Skip Navigation Links

Nieuw Innovatiefonds stimuleert cultuursector Utrecht om samen te werken

Juli 2020

Vier fondsen en drie overheden bundelen vanaf deze zomer hun krachten in het nieuwe Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht. Het fonds biedt financiering aan culturele en creatieve organisaties voor het onderzoeken, ontwerpen en uitvoeren van een innovatief idee. Prins Bernhard Cultuurfonds, K.F. Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort stellen in totaal een half miljoen euro beschikbaar. 

Waarom het Cultuur Innovatiefonds?

Het doel van het fonds is het aanjagen en ondersteunen van innovatieve, experimentele en grensverleggende projecten of producten in de cultuursector. Samenwerking – tussen makers, culturele en creatieve organisaties en partijen uit andere sectoren – en het delen van kennis en ervaringen staat daarbij centraal. Aanvragers worden uitgedaagd om buiten de gebaande paden te treden. Ideeën voor de eerste aanvraagronde kunnen tot 1 september middels een videopitch worden ingediend. Dit voor een bedrag tussen 15.000 en 50.000 euro. 

Het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht hoopt op deze manier bij te kunnen dragen aan de toekomstbestendigheid van de culturele sector door ruimte te geven aan experiment in tijden waarin het nemen van risico’s moeilijker is geworden. Het fonds biedt naast een financiële bijdrage, ook begeleiding bij de verdere planvorming en uitvoering.

“Het is typisch Utrechts dat de cultuurfondsen en de overheden samen dit fonds opzetten. Dit is echt een unicum.” aldus Quinten Peelen, directeur van het K.F. Hein Fonds.

Wethouder Anke Klein (Cultuur, gemeente Utrecht): “In deze moeilijke tijd voor culturele instellingen en makers stimuleren we met dit fonds innovatie in de sector om ook de blik vooruit te kunnen richten. We kijken er naar uit hoe deze projecten in onze regio breder tot inspiratie leiden.”

Ook een aanvraag indienen?

Meer informatie staat op www.cultuurinnovatiefonds.nl.