Skip Navigation Links

Algemeen

Ik ben mijn inloggegevens vergeten. Wat nu?

Je kunt zelf een nieuw wachtwoord aanvragen. Klik in het inlogscherm op ‘wachtwoord vergeten’. Het nieuwe wachtwoord wordt automatisch naar je gemaild.

Het lukt mij niet om bestanden te uploaden. Wat nu?

Let er op dat je het juiste documenttype (PDF) hebt gekozen en dat het bestand niet groter is dan 20 MB. Je kunt slechts één PDF-bestand per categorie uploaden. Wil je meerdere pagina’s uploaden, voeg deze dan samen tot één bestand. Bij problemen en storingen kun je contact opnemen via 030-2322114.

Bij welke andere fondsen kan ik terecht?

Op onze website vind je een kort overzicht van fondsen die in de provincie Utrecht en/of in heel Nederland actief zijn.
Voor initiatieven: https://kfhein.nl/wat-doen-wij/initiatieven 
Voor individuen: https://kfhein.nl/wat-doen-wij/individuen

Voor het vinden van particuliere fondsen in de regio Utrecht kun je ook de Utrechtse Fondsenzoeker raadplegen: https://fondsenutrecht.nl/

Deze opsomming is niet volledig. Namen van meer landelijk, regionaal en lokaal actieve fondsen kun je o.a. vinden in het Fondsenboek. 

Waar kan ik het logo van het K.F. Hein Fonds vinden?

Je kunt ons logo downloaden op: https://kfhein.nl/het-fonds/download-ons-logo 

Registratie en contactgegevens

Mijn organisatie is al geregistreerd. Wat nu?

Wij vragen iedereen die een aanvraag doet voor een project, Individuele nood of KIEM zichzelf te registeren als contactpersoon, ook als jouw organisatie al eerder een aanvraag heeft gedaan. Nadat je het registratieformulier hebt ingevuld kunnen wij je koppelen aan de organisatie en word je contactpersoon. Je ontvangt een email wanneer jouw registratieverzoek is goedgekeurd of afgekeurd.

Kan ik een aanvraag overnemen van een andere contactpersoon?

Wanneer je een reeds ingediende aanvraag wilt overnemen van een andere contactpersoon, dien je eerst een account aan te maken en jezelf vervolgens te registreren als contactpersoon. Op het registratieformulier kun je aangeven welke aanvraag je over wilt nemen. Vermeld hierbij altijd het aanvraagnummer.

Ik heb een registratieverzoek ingediend. Wanneer ontvang ik bericht?

De beoordeling van een registratieverzoek neemt meestal 1 werkdag in beslag. 

Ik heb geen bevestigingsemail ontvangen van mijn registratieverzoek. Wat nu?

Bij het indienen van een registratieverzoek ontvang je geen bevestigingsemail. Wel ontvang je een email wanneer jouw registratieverzoek is goedgekeurd of afgekeurd.

Hoe kan ik de contactgegevens van mijzelf of mijn organisatie wijzigen?

Jou eigen contactgegevens kun je aanpassen door in te loggen in het digitale aanvragensysteem. Wil je de contactgegevens van jouw organisatie wijzigen, stuur dan een email met de nieuwe gegevens naar hein@kfhein.nl 

Aanvragen

Hoe kan ik een aanvraag indienen bij het K.F. Hein Fonds?

Een aanvraag indienen kan uitsluitend via het digitale aanvragensysteem. Aanvragen per email of op papier worden niet in behandeling genomen. Lees meer over onze werkwijze en de behandelingsprocedure, -termijnen en indieningsdeadlines op: https://kfhein.nl/het-fonds/werkwijze 

Voor wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

De deadline voor het indienen van een aanvraag is afhankelijk van het gevraagde bedrag en de regeling waarbinnen je een aanvraag wilt indienen. Voor projectaanvragen geldt dat het project nog niet begonnen mag zijn op het moment van besluitvorming.

Meer informatie over de indieningsdata vind je via: https://kfhein.nl/indieningsdata 

Kan ik vooraf overleggen over mijn aanvraag?

Voor overleg over projectaanvragen kun je per mail via hein@kfhein.nl een afspraak maken voor een telefonisch spreekuur op dinsdag van 10.30-12.00 uur. Onze projectadviseurs gaan graag met je in gesprek over jouw mogelijke aanvraag. Actuele informatie over het spreekuur vind je op: https://kfhein.nl/contact#spreekuur 

Daarnaast zijn wij tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 030-2322114 of per email via hein@kfhein.nl 

Voor studenten en maatschappelijk werkers organiseren wij geen apart spreekuur. Zij kunnen contact opnemen via 030-2322114 of per email via hein@kfhein.nl 

Wanneer ontvang ik bericht over mijn aanvraag?

Het besluit over jouw aanvraag wordt per brief aan u verzonden. Alleen besluiten over aanvragen bij KIEM worden per email verzonden. De behandeltermijnen voor de verschillende soorten aanvragen vind je via de pagina Werkwijze: https://kfhein.nl/het-fonds/werkwijze 

Ik heb geen bevestigingsemail ontvangen van mijn aanvraag. Wat nu?

Controleer of de email mogelijk in je spambox terecht is gekomen. Mocht dit niet het geval zijn neem dan contact met ons op via 030-2322114.

Kan ik een studiebeurs aanvragen voor een cliënt?

Als medewerker van een zorginstelling of organisatie voor maatschappelijk werk in de provincie Utrecht kun je via Individuele Noden een studiebeurs aanvragen voor jouw cliënt. Meer informatie vind je op: https://kfhein.nl/wat-doen-wij/individuen#individuele-noden 

Wat wordt bedoeld met het gespecificeerd overzicht van DUO?

Op het gespecificeerd overzicht van DUO dient te worden uitgesplitst welke bedragen de student aan basisbeurs, lening, aanvullende beurs en/of collegegeld krediet ontvangt.

Mijn project is tussentijds gewijzigd. Hoe kan ik dit doorgeven?

Wanneer er tussentijds inhoudelijke of financiële wijzigingen plaatsvinden aan jouw project dien je ons hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Doe je dit niet dan riskeer je dat wij na afronding van jouw project niet akkoord gaan en minder of niets uitbetalen.

Je kunt wijzigingen doorgeven via hein@kfhein.nl Houd er rekening mee dat wijzigingen van invloed kunnen zijn op het al dan niet volledig uitbetalen van een toegezegd bedrag.

Afronden

Hoe dien ik een betalingsverzoek in?

Een betalingsverzoek kan uitsluitend worden ingediend via het digitale  aanvragensysteem. Meer informatie over het indienen van een betalingsverzoek en de benodigde documenten vind je via de pagina Werkwijze: https://kfhein.nl/het-fonds/werkwijze 

Waar moet de projectafronding uit bestaan?

Informatie over de benodigde documenten voor de projectafronding vind je hier: https://kfhein.nl/wat-doen-wij/initiatieven#projectondersteuning 

Mijn aanvraag is afgewezen. Kan ik uitleg krijgen?

Indien je toelichting wenst op de reden van afwijzing kun je telefonisch contact opnemen via 030-2322114 of per email via hein@kfhein.nl