Skip Navigation Links

Baban Kirkuki

December 2018

December 2018

De Utrechtse dichter Baban Kirkuki schreef in mei 2018 ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het K.F. Hein Fonds het gedicht 'Het groeien van een droom'. Het gedicht is hieronder te lezen.

Baban Kirkuki (Kirkuk, 1974) is een Iraaks-Nederlandse dichter en schrijver. Hij studeerde Arabisch taal en letterkunde. Baban vluchtte in 1999 uit Irak omdat zijn pen werd onderdrukt door het voormalige regime van Irak. Inmiddels woont hij zeventien jaar in Nederland. Hij debuteerde in 2006 in Nederland met Op weg naar Ararat, 29 gedichten over Koerdistan, oorlog en angst, maar ook over bergen, de winter en de woestijn. In zijn tweede bundel, Lontananza (2009) staat het verlangen naar zijn geboorteland en naar zijn eigen plek in zijn nieuwe vaderland centraal. Ook in de twee bundels die daar op volgen, Territorium en Licht onbekend, nemen zijn twee identiteiten een belangrijke plaats in. Hij ontving in 2011 het C.C.S. Crone Stipendium van de stad Utrecht. Baban Kirkuki is tevens lid van het Utrechts Dichtergilde.


portret van dichter Baban Kirkuki

Het groeien van een droom

Als Utrecht tekortkomt, sta jij op.
Wanneer in deze stad het licht van een gebouw
met een geschiedenis dreigt te verduisteren,
red jij de monumentale schoonheid.

Kan de kunstenaar zijn dromen niet verbeelden
in zijn kunstwerk, dan wordt zijn leven een verdorde bloem.
Jij ziet deze belemmering en schenkt water 
om de wortel van de kunst niet dood te laten gaan.

Door tegenslagen van een moeizaam leven
raakt een mens zijn thuis kwijt. Alsof hij in een ondergrond van
water staat, leeft hij aan de zijlijn van de samenleving. 
Jij geeft hem een stuk grond om zijn evenwicht te hervinden. 

Toen het dreigement de overhand nam in zijn thuisland was vluchten
de noodzakelijke beslissing. Hij belandde in een ander klimaat
van mensen en omgeving. Jij reikt je hand naar hem,
en houdt hem overeind om een tweede bestaan op te bouwen.

De stad groeit met het geven; dat was jouw gulle inzicht.
De reizende ziel van een man reist voort.

Baban Kirkuki