Skip Navigation Links

Kunstparticipatieproject - Blog Aafke Bouman #2 blog

December 2018

December 2018

Aafke Bouman voerde het afgelopen jaar het K.F. Hein Kunstparticipatieproject uit in samenwerking met 't Groene Sticht. In deze blog schrijft Aafke over het proces en haar ontwerp voor een schildering in de openbare ruimte.

Het kernidee waarmee ik dit project een jaar geleden begon was: ‘Een werk maken waarin ik als beeldmaker een ode breng aan de verhalen binnen ‘t Groene Sticht’. Als ik terugkijk op de mooie gesprekken die ik het afgelopen jaar heb gevoerd, de logeerweek in december, het maakproces en het uiteindelijke werk denk ik dat dit goed gelukt is.
De bedoeling was al snel om de verhalen, die zich vooral binnen de muren van ‘t Groene Sticht afspelen, naar buiten te brengen. Dit idee heeft gaandeweg het proces de vorm van een muurschildering in de openbare ruimte aangenomen. In deze muurschildering zijn beeldelementen te zien die ik heb gebaseerd op woorden en herinneringen, maar ook op toekomstdromen die ik hoorde tijdens mijn gesprekken en verblijf binnen ‘t Groene Sticht.

miniatuurschetsen op Aafke's tekentafel

Transitie

Tijdens mijn onderzoek binnen ‘t Groene Sticht kwam het woord transitie vaak terug; een verandering met een positieve uitkomst, een doorgang, een ontwikkeling. Dit zijn allemaal woorden die ik vind passen bij een plek als ‘t Groene Sticht. ‘t Groene Sticht is een plek waar mensen binnenkomen en waar veranderingen plaatsvinden en er niet stil wordt gestaan. Er wordt samen gewerkt aan een betere toekomst en een positiever perspectief. Binnen het gehele werkproces heb ook ik een aantal tegenslagen moeten doorstaan. Nu ik hierop terugkijk vind ik dat dit uiteindelijk heel mooi aansluit bij de betekenis van het werk dat ik uiteindelijk gemaakt heb.

Muurschildering

Nadat de eerst gekozen locatie voor de muurschildering niet mogelijk bleek te zijn, werd er met positieve moed en hulp van werknemers van Emmaus naar een nieuwe plek gezocht. Waar vooral op gelet moest worden was dat de schildering buiten te zien zou zijn, het een groot oppervlak betrof, en niet geheel onbelangrijk of de schildering op die plek goed tot zijn recht zou komen. Gelukkig diende zich een mooie optie aan. Het hekwerk om de laad- en losruimte van de Emmauswinkel bestond uit een groot oppervlak, was goed zichtbaar en kon wel iets extra’s gebruiken. Binnen deze hekken staan voornamelijk containers waarin spullen worden opgeslagen, niet een heel fraai beeld dus. Ik twijfelde geen moment en vond het meteen een mooie en efficiënte plek om de muurschilder­ing te plaatsen! Al snel kreeg ik het idee om het hekwerk te bekleden met beschilderde panelen. Dit nieuwe formaat, vrij laag en langgerekt vroeg om een nieuw ontwerp. Een ontwerp wat de kijker als een beeldverhaal zou kunnen lezen leek mij een mooi idee voor zowel de vorm als het concept van het werk. Op deze manier zou het hekwerk niet meer zichtbaar zijn en komt er een kleurrijk beeldverhaal voor in de plaats.

Aafke aan het werk in haar atelier

Aafke poseert voor een kunstwerk in haar atelier

Aafke's werkruimte, met daarin onderdelen van het kunstwerk tijdens het schilderen

De passage

‘De Passage’ is de titel van het werk. Wat ik mooi vind aan het woord passage is dat het een letterlijke en figuurlijke betekenis heeft. Het is letterlijk een poort waar je doorheen kunt lopen, maar het woord verwijst ook naar ontwikkeling en doorgang. Tevens staat passage voor ‘deel van een verhaal’. Deze drie betekenissen binnen een woord sluiten allen aan bij de thematiek van dit werk.

Binnen het werk zijn tekeningen te zien die deze thematiek verbeelden. Het zijn passages uit verhalen die ik heb verzameld binnen ‘t Groene Sticht. De verhalen die ik verzamelde gingen vaak over een transitie, het doormaken van een ontwikkeling. Het ging over het zichtbaar worden voor de maatschappij en het vinden van een dagelijkse structuur, maar ook over het belang van samen zijn en het vinden en hebben van een thuis. Het besef je weer waardig te voelen. Om deze transities op een kleurrijke en heldere manier te verbeelden heb ik gekozen voor een aantal beeldelementen en deze te herhalen. Beeldelementen als de boom, de trap, het huis, de weg, de mens, de passage komen terug. Op deze manier wil ik op een suggestieve en speelse manier de verhalen van binnen ‘t Groene Sticht buiten tonen.

Op 15 december wordt het werk onthuld en viert ’t Groene Sticht tevens haar 15-jarig jubileum.

Lees ook Aafkes eerste blog.

Fotografie: Arthur Martin