigation Links

Niet maaien maar zaaien

September 2021

Hoe maak je een stad groener, terwijl je het gras juist weghaalt? Voor het antwoord praten we met Josien van Harten, innovatiemanager van beroep en daarnaast oprichter van Bloeiend Nieuwegein. Met dit buurtinitiatief stimuleert ze haar stad om duurzamer te worden, en betrekt ze kinderen bij de natuur. 

Veldjes en strookjes gras waarop niets gebeurt, die vind je volop in Nieuwegein. Zoals voor de Mauritsschool in de wijk Zandveld. Totdat Josien met een plan komt om er wilde bloemen te zaaien. De school is meteen enthousiast. Kort daarna bewerkt een aannemer de grond en zaait een inheemse bloemenmix. Voor de zekerheid bombarderen schoolkinderen het veldje daarna met extra “bloembommetjes”. Het K.F Hein Fonds compenseert een deel van de kosten en de gemeente – eigenaar van de grond – tekent voor het onderhoud.

Grootse doelen in het klein

Zo maken er in Nieuwegein steeds meer grasveldjes plaats voor bloemen. ‘Wílde bloemen’, voegt Josien toe. ‘Van margrieten en boterbloemen tot rode klaver en vogelwikke. Je zaait ze één keer in, daarna houdt het zichzelf in stand. Al deze inheemse soorten dragen bij aan de biodiversiteit. Daar gaat het slecht mee, vindt ook de Word Health Organization (WHO). Zij hebben heldere doelen opgesteld om, nou ja, om het allerergste te voorkomen. De WHO richt zich natuurlijk vooral op overheden, maar hun doelen zijn voor burgers heel goed toepasbaar. Precies dat wil ik aantonen.’

Kwestie van concreet maken

Josiens initiatief richt zich op WHO-doel nummer 15, dat gaat over het herstel van ecosystemen en behoud van biodiversiteit. ‘Beroepsmatig ben ik veel bezig om grote thema’s zoals duurzaamheid tastbaar te maken. Bedrijven begeleid ik van een concept of idee naar een concreet product, dat we dan echt op de markt zetten. Bij Bloeiend Nieuwegein zet ik dezelfde vaardigheden in om tot concrete resultaten te komen en mensen mee te krijgen. Van buurtbewoners, scholen en kinderen tot de gemeente.’

Alle bijtjes helpen

Dit jaar realiseert Bloeiend Nieuwegein tien bloemenvelden. ‘Mooi, maar er zijn nog genoeg biljartlakens die wel wat bloemetjes en bijtjes kunnen gebruiken. Denk aan alle grasvelden waar niet gespeeld of gevoetbald wordt, en alle groenstroken langs wegen. De stad fleurt ervan op en gaandeweg groeit ook de bewustwording. Daar gaat het om. Boeren zie je ook steeds vaker akkerranden inzaaien met wilde bloemen. De reden is simpel: ecosystemen zijn optelsommen. Álle beetjes helpen. Ook in je stad, ook in jouw straat en ook in je tuin.’

Dát haalt zoden van de dijk

Bloeiend Nieuwegein gaat goed, maar uiteindelijk is het veel handiger als de gemeente dit zelf gaat doen’, vertelt Josien. ‘Het zet meer zoden aan de dijk – of verwijdert die in feite juist – en het is nog voordeliger ook. Waarom? Gras moet je jaarlijks wel vijf keer maaien. Terwijl een veld met wilde bloemen, daar hoeft de maaimachine alleen in het najaar een keertje langs. Stukken goedkoper dus, en minstens zo belangrijk: ook voor de natuur is dat weer grote winst.’