Skip Navigation Links

Maak kennis met onze nieuwe collega’s Veronique Leenders en Yaron Cohen!

April 2023

Veronique en Yaron; welkom bij het K.F. Hein Fonds!

Jullie zijn onze nieuwe adviseurs: Veronique Leenders, Adviseur sociaal-maatschappelijke initiatieven, individuele noden en studie, en Yaron Cohen, Adviseur cultuur en natuur. De afgelopen maanden hebben jullie de eerste aanvragen verwerkt en kennis gemaakt met het netwerk van het Fonds.

Wat zijn jullie eerste indrukken?

Veronique: Nieuwsgierig en enthousiast ben ik begonnen bij het K.F. Hein Fonds. Ik behandelde al snel de eerste aanvragen. Uiteenlopende verzoeken kwamen voorbij. Mensen die te maken hebben met tegenslagen en geldgebrek, zoals verhuizing vanwege een medische indicatie, burn-out en dus vertraagde studie, een asielprocedure die vastloopt. Er ging een wereld voor mij open. Een realiteit waar ik normaliter niet zo snel mee in aanraking kom, maar waar ik graag een positieve bijdrage aan wil leveren. Het fonds kan mensen een steuntje in de rug geven wanneer ze dreigen vast te lopen. Het is soms net dat zetje waardoor er weer perspectief ontstaat. Uiteraard wil je liever niet dat de financiële ondersteuning die wij kunnen bieden überhaupt nodig is, maar het is fijn dat we op deze manier iets kunnen betekenen voor de samenleving. Daarbij doen we vanuit het Fonds meer dan dat, ‘gewoon geld geven’. We hebben een aanvraagsysteem vol zitten met initiatieven die elkaar in feite versterken. We stimuleren actief dat zij met elkaar in verbinding komen en kennis uitwisselen. Het in verbinding brengen van dit netwerk is dan ook waar we alert mee zijn. Zeker dit jaar, wanneer we 85 jaar K.F. Hein Fonds in de kijker zetten!

Yaron: Een nieuwe plek is altijd even wennen, maar ik vind steeds meer mijn weg. De aanvragen die ik in de afgelopen paar maanden heb beoordeeld zijn veelzijdig. Fotografie, dans, natuurbehoud, literatuur alles komt voorbij. Dit is interessant! Ook vind ik het fantastisch om met mensen in contact te komen; het sociale aspect van mijn werkzaamheden maakt mijn werk waardevol.

Kun je jouw specialisatie toelichten?

Veronique: Ik mag advies uitbrengen over aanvragen voor mensen in financiële nood. Deze aanvragen zijn afkomstig vanuit maatschappelijk werkers uit de maatschappelijke hulpverlening zoals De Tussenvoorziening, Buurtteams, Vluchtelingenwerk en Altrecht. Deze begeleiders geven een achtergrondschets van de omstandigheden waarmee hun cliënt te maken heeft, hoe deze ontstaan is en welke nood er is met welk doel. Met aandacht lees ik deze verhalen en scan de bijhorende documentatie. Hierna breng ik advies uit, of en welke gift wij kunnen doen. We werken hierin ook samen met andere fondsen, zoals Noodhulp Utrecht en RDO Balije van Utrecht. Soms maken we gezamenlijk iets mogelijk, wanneer we zien dat er meer mogelijk is en vooral nodig. Ik voel me betrokken bij de cliënten en hun behandelaars, weliswaar van een afstandje. We verkeren in de bevoorrechte positie dat we het merendeel van de aanvragen kunnen honoreren.

Ook beoordeel ik sociaal-maatschappelijke (buurt)initiatieven. Mooi om te zien wat er allemaal ondernomen wordt en welke rol wij daarin kunnen pakken als regionaal fonds. Doordat we elke aanvraag als maatwerk aanschouwen en beoordelen, zijn we flexibel en kunnen we vaak toch wel een bijdrage geven, simpelweg omdat we erin geloven en het een kans willen geven om verder te kunnen brengen.

Tenslotte hebben we een tweejaarlijkse Stimuleringsprijs waarmee we maatschappelijke organisaties de kans bieden om een vernieuwend projectidee in te dienen. Ook hier ben ik bij betrokken en vind ik de insteek vernieuwend. We kiezen voor een Stimuleringsprijs waarmee prijzengeld gewonnen kan worden, plus iets extra’s. De genomineerden kunnen onder professionele begeleiding hun projectidee een stap verder brengen. Er wordt meegedacht over de sociaal-maatschappelijke waarde en impact. De prijswinnaars ontmoeten elkaar daarbovenop nog een aantal keren om uit te wisselen hoe het project verloopt. Ze inspireren elkaar en helpen elkaar verder te komen. Daarbij zetten ze elkaars netwerk in. Dat vind ik een mooie insteek die weer net iets extra’s biedt dan enkel ‘geld geven’.

Yaron: Samen met Marlyne Stolker beoordeel ik aanvragen op het gebied van Cultuur & Natuur. Als docent aan de Hogeschool voor de Kunst (afdeling audiovisuele media) en freelance maker draag ik de cultuursector een warm hart toe. Daarnaast voel ik sterk de urgentie om zorg te dragen voor een gezond ecosysteem. Aan de hand van het initiatief KIEM steunen we projecten op het gebied van natuur en duurzaamheid, denk aan nestkasten voor dieren en het beheren van moestuinen. Zowel cultuur als natuur vind ik erg belangrijk en ik ben dan ook blij dat ik via deze weg een verschil kan (en mag) maken. 

Jullie bestaan 85 jaar! Welke aandachtspunten ga jij meenemen voor de toekomst van het Fonds?

Veronique: Op dit moment werken we samen met verschillende partners, zoals Vluchtelingenwerk, De Tussenvoorziening en Leergeld Utrecht. Wat betreft samenwerking is er nog veel mogelijk. En ook is ons netwerk groot; daar kan meer van geprofiteerd worden op de een of andere manier. Het heeft mijn aandacht voor de toekomst om dit verder uit te werken. Uiteraard zijn we er om mensen te ondersteunen die vast lopen, maar welke rol kunnen we spelen (meer) aan de voorkant van de keten? Om eraan bij te dragen dat mensen niet meer zo vastlopen? Dat heeft ook mijn aandacht.

Yaron: Belangrijke aandachtspunten voor mij zijn onder andere duurzaamheid, fairpay voor makers, diversiteit en talentontwikkeling. Hier wil ik mij voor inzetten!

Foto's: Juri Hiensch