Skip Navigation Links

De Rading wint Stimuleringsprijs 2015 met Vil Du? game therapy

November 2015

Op 11 november reikte het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de Stimuleringsprijs 2015 uit aan De Rading voor hun project Vil Du?. Vil Du? is een vorm van game therapy waarmee jongeren die seksueel misbruikt zijn hun (lichamelijke) grenzen kunnen aangeven. Vil Du? sprak de jury aan omdat het een vorm van hulpverlening is die echt past bij deze tijd en aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Het koppelt gaming aan een groot probleem, namelijk seksueel misbruik, en maakt behandeling effectiever. Vil Du? is voor kinderen en jongeren een extra medium om zich te uiten op een manier die voor hen vertrouwd is. Deze extra taal, door De Rading ook wel ‘digi-taal’ genoemd, zal zeker een grote groep kinderen en jongeren helpen om een moeilijk onderwerp als seksueel misbruik bespreekbaar te maken. De game werkt drempelverlagend, neemt schaamte weg en geeft jongeren weer zelf de regie in handen. De jury vindt Vil Du? een zeer vernieuwend project met als grote meerwaarde dat het breed inzetbaar is binnen de jeugdzorg.

We wensen De Rading veel succes met de ontwikkeling van Vil Du? en zijn benieuwd naar het eindresultaat.

winnaars van De Rading poseren met de oorkonde
Fotografie: Gerda van Ekris