Skip Navigation Links

Buddyhuis, SOVEE en Taal Doet Meer winnen K.F. Hein Stimuleringsprijs 2019

December 2019

Op maandag 16 december reikte het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden voor de elfde keer de K.F. Hein Stimuleringsprijs uit. Uit 15 unieke inzendingen voor een bijzonder, nieuw en innovatief initiatief binnen zorg en welzijn nomineerde het fonds drie organisaties.
Gezien de kwaliteit van de plannen heeft de jury er dit jaar voor gekozen geen rangorde te bepalen, maar van alle drie de organisaties gelijkwaardige prijswinnaars te maken. Buddyhuis won € 5.500 voor het plan ‘Wandeltherapie voor kankerpatiënten’, SOVEE won € 4.000 voor het plan ‘Krav coaching’ en € 8.000 ging naar Taal Doet Meer voor het plan ‘Ouders van Betekenis Overvecht’. De verdeling van het prijzengeld is gebaseerd op de ingediende projectbegrotingen en een inschatting van de jury van wat er nodig is om het project het komende jaar te kunnen starten en realiseren.

groepsfoto van de prijswinnaarsFoto: Anna van Kooij

Stichting Buddyhuis
Buddyhuis brengt met het initiatief ‘Wandeltherapie voor kankerpatiënten’ lotgenoten samen die wekelijks onder begeleiding van een professional werken aan hun conditie, aan hun kwaliteit van leven en zo op laagdrempelige wijze ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Het project is een mooi voorbeeld van een bottom-up initiatief dat is gegroeid vanuit een wens en behoefte van de doelgroep waar het om draait. De jury ziet veel potentie in dit initiatief dat kan worden uitgebreid naar andere patiëntengroepen en ziekenhuizen.

Stichting SOVEE (i.s.m. MBO Amersfoort, EVA-opleiding)
Krav coaching is een innovatieve manier om met kwetsbare jongeren om te gaan, in dit geval anderstalige jongeren. Het maakt deze groep jongeren meer weerbaar en zet ze in hun kracht. De combinatie van de zelfverdedigingsmethode Krav Maga én coaching vindt de jury een gouden vondst. Ook ziet de jury de samenwerking met het onderwijs als grote meerwaarde. Het maakt het project laagdrempelig en zorgt voor extra begeleiding en nazorg.

Stichting Taal Doet Meer (i.s.m. Bibliotheek Utrecht en De Oppasmoeders)
Het plan ‘Ouders van Betekenis Overvecht’ biedt een oplossing voor taalachterstand bij jonge kinderen met laagtaalvaardige ouders. Twee actieve moeders in Overvecht, van wie de moedertaal niet Nederlands is, worden opgeleid tot BoekStartCoach. Deze ervaringsdeskundige rolmodellen stimuleren anderstalige ouders om te werken aan hun eigen taalvaardigheid en die van hun jonge kinderen. Terwijl de moeders taalles krijgen, passen De Oppasmoeders op hun jonge kinderen op. Het plan doorbreekt de vicieuze cirkel van taalachterstand op de volgende generatie.

K.F. Hein Stimuleringsprijs

Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse sociale en maatschappelijke organisaties. Met de prijs zet het fonds organisaties in het zonnetje die zich op bijzondere wijze onderscheiden door innovatieve activiteiten voor de doelgroep waar ze zich voor inzetten. Doel van de prijs is een impuls te geven aan het maatschappelijke domein waardoor er nieuwe kansen en mogelijkheden voor kwetsbare mensen ontstaan. De jury bestaat uit Pieter Hooimeijer (voorzitter), Jacques Happe, Aleid Kruize, Allal Sallou en Patricia Wijntuin.