Skip Navigation Links

Bartiméus Sonneheerdt wint Stimuleringsprijs 2017

November 2017

Op woensdag 15 november reikte het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden tijdens een feestelijke bijeenkomst de K.F. Hein Stimuleringsprijs 2017 uit aan Bartiméus Sonneheerdt voor het project ‘Sprekende kwaliteiten’. De hoofdprijs bedraagt € 10.000 waarmee het project het komende jaar uitgevoerd kan worden. De tweede prijs (€ 5.000) ging naar De Rading Jeugd & Opvoedhulp voor het project ‘Real Care Baby’. Wawollie Kringloop won voor het project ‘Duurzame en inclusieve meubelmakerswerkplek’ de derde prijs (€ 2.500).

prijswinnaars met cheques en bloemen

Eerste prijs: Sprekende kwaliteiten

Bartiméus Sonneheerdt ontwikkelt samen met het REA College en Stichting Accessibility een toegankelijke digitale versie van het Kwaliteitenspel. Dit persoonlijkheidsspel helpt jongvolwassenen die onderweg zijn naar werk om een antwoord te vinden op vragen als: Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten? Hoe zien anderen mij? Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen? Het spel is voor jongeren met een visuele beperking omgezet in braille, maar het werken met braillekaarten gaat langzaam en de studenten krijgen zo geen goed overzicht van hun profiel. Met het project Sprekende kwaliteiten wordt de inhoud van de kaarten uitgesproken zodat studenten met een visuele beperking in een trainingssituatie gelijkwaardig het spel samen met anderen kunnen spelen.
De jury was onder de indruk van het project 'Sprekende kwaliteiten' omdat het spel jongeren met een visuele beperking meer zelfstandigheid biedt in de voorbereiding op het vinden van werk. De samenwerking met het ICT leerwerkbedrijf van REA College is zeer positief. Dit ziet de jury als een win-win situatie. ‘De jury heeft er alle vertrouwen in dat de digitalisering tot een bruikbaar en mooi resultaat gaat leiden dat breed inzetbaar is, zowel binnen als buiten de opleiding’, aldus de jury.

Tweede prijs: Real Care Baby

De Rading Jeugd & Opvoedhulp wil graag een babyrobot inzetten om tienermeisjes met een moederwens te laten ervaren hoe het is om voor een kind te zorgen. De robot registreert en meet hoe de meisjes omgaan met verschillende situaties. Naast zwangerschapspreventie kan de babyrobot ook ingezet worden bij zwangerschapsondersteuning om te oefenen met verzorging/opvoeding en voor het aanleren/trainen van vaardigheden aan ouders waarvan het kind in een pleeggezin verblijft. De Real Care Baby vormt tevens een meetinstrument.
De jury vindt dat de baby-robot inspeelt op een serieus probleem en ontzettend waardevol en nodig is. Het is mooi dat de babyrobot bij verschillende situaties kan worden ingezet. De betrokkenheid van de Universiteit Utrecht, die onderzoek doet naar de ervaringen met de Real Care Baby, leidt tot nieuwe (technologische) ontwikkelingen en bredere inzet van de babyrobot. Er gaan vast meer organisaties profijt van hebben.

Derde prijs: Duurzame en inclusieve meubelmakerswerkplek

Om de inclusieve maatschappij en duurzaamheid te bevorderen gaat Wawollie Kringloop Utrecht in samenwerking met vakmensen uit de omgeving reparatie-, recycle- en upcyclewerkplaatsen integreren binnen de kringloopwinkel. Deze werkplaatsen bieden een leerplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor mensen zonder perspectief op een betaalde baan. Onder begeleiding van een vakman leren zij om ‘onverkoopbare’ goederen te re- en/of upcyclen. Hiermee willen ze de stroom naar de stort verminderen en de bezoeker inspireren om eenzelfde actie te ondernemen.
De jury vindt dat het project op verschillende vlakken een positieve bijdrage levert. Het is een re-integratieproject met een duurzame en milieubewuste insteek en voor diverse doelgroepen zinvol, maar ook leuk. Het integreren van de werkplaats in de winkel zorgt ervoor dat het initiatief voor een groot publiek zichtbaar is, wat voor meer bewustwording zorgt. De jury vindt het een praktisch plan waar goed over nagedacht is.

K.F. Hein Stimuleringsprijs
Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de jaarlijkse K.F. Hein Stimuleringsprijs uit aan een Utrechtse organisatie voor maatschappelijk werk. Met de prijs zet het fonds een organisatie, die zich op bijzondere wijze onderscheidt in de zorg voor haar cliënten, in het zonnetje. Doel van de prijs is een impuls te geven aan het maatschappelijke domein waardoor er nieuwe kansen en mogelijkheden voor kwetsbare doelgroepen ontstaan.
In augustus riep het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden organisaties op zich aan te melden met een bijzonder project dat in één kalenderjaar kan worden uitgevoerd. Dit leverde 19 unieke en creatieve inzendingen op.

Fotografie: Anna van Kooij