Skip Navigation Links

Algemeen

Ik ben mijn inloggegevens vergeten. Wat nu?

U kunt zelf een nieuw wachtwoord aanvragen. Klik in het inlogscherm op ‘wachtwoord vergeten’. Het nieuwe wachtwoord wordt automatisch naar u gemaild.

Het lukt mij niet om bestanden te uploaden. Wat nu?

Let er op dat u het juiste documenttype (PDF) heeft gekozen en dat het bestand niet groter is dan 20 MB. U kunt slechts één PDF-bestand per categorie uploaden. Wilt u meerdere pagina’s uploaden, voeg deze dan samen tot één bestand. Bij problemen en storingen kun u contact opnemen via 030-2322114.

Bij welke andere fondsen kan ik terecht?

Op onze website vindt u een kort overzicht van fondsen die in de provincie Utrecht en/of in heel Nederland actief zijn.
Voor initiatieven: https://kfhein.nl/wat-doen-wij/initiatieven 
Voor individuen: https://kfhein.nl/wat-doen-wij/individuen

Voor het vinden van particuliere fondsen in de regio Utrecht kunt u ook de Utrechtse Fondsenzoeker raadplegen: https://fondsenutrecht.nl/

Deze opsomming is niet volledig. Namen van meer landelijk, regionaal en lokaal actieve fondsen kunt u vinden in het Fondsenboek. 

Waar kan ik het logo van het K.F. Hein Fonds vinden?

U kunt ons logo downloaden op: https://kfhein.nl/het-fonds/download-ons-logo 

Registratie en contactgegevens

Mijn organisatie is al geregistreerd. Wat nu?

Wij vragen iedereen die een aanvraag doet voor een project, Individuele nood of KIEM zichzelf te registeren als contactpersoon, ook als uw organisatie al eerder een aanvraag heeft gedaan. Nadat u het registratieformulier heeft ingevuld kunnen wij u koppelen aan de organisatie en wordt u contactpersoon. U ontvangt een email wanneer uw registratieverzoek is goedgekeurd of afgekeurd.

Kan ik een aanvraag overnemen van een andere contactpersoon?

Wanneer u een reeds ingediende aanvraag wilt overnemen van een andere contactpersoon, dient u eerst een account aan te maken en uzelf vervolgens te registreren als contactpersoon. Op het registratieformulier kunt u aangeven welke aanvraag u over wilt nemen. Vermeld hierbij altijd het aanvraagnummer.

Ik heb een registratieverzoek ingediend. Wanneer ontvang ik bericht?

De beoordeling van een registratieverzoek neemt meestal 1 werkdag in beslag. 

Ik heb geen bevestigingsemail ontvangen van mijn registratieverzoek. Wat nu?

Bij het indienen van een registratieverzoek ontvangt u geen bevestigingsemail. Wel ontvangt u een email wanneer uw registratieverzoek is goedgekeurd of afgekeurd.

Hoe kan ik de contactgegevens van mijzelf of mijn organisatie wijzigen?

Uw eigen contactgegevens kunt u aanpassen door in te loggen in het digitale aanvragensysteem. Wilt u de contactgegevens van uw organisatie wijzigen, stuur dan een email met de nieuwe gegevens naar hein@kfhein.nl 

Aanvragen

Hoe kan ik een aanvraag indienen bij het K.F. Hein Fonds?

Een aanvraag indienen kan uitsluitend via het digitale aanvragensysteem. Aanvragen per email of op papier worden niet in behandeling genomen. Lees meer over onze werkwijze en de behandelingsprocedure, -termijnen en indieningsdeadlines op: https://kfhein.nl/het-fonds/werkwijze 

Voor wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

De deadline voor het indienen van een aanvraag is afhankelijk van het gevraagde bedrag en de regeling waarbinnen u een aanvraag wilt indienen. Voor projectaanvragen geldt dat het project nog niet begonnen mag zijn op het moment van besluitvorming.

Meer informatie over de indieningsdata vindt u via: https://kfhein.nl/indieningsdata 

Kan ik vooraf overleggen over mijn aanvraag?

Voor overleg over projectaanvragen kunt u per mail via hein@kfhein.nl een afspraak maken voor een telefonisch spreekuur op dinsdag van 10.30-12.00 uur. Onze projectadviseurs gaan graag met u in gesprek over uw mogelijke aanvraag. Actuele informatie over het spreekuur vindt u op: https://kfhein.nl/contact#spreekuur 

Daarnaast zijn wij tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 030-2322114 of per email via hein@kfhein.nl 

Voor studenten en maatschappelijk werkers organiseren wij geen apart spreekuur. Zij kunnen contact opnemen via 030-2322114 of per email via hein@kfhein.nl 

Wanneer ontvang ik bericht over mijn aanvraag?

Het besluit over uw aanvraag wordt per brief aan u verzonden. Alleen besluiten over aanvragen bij KIEM worden per email verzonden. De behandeltermijnen voor de verschillende soorten aanvragen vindt u via de pagina Werkwijze: https://kfhein.nl/het-fonds/werkwijze 

Ik heb geen bevestigingsemail ontvangen van mijn aanvraag. Wat nu?

Controleer of de email mogelijk in uw spambox terecht is gekomen. Mocht dit niet het geval zijn neem dan contact met ons op via 030-2322114.

Kan ik een studiebeurs aanvragen voor een cliënt?

Als medewerker van een zorginstelling of organisatie voor maatschappelijk werk in de provincie Utrecht kunt u via Individuele Noden een studiebeurs aanvragen voor uw cliënt. Meer informatie vindt u op: https://kfhein.nl/wat-doen-wij/individuen#individuele-noden 

Wat wordt bedoeld met het gespecificeerd overzicht van DUO?

Op het gespecificeerd overzicht van DUO dient te worden uitgesplitst welke bedragen de student aan basisbeurs, lening, aanvullende beurs en/of collegegeld krediet ontvangt.

Mijn project is tussentijds gewijzigd. Hoe kan ik dit doorgeven?

Wanneer er tussentijds inhoudelijke of financiële wijzigingen plaatsvinden aan uw project dient u ons hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Doet u dit niet dan riskeert u dat wij na afronding van uw project niet akkoord gaan en minder of niets uitbetalen.

U kunt wijzigingen doorgeven via hein@kfhein.nl Houd er rekening mee dat wijzigingen van invloed kunnen zijn op het al dan niet volledig uitbetalen van een toegezegd bedrag.

Afronden

Hoe dien ik een betalingsverzoek in?

Een betalingsverzoek kan uitsluitend worden ingediend via het digitale  aanvragensysteem. Meer informatie over het indienen van een betalingsverzoek en de benodigde documenten vindt u via de pagina Werkwijze: https://kfhein.nl/het-fonds/werkwijze 

Waar moet de projectafronding uit bestaan?

Informatie over de benodigde documenten voor de projectafronding vindt u hier: https://kfhein.nl/wat-doen-wij/initiatieven#projectondersteuning 

Mijn aanvraag is afgewezen. Kan ik uitleg krijgen?

Indien u toelichting wenst op de reden van afwijzing kunt u telefonisch contact opnemen via 030-2322114 of per email via hein@kfhein.nl