Skip Navigation Links

Inaya Zorg en Stut Theater winnen Stimuleringsprijs 2016

November 2016

Op donderdag 17 november reikte het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de K.F. Hein Stimuleringsprijs 2016 uit aan Inaya Zorg en Stut Theater voor het project ‘Ik ben vrouw en moslima…en jij?’. De hoofdprijs bedraagt € 10.000,- waarmee het project het komende jaar uitgevoerd kan worden. De tweede (€ 5.000,-) en derde prijs (€ 2.500,-) zijn gewonnen door resp. het Wilhelmina Kinderziekenhuis met het project ‘Kidz oefenapp na hersenletsel’ en door VMBO school X11 media en vormgeving i.s.m. FOTODOK, ‘t Schylger Jouw en Oerol met het project ‘A sense of place: een ontmoeting tussen twee werelden’.

Eerste prijs: Ik ben vrouw en moslima…en jij?

Met het project beogen Inaya Zorg en Stut Theater om Utrechtse migrantenvrouwen met een licht verstandelijke beperking en/of GGZ problematiek te stimuleren en bewuster te laten worden van hun eigen kracht als moslimvrouw binnen de huidige maatschappij. Via theaterwerkvormen en door de vrouwen gekozen onderwerpen gaan de twee organisaties samen met de vrouwen aan de slag met het thema vrouw-zijn.  

Jury

De jury bestaat uit het bestuur van het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden.
Het project spreekt de jury aan omdat het aandacht besteedt aan een doelgroep die altijd in de vergetelheid zit. Er wordt een serieus probleem aan de orde gesteld. Het is sterk dat de doelgroep (moslimvrouwen) wordt betrokken bij de totstandkoming van de workshop, wat het een echt participatieproject maakt. ‘Het project leidt tot een werkmethodiek die breed inzetbaar is binnen zorg en welzijn. Kortom, een echt, volledig en afgerond project waar de jury alle vertrouwen in heeft’, aldus Prof. dr. P. Hooimeijer, voorzitter van de jury.

Tweede prijs: Kidz oefenapp na hersenletsel

De oefenapp biedt kinderen met hersenletsel een effectief middel om te oefenen tijdens hun herstel. Dit kan op iedere plek en samen met vrienden en familie wat het oefenen prettiger maakt. De kracht zit in co-creatie met de jongeren waardoor het perfect aansluit bij de belevingswereld van de jongeren. De jury is ervan overtuigd dat het WKZ de app tot een succes kan maken en dat de app breed toegepast zal worden in de zorg.

Derde Prijs: A sense of place: een ontmoeting tussen twee werelden

Het project, geïnitieerd door de leerlingen van X11 media en vormgeving, draait om het ontdekken, onderzoeken en documenteren van verschillende leefwerelden: opgroeien en wonen in de stad Utrecht en op het eiland Terschelling. Nieuwsgierigheid naar de ander en leven in een andere context zijn de drijfveren. Dit resulteert in een fototentoonstelling te zien tijdens Oerol en in Utrecht. De jury vindt het een creatief plan dat de ontwikkeling en beeldvorming van de leerlingen positief zal beïnvloeden en de mogelijkheid tot uitbreiding naar meer scholen en andere locaties in zich heeft.

K.F. Hein Stimuleringsprijs

In 2008 stelde het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de jaarlijkse K.F. Hein Stimuleringsprijs in met als doel een impuls te geven aan het Utrechtse maatschappelijke domein waardoor er nieuwe kansen en mogelijkheden voor de meer kwetsbare mensen in onze samenleving ontstaan.
Afgelopen zomer riep het fonds maatschappelijke organisaties op om een project in te dienen waarmee de organisatie zich op bijzondere wijze onderscheidt in de zorg voor haar cliënten. Dit leverde 20 unieke en creatieve inzendingen op.

Fotografie: Anna van Kooij

publiek tijdens de uitreiking van de Stimuleringsprijs

presentatie Stut Theater en Inaya Zorg

presentatie leerlingen X11

winnaars tweede prijs WKZ

cateraar Resto van Harte met hapjes