Skip Navigation Links

3 manieren om jouw groeninitiatief te financieren

Maart 2023

Een groene provincie, daar houden wij van! Daarom steunen wij buurtinitiatieven en vrijwilligersinitiatieven die daar een steentje aan bijdragen. Dit doen we op verschillende manieren. Lees verder om te ontdekken wat wij kunnen doen voor jouw groenidee voor jouw buurt, stichting of vereniging.

Tip 1: Buurtinitiatief - voor iedereen in de provincie Utrecht

Iedereen in de provincie Utrecht kan bij ons maximaal € 500 aanvragen voor een buurtinitiatief, zonder daar een stichting of vereniging voor te zijn. Buurtinitiatieven zijn activiteiten die een buurt gezelliger maken, waardoor mensen in de buurt elkaar ontmoeten. Maar het kan ook een activiteit zijn die de buurt een stukje groener maakt. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van insectenhotels of het vergroenen van een stukje grond door er een gezamenlijke pluk-, moes- of buurttuin van te maken. Zo heeft Hofje De Dubbele Sleutel in Amersfoort in overleg met de gemeente hun buurttuin aangelegd, waarbij wij het initiatief hebben gesteund met de aanschaf van tuingereedschap. Op die manier kunnen zij zelf hun buurttuin onderhouden.
Lees hier hoe je een aanvraag voor een buurtinitiatief kunt doen 

Tip 2: KIEM - het loket voor natuurinitiatieven met rechtsvorm

Via KIEM kunnen stichtingen en verenigingen 1 keer per jaar maximaal € 5.000 aanvragen voor initiatieven op het gebied van natuur en milieu. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen en onderhouden van roofvogelnestkasten in de regio, het vergroenen van schoolpleinen of het kopen van materiaal om dierenpopulaties te kunnen monitoren. Natuurregeling KIEM hebben wij samen met het Elise Mathilde Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht opgezet. Zo doe je 1 aanvraag bij 3 fondsen tegelijk!

Lees verder of jouw initiatief in aanmerking komt bij KIEM 

Tip 3: Crowdfunding voor natuur met matchfunding 

Heb je een goed groen idee voor de natuur en diversiteit in jouw buurt en heb je daar naast geld ook hulp en/of materiaal voor nodig? Denk dan eens aan Crowdfunding Voor Natuur. Crowdfunding is een goede manier om je begroting rond te krijgen, maar ook om draagvlak en ondersteuning voor jouw idee te krijgen. Je hoeft geen stichting of vereniging te zijn om een campagne te starten, bewonersinitiatieven worden ook ondersteund. KIEM is partner van dit platform en kan zo aan jouw campagne bijdragen. Wij noemen dit matchfunding. Goed om te weten: KIEM zal maximaal 25% van het doelbedrag van een campagne bijdragen, tot een maximum van € 1.000 per initiatief. Als jouw initiatief dit jaar al vanuit KIEM wordt ondersteund, komt het helaas niet in aanmerking voor matchfunding.
Lees hier meer over crowdfunding voor natuur