Skip Navigation Links

De K.F. Hein Stimuleringsprijs: impact maken voor jongeren

Oktober 2021

Sociale en maatschappelijke organisaties uit provincie Utrecht dingen weer mee naar de K.F. Hein Stimuleringsprijs. Tot en met 16 november 2021 kunnen zij hun innovatieve plannen rondom zorg en welzijn als videopitch inzenden. Zelfredzaamheid van jongeren staat hierbij centraal. Juryleden Jacques Happe (54) en Salim Benali (22) vertellen over de vernieuwde prijs, en hun hoge verwachtingen.

Wat is er veranderd aan de Stimuleringsprijs?
Jacques:
‘Veel! We reikten de Stimuleringsprijs altijd jaarlijks uit. Tót corona uitbrak. Een noodgedwongen onderbreking gaf ons de ruimte om het format te vernieuwen. Vanaf nu reiken we de prijs eens per twee jaar uit, met een groter budget van 35.000 euro. We benadrukken dat we innovatieve inzendingen verwachten. En doordat we nu een thema kiezen ontstaat er meer focus in de inzendingen. Zoals met het thema zelfredzaamheid van jongeren. Nog iets dat nieuw is, is dat we ook externe professionals en jongeren betrekken in de jury. Salim is een van de twee jonge talenten die dit jaar aan onze zijde staan.’

Waarom is er gekozen voor het thema zelfredzaamheid jongeren?
Jacques:
‘Onze commissie bestond vorig jaar 25 jaar. Ter ere daarvan organiseerden we een jubileumproject met het thema Jongeren & Schuldpreventie. Het werd een groot succes. Tegelijk werd zichtbaar dat er nog veel meer problemen spelen onder jongeren. Problemen die absoluut moeten worden aangekaart. En we zagen dat jongeren zelf vaak de beste ideeën hebben om dingen op te pakken en op te lossen. Dat leverde een duidelijke opdracht op voor de Stimuleringsprijs van dit jaar: Laat het niet óver jongeren gaan, maar doe het mét jongeren. Hun betrokkenheid is de sleutel. En dat past ook weer bij zelfredzaamheid.’

Salim: ‘De afgelopen jaren waren zwaar voor iedereen. Maar ook zeker voor jongeren. Door corona werden ze op zichzelf en de mensen in hun directe omgeving teruggeworpen, en als je jong bent is het niet vanzelfsprekend dat je daarmee uit de voeten kunt. In wijken zoals Kanaleneiland, waar ik vandaan kom, zie je dat veel ouders de Nederlandse taal niet goed beheersen; een extra obstakel. Wat doe je als je sociale leven wegvalt en ook school, werk en de ontwikkeling van vaardigheden grotendeels stilliggen? Het heeft tot allerlei problemen geleid, en bestaande problemen uitvergroot. Het grootste, meest basale risico is dat jongeren hun toekomstperspectief uit het oog verliezen. Daarom is het zo belangrijk dat er initiatieven komen om de zelfredzaamheid van jongeren te verbeteren, en hen regie over hun leven te geven.’

Wat hebben jullie persoonlijk met het thema?
Salim:
‘Heel veel. Naast mijn studie organisatie, verandering en management heb ik een adviesbureau op het gebied van participatie en diversiteit, samen met mijn vader. MIX-2000 is onder andere opgericht om jongeren perspectief te bieden. Mijn vader is al bekend in het sociale domein, hij ontving zelfs een lintje voor zijn werk. Met zijn ervaring en mijn praktische inzet realiseren we mooie dingen en doe ik snel veel kennis op. Zo organiseer ik nu themabijeenkomsten, waarop gastsprekers hun ervaringen delen en de jongeren inspireren en motiveren. Dat lukt aardig, al zeg ik het zelf; de reacties zijn heel positief. Ik zou zelf ook mee kunnen doen aan deze prijsvraag, maar ik vind het een eer om uitgenodigd te zijn als jurylid. Om vanuit die rol innovatieve ideeën aan te moedigen, dat vind ik alleen maar mooi.’

Jacques: ‘Toen ik vijf jaar geleden toetrad tot deze commissie, was ik gemeenteraadslid Sociaal Domein in Amersfoort. Nu ben ik hoofd Communicatie bij Samen Veilig Midden-Nederland, waar SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis Utrecht onder vallen. Daarnaast ben ik commissaris bij Kommak, een zorginstelling voor vluchtelingen en migranten en organiseer ik winkelacties voor de Voedselbank Amersfoort. Die maatschappelijke betrokkenheid heb ik niet van huis uit meegekregen, maar toch zit het in mijn DNA. Een vriend zei me eens: “Jacques, je hoeft niet de hele wereld te redden, dus stop met je Moeder-Teresa-complex.” Daar had hij wel een punt, maar mijn motivatie is een andere: ik doe het uit dankbaarheid. Je krijgt veel van het leven; het is goed om ook iets terug te geven.’

Salim Benali en Jacques Happe

Waar letten jullie op bij de beoordeling?
Jacques:
‘De betrokkenheid van jongeren zelf is echt een vereiste. Daarnaast zoek ik naar sterke ideeën. Of het plan erachter al voor honderd procent staat, dat vind ik niet zo belangrijk. We kunnen je heel goed helpen om daarbij de puntjes op de i te krijgen. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat zo’n idee echt iets teweeg kan brengen. Hier in de provincie Utrecht, maar misschien ook elders. Want uiteindelijk draait het maar om een ding: maakt het impact? Het allermooiste is daarom dat de initiatieven die we steunen niet stilvallen als het geld op is. Maar dat ze als olievlekken uitvloeien, en zo echt de zelfredzaamheid van jongeren in ons land verbeteren.’

Salim: ‘Meer nog dan in plannen, geloof ik in mensen. Want een goed idee is belangrijk, maar je moet het vervolgens ook echt willen gaan doen! Daarvoor is ambitie nodig. En energie. Plus, in je eentje kun je niet veel. Dus moet je mensen voor je winnen en ze zien te mobiliseren. Daarom let ik vooral op de mensen achter het initiatief en op hun overtuigingskracht.’

Foto: Maarten Mooijman
Tekst: Sjors Bergmans, Schrijf-Schrijf