Skip Navigation Links

Genomineerden K.F. Hein Stipendium 2020

April 2020

De open oproep voor de vijfde editie van het K.F. Hein Stipendium heeft 90 inzendingen opgeleverd. Beeldend kunstenaars en vormgevers van diverse disciplines uit de provincie Utrecht werden opgeroepen zich in te schrijven met een idee voor een onderzoeksvoorstel. De jury was positief over de grote diversiteit in disciplines, ervaring en voorstellen. Ook was goed te zien dat de oproep kunstenaars in de hele provincie Utrecht heeft bereikt, waar dat in voorgaande edities vooral kunstenaars uit de stad Utrecht waren.

De jury heeft bij de beoordeling van de inzendingen zowel naar het oeuvre van de kunstenaars als naar het plan gekeken. Daarbij was belangrijk of het onderzoek een logische en verdiepende stap zou zijn voor de inzender in de eigen kunstpraktijk en is ook meegewogen welke ruimte dat voorstel bood om verder uit te werken naar een expositie. Dit heeft tot een gevarieerde lijst van vijf kunstenaars geleid.

Genomineerd

Vijf kunstenaars zijn genomineerd voor het stipendium. Hieronder de motivatie van de jury:

  • Anouk van Zwieten

Een jonge schilder met een levendigheid, openheid, rauwheid en directheid in haar werk die aansprekend is. In haar voorstel beschrijft ze zich te willen verdiepen in 'het gebruik van details' en hoe deze als nieuwe beeldelementen een (ruimtelijke) rol kunnen spelen in haar werk. Ze heeft een duidelijk eigen handschrift, leunend op schilderkunstige tradities uit de jaren ’80. De jury is nieuwsgierig naar een verdere uitwerking van haar plan.

  • Hans van Lunteren – Zaailing als beeld

Dit voorstel komt op een interessant moment in zijn carrière, na een periode van reflectie en terugkijken die uitmondt in een lijvige publicatie dit najaar. Het voorstel sluit aan op de actualiteit waarin duurzaamheid een belangrijk onderwerp is, waar hij eigenzinnig vorm aan geeft. De jury voorziet dat ‘Zaailing als beeld’ een verdieping en uitbreiding zal zijn van het werk dat hij tot nu toe gemaakt heeft en waardeert zijn verrassende invalshoek in de ecologie. Het spreekt de jury aan hoe hij het buitengebied en het gebied binnen het museum met elkaar wil verbinden.

  • Jaya Pelupessy – Manufactured Manual

Een kunstenaar met een sterk oeuvre, die werkt maakt dat zowel analytisch als poëtisch is. Hij is internationaal heel actief, maar zijn werk is in Utrecht tot nu toe minder zichtbaar geweest. Het voorstel Manufactured Manual spreekt de jury aan omdat hij nog een stap verder wil gaan in het nauwgezet reflecteren op hoe beelden tot stand komen, mede gezien vanuit de menselijke waarneming zelf. Hiermee biedt hij tegenwicht aan onze snelle consumptie van beeld. Een fijnzinnig, inhoudelijk gelaagd voorstel dat aansluit op de actualiteit en nieuwsgierig maakt naar de uitwerking van het onderzoeksvoorstel.

  • Jonas Wijtenburg

Interessant en fris voorstel dat op een goed moment komt in de ontwikkeling van zijn kunstpraktijk. Hij geeft aan twee belangrijke lijnen in zijn werk, de mensfiguur en architectuur, samen te voegen. Hij komt losser van het bouwen an sich. Waar zijn vroegere werk zich vooral onderscheidde met technisch vernuft, gaat het hem nu meer om het neerzetten van een beeld. Uit het voorstel blijkt een grotere durf en het opent nieuwe wegen. De commissie waardeert het dat hij hiermee duidelijk een nieuwe richting kiest. 

  • Matea Bakula

Vertrekt doorgaans in haar werk vanuit het materiaal en stelt dat en de bewerking daarvan centraal. Hierbij speelt ze een geraffineerd spel met de betekenissen die dit materiaal in zich draagt en kent het juist moedwillig andere waarden toe. In haar voorstel betrekt de kunstenaar voor het eerst haar persoonlijke geschiedenis in haar werk en wil nader onderzoeken wat voor invloed die heeft op de beelden die zij maakt. Interessant in haar voorstel is dat ze al parallellen ziet in de ruimte van het Utrecht Lokaal met wat ze geobserveerd heeft tijdens haar reis naar haar geboorteland Bosnië. Haar plan is een actueel voorstel dat oog heeft voor zaken die in de maatschappij spelen.

Vervolg

De genomineerden zullen hun voorstel verder uitwerken en in september presenteren aan de jury. Op 14 september wordt de winnaar van het K.F. Hein Stipendium 2020 bekend gemaakt, waarna de kunstenaar een jaar de tijd heeft voor het onderzoek. In het najaar 2021 zal het werk getoond worden in het Utrecht Lokaal van het Centraal Museum.