Skip Navigation Links

Onthulling Kunstparticipatieproject 2017

September 2017

September 2017

Op 30 augustus onthulde kunstenaar Jonathan Straatman, samen met bewoners van AZC Utrecht, het kunstwerk ‘In Between’ dat hij samen met hen maakte voor het kunstparticipatieproject van het K.F. Hein Fonds. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, met grote opkomst, was het kunstwerk in de entree van het kantoor van VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland, locatie AZC Utrecht, voor het eerst te zien.

bezoekers bekijken installatie In Between

In Between

Het werk In Between toont een architectonische installatie waarbij de strak gestuukte buitenzijde in contrast staat met de woelige binnenkant. Kijk je door de kijkgaten dan ontdek je de verschillende werelden die Jonathan samen met vluchtelingen creëerde. Jonathan bracht deze werelden samen in de installatie en omschrijft ze als ‘tussenwerelden’. De ruimtes tonen de herinneringen van de mensen die hij heeft ontmoet en hoe zij het leven in het AZC ervaren; een  ruimte tussen een oud en een nieuw thuis, waar de tijd tijdelijk lijkt stil te staan. Het werk is op 23 september, tijdens Open AZC dag, te bezichtigen. Ruimte, herinneringen en tijd zijn veel voorkomende thema’s in Jonathans werk. Ze  tonen hem een verhouding tot zijn dagelijkse realiteit en een verlangen met een diepere werkelijkheid. Voor Jonathan zit gevoeligheid, sfeer en verhouding tot realiteit ook in materialiteit. Zijn kunst toont een zoektocht naar het verlangen naar een plek van stilte en reflectie. Herinneringen zijn naar zijn beleving onafscheidelijk verbonden met de architectuur waar onze dagelijkse levens zich in ontvouwen. Jonathan schreef eerder dit jaar ook een blog over het  proces en zijn gedachtegang bij het maken van het werk In Between.

K.F. Hein Kunstparticipatieproject
De kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds selecteert ieder jaar een eindexamenkandidaat van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht voor het kunstparticipatieproject. Met deze opdracht wordt een pas afgestudeerde gekoppeld aan een Utrechtse instelling om met een participerende synergie een kunstwerk te realiseren. Doelstellingen: een beginnend kunstenaar de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen met toegepaste kunst- en  participatieprojecten én het actief betrekken van de bewoners bij het tot stand komen van het nieuwe werk op de locatie.

bezoekers bekijken installatie In Between
Fotografie: Arthur Martin en Luc Wittebol