Skip Navigation Links

Genomineerden K.F. Hein Stimuleringsprijs 21/22

December 2021

De genomineerden voor de K.F. Hein Stimuleringsprijs 21/22 zijn bekend!

We feliciteren:

  • Altrecht
  • BuurtMaaltijden
  • Steunpunt GGZ Utrecht
  • U-2B Heard!

Ingezonden ideeën
Altrecht geeft met 'Van zichtbaar naar zelfredzaam' gehoor aan jongvolwassenen die door middel van theater hun persoonlijke verhaal willen delen. Hierdoor zijn ze zichtbaar en dat is een eerste stap naar zelfredzaamheid. Altrecht werkt hierbij samen met Live Your Story, Art. 1 Midden Nederland en de HKU.
Buurtmaaltijden zond een idee in voor een vrijwilligerstraject voor jonge nieuwkomers waarbij voedsel verbindt. 
Steunpunt GGZ Utrecht heeft i.s.m. Zin in Utrecht het plan opgevat om met 'De sport van prestatiedruk' een training volgens de Rüya-methode breder toe te passen om zo studenten weerbaarder te maken ten aanzien van verwachtingen vanuit de maatschappij.
U-2B Heard! zond de 'Verbetertafel' in, een tool die jonge cliënten helpt in gesprek te gaan met instanties waardoor ze gehoord worden en sneller beslissingen worden genomen.

Vervolg
De genomineerden werken de komende weken hun inspirerende ideeën uit tot praktische, uitvoerbare en haalbare plannen. Op 15 december krijgen ze hierbij begeleiding tijdens een gezamenlijke workshop door ValueFactory.

Op 17 februari 2022 presenteren de organisaties de plannen tijdens een feestelijke prijsuitreiking in Bibliotheek Neude. Er is € 35.000 aan prijzengeld te verdelen.

We verheugen ons op de volgende ronde!

Persoon staat voor een graffitimuur en blaast confetti uit haar handen

K.F. Hein Stimuleringsprijs
Voor de Stimuleringsprijs riep het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden in september Utrechtse sociale en maatschappelijke organisaties op creatieve en innovatieve ideeën in te zenden die bijdragen aan de zelfredzaamheid van jongeren. Een belangrijk criterium was het betrekken van jongeren bij de plannen.

Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de K.F. Hein Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse sociale en maatschappelijke organisaties. Met de prijs zet het fonds organisaties in het zonnetje die zich op bijzondere wijze onderscheiden met innovatieve ideeën en projecten binnen de sector zorg en welzijn.

Jury
De jury bestaat uit jongeren, professionals die met jongeren werken, twee commissieleden en een commissielid als (niet stemmend) technisch voorzitter: Jacques Happe (technisch voorzitter), Jolijn Amorison, Salim Benali, Bouchra Dibi, Madelein van der Ploeg, Evelien Ribbens, Patricia Wijntuin