Skip Navigation Links

Algemeen

Waar komt de naam ‘K.F. Hein Fonds’ vandaan?

Het K.F. Hein Fonds is vernoemd naar de oprichter: Karl Friedrich Hein (1867-1945). Hij heeft in 1938 de Stichting K.F. Hein Fonds opgericht. Deze stichting beheert het vermogen dat K.F. Hein na zijn dood naliet. 

Waarvoor kan ik aanvragen bij het K.F. Hein Fonds?

Het K.F. Hein Fonds vindt het belangrijk dat mensen de regio Utrecht mooier en sterker maken, en dat inwoners de kans krijgen om verder te komen. Daarom steunen we bijzondere initiatieven en individuen met giften, advies, prijzen, beurzen en opdrachten. Giften kunnen aangevraagd worden door:

- Stichtingen, verenigingen en uitgevers: voor projectondersteuning.

- Kerkorganisaties: voor restauraties van kerken via projectondersteuning. 

- Particulieren: voor studiebeurzen. En voor buurtinitiatieven.

- Organisaties voor maatschappelijk werk: voor steun bij individuele noden.   

Ik ben een stichting, vereniging, uitgever of kerkgenootschap. Kan ik aanvragen?

Organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen projectondersteuning aanvragen. Dat zijn meestal stichtingen en verenigingen. 
In bijzondere gevallen kan een uitgever een aanvraag doen voor een publicatie, of een kerkgenootschap voor een restauratie. Lees meer over deze vorm van projectondersteuning

Ik heb een sociaal en/of groen idee voor mijn buurt. Kan ik aanvragen?

Inwoners van de provincie Utrecht kunnen 1 keer in de 5 jaar geld aanvragen voor hun sociale en/of groene buurtinitiatief. Lees meer over hoe wij jouw buurtinitiatief kunnen steunen. 

Ik ben een student. Kan ik aanvragen?

Studenten die studeren aan een onderwijsinstelling in de provincie Utrecht kunnen geld aanvragen via 2 soorten studiebeurzen: Beurs Buitenland en Beurs tegemoetkoming studiekosten

Ik heb financiële hulp nodig. Kan ik aanvragen?

Individuen die in de provincie Utrecht wonen, begeleiding krijgen van maatschappelijk werk en om verschillende redenen niet rond kunnen komen, steunen wij financieel vanuit onze regeling Individuele Noden. Maatschappelijke werkers kunnen maximaal 1 keer steun aanvragen voor een cliënt. Bijvoorbeeld voor een bijdrage voor woninginrichting, studieboeken, een nieuwe wasmachine of een fiets. Lees meer over de regeling Individuele Noden.

Ik ben een kunstenaar. Kan ik aanvragen?

Aanvragen als individuele kunstenaar kan niet bij ons fonds. Vanuit onze kunstcommissie steunen wij beeldend kunstenaars en ontwerpers uit de provincie Utrecht met bijzondere projecten, prijzen, ruimte en kunstopdrachten op bijzondere plekken in de provincie. Lees meer over wat wij doen voor kunstenaars.  

Bij welke andere fondsen kan ik terecht?

Voor het vinden van particuliere fondsen in de provincie Utrecht kun je de Utrechtse Fondsenzoeker raadplegen: https://fondsenutrecht.nl/
Deze opsomming is niet volledig. Namen van meer landelijk, regionaal en lokaal actieve fondsen kun je o.a. vinden in het Fondsenboek. 

Waar kan ik het logo van het K.F. Hein Fonds vinden?

Je kunt ons logo downloaden op: https://kfhein.nl/het-fonds/download-ons-logo 

Hebben jullie een duurzaamheidsbeleid?

Aan de organisaties en individuen die bij ons een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen, vragen wij welke aandacht zij hebben voor duurzaamheid. Dat kan klein of groot zijn en veel of weinig, maar we vragen in ieder geval om erover na te denken en ons te vertellen wat de acties en ambities op dat gebied zijn. 

Studenten die een studiebeurs van het K.F. Hein Fonds ontvangen voor een verblijf in het buitenland, verplichten we de CO2-uitstoot van de reis te compenseren. We geven daar ook een (extra) vergoeding voor en vragen een certificaat als bewijs.

Intern werken we aan de verduurzaming van onze eigen organisatie en aan de verduurzaming van de panden van onze dochterstichting K.F. Hein Fonds Monumenten.

Aanvraag voorbereiden

Hoe kan ik een aanvraag indienen bij het K.F. Hein Fonds?

Financiële ondersteuning vraag je altijd aan via ons digitale aanvragensysteem. Aanvragen per email of op papier worden niet in behandeling genomen. Doe je voor het eerst een aanvraag? Maak dan eerst een account aan.

Voor buurtinitiatieven en studiebeurzen is het hebben van alleen een persoonlijk account voldoende. 

Voor projectondersteuning, steun bij individuele noden en KIEM is ook voorafgaande registratie nodig via het registratieformulier. Dit doe je als je organisatie nieuw is, of als je een nieuwe contactpersoon bent van een al geregistreerde organisatie.

Hoe kan ik controleren of ik geld kan aanvragen voor mijn initiatief?

Via onze quick scan kun je een snelle check doen of jouw idee of initiatief binnen de richtlijnen van het K.F. Hein Fonds valt. Doe de quick scan hier

Of lees hier meer informatie over welk soort initiatieven wij steunen. 

Twijfel je? Elke dinsdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur hebben wij een spreekuur. Dit kan telefonisch of fysiek. Via dit formulier kun je je hiervoor aanmelden. Wij horen graag wat je van plan bent en denken met je mee over het plan en de financiering.

Voor studenten, hulpverleners en maatschappelijk werkers organiseren wij geen apart spreekuur. Zij kunnen contact opnemen per e-mail via hein@kfhein.nl of telefonisch tussen 09:00 en 12:00 uur via 030 – 232 21 14.

Welk bedrag kan ik aanvragen? 

Het bedrag dat je kunt aanvragen, verschilt per regeling:

Als je projectondersteuning aanvraagt, moet het aanvraagbedrag in verhouding staan tot de totale kosten. Je krijgt van ons fonds een deel van de kosten van een project betaald. De totale kosten van het project mogen niet te hoog zijn in verhouding tot het aantal bezoekers of deelnemers. 

Als je geld voor een buurtinitiatief aanvraagt, kun je 1 keer in de 5 jaar een bedrag tot € 500 aanvragen. De totale projectkosten mogen niet hoger dan € 10.000 zijn.

Het bedrag voor individuele noden of een beurs tegemoetkoming studiekosten hangt af van de omstandigheden van de persoon en/of student. Studenten kunnen maximaal € 1.200 aanvragen voor een beurs in het buitenland.

Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

De deadline voor het indienen van een aanvraag is afhankelijk van het gevraagde bedrag en de regeling waarbinnen je een aanvraag wilt indienen.

Projectondersteuning: Je project mag nog niet begonnen zijn op het moment dat je een aanvraag indient. 
Aanvragen tot € 6.000 worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wij streven er naar om je aanvraag binnen 8 weken te behandelen. Stuur je aanvraag daarom minimaal 8 weken voor aanvang in.
Aanvragen boven de € 6.000 worden in onze commissievergadering besproken. Hiervoor hanteren wij deadlines

Individuele Noden en Beurs tegemoetkoming studiekosten:
Je kunt het hele jaar door aanvragen voor Individuele Noden en Beurs tegemoetkoming studiekosten. Wij streven er naar om de aanvraag binnen 6 weken te behandelen. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Soms vragen wij de commissie om advies over een aanvraag. Dan kan het wat langer duren voordat wij een besluit nemen. Dit laten we de hulpverlener of student weten. De commissie vergadert 4 keer per jaar. 

Beurs Buitenland: dien je aanvraag uiterlijk 3 maanden voor vertrek in. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Soms vragen wij de commissie om advies over een aanvraag. Dan kan het wat langer duren voordat wij een besluit nemen. Dit laten we je weten. De commissie vergadert 4 keer per jaar. 

Buurtinitiatief: je initiatief mag nog niet begonnen zijn op het moment dat je aanvraagt. We besluiten binnen 1 maand of je een vergoeding krijgt. Dien daarom minstens 4 weken voor aanvang je aanvraag in.

Kan iemand mij adviseren of helpen met mijn aanvraag, voordat ik deze indien?

Elke dinsdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur hebben wij een spreekuur. Via dit formulier kun je je daarvoor aanmelden. Wij horen graag wat je van plan bent en denken met je mee over het plan en de financiering.

Tussen 09:00 en 12:00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar voor (technische) vragen over aanvragen via 030 – 232 21 14.

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Dat verschilt per regeling:

Projectondersteuning 

Individuele noden 

Beurs Buitenland 

Beurs tegemoetkoming studiekosten

Hoe kan ik een studiebeurs voor het buitenland aanvragen?

Als je aan de voorwaarden van onze Beurs buitenland voldoet, kun je een account aanmaken via ons digitale aanvragensysteem. Onder ‘Individu of Registratie’ is het formulier Studiebeurzen te vinden om de beurs aan te vragen. Er is geen verdere registratie nodig, het hebben van een persoonlijk account is voldoende.

Kan ik een beurs tegemoetkoming studiekosten aanvragen voor een cliënt? 

Ja, maatschappelijk werkers en hulpverleners kunnen hiervoor een aanvraag indienen via Individuele Noden in ons digitale aanvragensysteem. Let op: na het aanmaken van een account is ook voorafgaande registratie nodig via het registratieformulier. Dit doe je als je organisatie nieuw is, of als je een nieuwe contactpersoon bent van een al geregistreerde organisatie. Pas als de registratie is goedgekeurd, kan er als ‘Organisatie’ aangevraagd worden via het formulier ‘Individuele Noden’.

 

Aanvragen in het digitale aanvragensysteem

Kan ik mijn aanvraag in het digitale aanvragensysteem tussentijds opslaan?

Het systeem slaat niet automatisch je aanvraag op, dit kun je handmatig doen via de knop ‘opslaan’. 

Het lukt mij niet om bestanden te uploaden. Wat nu?

Let er op dat je het juiste documenttype (PDF) hebt gekozen en dat het bestand niet groter is dan 20 MB. Je kunt slechts één PDF-bestand per categorie uploaden. Wil je meerdere pagina’s uploaden, voeg deze dan samen tot één bestand. 

Mijn project is tussentijds gewijzigd. Hoe kan ik dit doorgeven? 

Als er wijzigingen zijn aan het project, over de inhoud of financieel, willen wij dat zo snel mogelijk weten. Ook als de aanvraag nog niet is behandeld door ons. De wijzigingen geef je per e-mail aan ons door via hein@kfhein.nl. Vermeld daarbij altijd het aanvraagnummer.

Wanneer en hoe ontvang ik bericht over mijn aanvraag?

Je ontvangt een e-mail als er besluit over jouw aanvraag is genomen. Wanneer je bericht ontvangt, hangt af van de regeling:

Projectondersteuning: bij aanvragen tot € 5.000 streven wij naar berichtgeving binnen 8 weken. Vraag je meer dan € 5.000 aan? Dan ontvang je in de week na de vergadering bericht.

Individuele Noden, Beurs Buitenland en Beurs tegemoetkoming studiekosten: wij streven er naar binnen 6 weken de aanvrager te informeren.

Buurtinitiatieven: binnen 4 weken na indienen van de aanvraag, ontvangt de aanvrager bericht. 

Kijk voor meer informatie over het indienen van fondsaanvragen voor projecten, buurtinitiatieven, studiebeurzen en individuele noden op de pagina's 'Wat doen wij'.

Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen van mijn aanvraag. Wat nu? 

Controleer of de e-mail mogelijk in je spambox terecht is gekomen. Als dit niet het geval is, stuur dan een e-mail naar hein@kfhein.nl en vermeld daarbij het aanvraagnummer.

Let op: wanneer je een aanvraag indient bij KIEM, ontvang je geen bevestigingsmail.

Mijn aanvraag is afgewezen. Kan ik uitleg krijgen?

Besluiten zijn altijd definitief. Je kunt hier geen bezwaar tegen maken. Je kunt ons wel altijd mailen of bellen als je vragen hebt over een besluit of als iets niet duidelijk is. Vermeld daarbij altijd het aanvraagnummer.

Ik ben blind of slechtziend, kan ik het lettertype of contrast wijzigen van het aanvragensysteem?

Ja, rechtsboven in de zwarte balk van ons digitale aanvragensysteem zijn de mogelijkheden om de weergave aan te passen naar wit op zwart of naar grotere letters. Mocht dit niet voldoende zijn, neem dan contact op via hein@kfhein.nl, we horen graag hoe we je beter kunnen helpen.

 

Afronding en betaling

Wanneer en hoe dien ik een betaalverzoek in?

Je krijgt de gift uitbetaald nadat je het project of initiatief volgens plan en met succes hebt uitgevoerd. Je vraagt je gift aan via een betaalverzoek in ons digitale aanvragensysteem.

Welke documenten zijn nodig voor de projectafronding? 

Per regeling zijn verschillende documenten nodig om jouw project af te ronden en het betaalverzoek in te dienen:

Projectondersteuning

Studiebeurzen

Buurtinitiatieven

Individuele Noden 

Wie kan een betaalverzoek indienen? 

Dat kan alleen de persoon doen die de aanvraag in ons digitale aanvragensysteem heeft gedaan.  

Wanneer wordt het toegezegde bedrag uitbetaald? 

Binnen 3 tot 4 weken na het indienen van het betaalverzoek betalen wij het toegezegde bedrag uit.

Kan ik een voorschot krijgen op het voor mijn project toegezegde bedrag?

Ja, je kunt maximaal 50% van het toegezegde bedrag eerder krijgen, onder behoud van al gemaakte kosten. Dit vraag je aan met een betaalverzoek via ons digitale aanvragensysteem

In het betaalverzoek geef je een toelichting waarom je een voorschot nodig hebt en voeg je scans van facturen/offertes toe waaruit blijkt dat er relevante kosten gemaakt worden. Het totaalbedrag van de scans moet minimaal gelijk zijn aan het gevraagde voorschot.